Verwijderen bomen Maasburg

Publicatiedatum: Vrijdag 23 augustus 2019

     

In week 35 (vanaf maandag 26 augustus 2019) worden de bomen in de Maasburg gerooid. Hieronder informeren wij u over de reden en over hoe de werkzaamheden verlopen.

Overlast

In de Maasburg staan op diverse plaatsen bomen. Dat geeft de Maasburg een prettige uitstraling. Echter, de boomwortels groeien nogal oppervlakkig en daarom wordt de verharding op veel plaatsen omhoog gedrukt. Dit veroorzaakt overlast voor het winkelend publiek. Ook winkeliers zijn niet blij met de situatie, op sommige plekken is de bestrating al helemaal uit zijn verband gerukt.

Herinrichting

De Maasburg wordt opnieuw ingericht. Deze herinrichting maakt onderdeel uit van het Centrumplan Cuijk. Herinrichting staat gepland in 2020. Bij de herinrichting van de Maasburg zullen ook nieuwe bomen worden geplant. Vooruitlopend op de herinrichting worden de huidige bomen nu gerooid. De wortels zullen daarbij worden verwijderd en het vrijgekomen plantvak zal tijdelijk worden bestraat.

Overlast

Het rooien van de bomen kan overlast veroorzaken. Daarom wordt dit werk op maandagochtend uitgevoerd. Tegen de tijd dat de meeste winkels hun deuren openen, zijn deze bomen dan weg. Het verwijderen van de wortels, het vullen van de plantgaten en het aanbrengen van de tijdelijke bestrating zal niet of nauwelijks tot overlast leiden. Het rooien, verwijderen van de wortels en het herstraten wordt achter elkaar uitgevoerd. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden binnen enkele dagen uitgevoerd.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Bas van As, Werkorganisatie CGM, via 0485-396600 of via email bas.vanas@cgm.nl.