Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid voor Frank Hermens en René van Dijk

Publicatiedatum: Vrijdag 5 juni 2020

Op donderdagavond 4 juni 2020 werden de vrijwillige brandweermannen René van Dijk (hoofd brandwacht)  en Frank Hermens (bevelvoerder en brandmeester) van de brandweerpost Cuijk uit Cuijk onderscheiden. Ter gelegenheid van hun afscheid is de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid overhandigd. Deze onderscheiding werd uitgereikt op hun woonadressen in Cuijk  door burgemeester Wim Hillenaar met in achtneming van de RIVM-richtlijnen.

De heer Hermens

De heer Hermens met vrijwilligersmedaille

Op 1 juni 2020 was de heer Hermens 37 jaar als vrijwilliger actief voor de brandweerpost Cuijk. Hij was vaak te vinden op de brandweerkazerne, want hij verzorgde ook veel nevenwerkzaamheden, zoals onderhoud en wassen van de voertuigen. Eveneens maakte hij de roosters, verslagen van de oefeningen en de kadervergaderingen. Vanaf 2011 was hij bestuurslid van Personeelsvereniging “Uitgeblust” van de post Cuijk. Jaarlijks was de heer Hermens aanwezig bij de Kuukse kroegentocht voor het vullen van de schuimbak.

De heer van Dijk

De heer van Dijk met vrijwilligersmedaille

De heer van Dijk was eveneens op 1 juni 2020 reeds 37 jaar actief voor de vrijwillige brandweer in Cuijk. Hij verzorgde ook veel nevenwerkzaamheden binnen de post. Zo zorgde hij voor het onderhoud van de voertuigen, zoals de oude ladderwagen. Hij zorgde er dan ook voor dat deze oude ladderwagen deelnam aan meetings van oude voertuigen in de regio. Daarnaast reinigde en testte hij de ademluchtwerkzaamheden op de post. Ook had de heer van Dijk zitting in de participatieraad van Brandweer Brabant Noord.

Vrijwilligersmedaille

De Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid werd op 2 februari 1998 bij Koninklijk besluit ingesteld. Het bevoegd gezag van de vrijwilliger dient een aanvraag in bij de Kanselarij der Nederlandse Orden, verantwoordelijk voor het beheer en de uitgifte van deze medaille. De Kanselarij der Nederlandse Orden verstrekt de medaille die door of namens het bevoegd gezag wordt uitgereikt. Na een periode van 10 jaren en toekenning van de medaille, kent het bevoegd gezag de vrijwilliger een jaarteken toe, indien deze gedurende een periode van 15, 20, 25, 30, 35 of 40 jaren, taken heeft verricht als vrijwilliger. Dit jaarteken draagt de vrijwilliger op het lint, waarbij geldt dat het laatst ontvangen jaarteken het eerder ontvangen jaarteken vervangt.