Voortgang werkzaamheden Korte Molenstraat en Maasstraat Cuijk

Publicatiedatum: Donderdag 24 oktober 2019

Het centrum van Cuijk wordt opnieuw ingericht. De Grotestraat is inmiddels gereed. Op dit moment worden de Korte Molenstraat en de Maasstraat onder handen genomen. Deze werkzaamheden startten op 16 september jongstleden. Hoe is nu de stand van zaken?

Korte Molenstraat

De herinrichting van de Korte Molenstraat verloopt in twee fasen. De eerste fase loopt vanaf de Grotestraat tot aan huisnummer 10. De bestrating en de funderingslaag van slakken zijn inmiddels verwijderd. Ondergronds is in opdracht van Brabant Water de hoofdleiding van de waterleiding vervangen. Enexis heeft enkele huisaansluitingen van de gasleiding vervangen. En door Infrascoop is een regenwaterriool aangelegd. De grondwerkzaamheden voor het regenwaterriool zijn uitgevoerd onder archeologische begeleiding maar er zijn geen bijzondere vondsten aangetroffen. Inmiddels is de aannemer bezig om de plantgaten voor de nieuwe bomen te voorzien van speciale grond en wordt de funderingslaag voor de nieuwe verharding aangebracht. Naar verwachting wordt het herstraten in week 47 afgerond. Hierna wordt nog straatmeubilair aangebracht zoals fietsbeugels, afvalbakken en banken. Daarna worden ook de nieuwe bomen geplant. De tweede fase, dat is de fase vanaf huisnummer 10 tot aan het Louis Jansenplein, start in week 2 van 2020.

Maasstraat

Ook in de Maasstraat is de afgelopen weken veel werk verzet. De bestaande funderingslaag van slakken is verwijderd. Aanvankelijk was dit niet de bedoeling maar de kwaliteit van het riool bleek dusdanig slecht dat ad-hoc is besloten om die toch te vervangen. Hierna zijn de nieuwe funderingslaag en de banden aangebracht. Momenteel wordt gewerkt aan het straatwerk. Dit wordt uiterlijk in week 44 afgerond. Daarna wordt ook hier straatmeubilair zoals fietsbeugels geplaatst.

Vertraging

Door de extra werkzaamheden aan het riool, in combinatie met enkele dagen slecht weer, is de planning voor de werkzaamheden in de Maasstraat met enkele weken vertraagd. Hierdoor is nu ruimte om de intocht van Sinterklaas doorgang te laten vinden in de Maasstraat. Daarom wordt daar in week 46 niet gewerkt. In week 47 worden de werkzaamheden hervat. De planning is om voor de kerstperiode (week 52 en week 1) het riool te vervangen en de nieuwe funderingslaag aan te brengen. Mocht het weer het toelaten dan wordt een start gemaakt met het plein van natuursteen onder de Linde. Gedurende de kerstperiode vinden dan geen werkzaamheden plaats en wordt voor goede bereikbaarheid gezorgd. Vanaf week 2 gaan de werkzaamheden weer verder. De oplevering van de Maasstraat is nu gepland voor week 7 in 2020.

Bereikbaarheid

Door de uitloop van de planning, onder andere door de rioolwerkzaamheden, zijn de werkzaamheden niet afgerond tijdens de feestdagen. Winkels, bioscoop en horeca blijven echter bereikbaar met betegelde loopstroken.

Informatie

De herinrichtingsontwerpen van de vernieuwde Korte Molenstraat en Maasstraat kunt u inzien via www.cuijk.nl/herinrichting-centrum. Heeft u echter toch nog vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met Bas van As van werkorganisatie CGM, tel 0485–396600, mail: bas.vanas@cgm.nl.