Verkiezing Europees Parlement donderdag 23 mei 2019, Hoe en waar kan ik stemmen?

Publicatiedatum: Vrijdag 10 mei 2019

Begin mei hebt u uw stempas thuisgestuurd gekregen. Met deze stempas kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van het Europees Parlement.

Geen stempas ontvangen

U kunt alleen stemmen met een stempas. Wanneer u geen stempas heeft ontvangen of als u uw stempas kwijt bent geraakt, of deze beschadigd is, kunt u contact opnemen met de gemeente om een vervangende stempas aan te vragen. Dit kan tot en met woensdag 22 mei 2019, uiterlijk 12.00 uur.

Stemmen met een stembiljet

U stemt met het rode potlood op een papieren stembiljet. De kandidatenlijst voor de verkiezing heeft u per post ontvangen. Daarop vindt u de namen van de partijen en kandidaten op wie u kunt stemmen. Wanneer u op de dag van de verkiezing gaat stemmen, ontvangt u in het stemlokaal het stembiljet, waarop u met een rood potlood uw stem kenbaar maakt.

Identiteitsbewijs

U heeft een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs uit Nederland of een ander EU-land zijn. Deze documenten mogen maximaal 5 jaar verlopen zijn. Op de documenten moet dus bij "geldig tot" 24 mei 2014 of een recentere datum staan. U kunt zich ook identificeren met een verblijfsdocument. De geldigheid van dit document mag niet verlopen zijn. Ook voor het geven van een onderhandse volmacht kunt u een maximaal 5 jaar verlopen identiteitsbewijs gebruiken.

Heeft u geen identiteitsbewijs

Wanneer u geen identiteitsbewijs heeft, kunt u niet stemmen. Wel kunt u iemand voor u laten stemmen door deze persoon te machtigen via een schriftelijke volmacht.

Iemand machtigen

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te stemmen, kunt u een ander machtigen dit voor u te doen. U kunt op 2 manieren iemand laten stemmen met een volmacht:

  • U kunt iemand onderhands machtigen. Dit is alleen mogelijk bij iemand uit dezelfde woongemeente. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in, laat de gemachtigde medeondertekenen en geeft vervolgens de stempas aan hem of haar mee. Deze persoon moet u ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet hij of zij laten zien aan het stembureau.
  • U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij uw gemeente. Dit kan tot uiterlijk maandag 20 mei 2019 (12.00 uur). Voor dit verzoek zijn op elk gemeentehuis formulieren verkrijgbaar. U kunt deze ook downloaden.

Zelf ergens anders stemmen

Voor de verkiezing van het Europees Parlement kunt u met een kiezerspas stemmen in elke andere gemeente in Nederland. U kunt een kiezerspas aanvragen bij burgerzaken.

Openingstijden stemlokalen

Voor het uitbrengen van uw stem zijn de stemlokalen op donderdag 23 mei 2019 geopend van 07.30 tot 21.00 uur. Bekijk hier het overzicht van alle stembureaus .

Stemlokaal ingericht voor stemmen met een visuele beperking

In de gemeente Grave is op stembureau 1 Catharinahof een stemhokje ingericht, zodat mensen met een visuele beperking zelf hun stem kunnen uitbrengen, zonder hulp van anderen. Als inwoners van de gemeente Cuijk of Mill en Sint Hubert hier gebruik van willen maken, moeten zij een kiezerspas aanvragen bij burgerzaken.

Centraal tellen van de stemmen

Na het sluiten van de stemming om 21.00 uur worden op het stembureau de stemmen geteld op partijniveau. Op maandag 27 mei 2019 worden de uitgebrachte stemmen op kandidaatniveau geteld op het gemeentehuis/stadhuis. Het tellen begint om 08.30 uur.