Vrijwilligerspenning voor Anny Luijpen uit Haps

Publicatiedatum: Vrijdag 16 juli 2021

Op vrijdagavond 16 juli jl. is mevrouw A. (Anny) Luijpen (70) uit Haps onderscheiden met de Vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk. De onderscheiding wordt uitgereikt door wethouder Jilisen ter gelegenheid van haar tomeloze inzet op vrijwilligersgebied.

Mevrouw Luijpen is ruim 36 jaar penningmeester van het Hapse dorpsblad De Schakel geweest en betekent veel voor de gemeenschap Haps. Zij heeft altijd veel tijd in het vrijwilligerswerk gestoken. Dat verdient waardering en die waardering krijgt ze nu, want het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan haar de vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk toe te kennen.

Vrijwilligerspenning gemeente Cuijk
De Vrijwilligerspenning gemeente Cuijk wordt toegekend en uitgereikt bij het afscheid van personen die zich op een bijzondere wijze vrijwillig voor een periode van in principe 16 jaar of langer hebben ingezet bij een vereniging of instelling in de gemeente Cuijk.