Vrijwilligerspenning voor Geert Hermens

Publicatiedatum: Maandag 13 mei 2019

Na afloop van de fractievergadering Algemeen Belang Cuijk is de heer G.T.M. (Geert) Hermens (75) uit Cuijk onderscheiden met de Vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk. De onderscheiding is uitgereikt door wethouder Gerard Stoffels ter gelegenheid van zijn afscheid als bestuurslid van Algemeen Belang Cuijk.

De heer Hermens is 37 jaar bestuurslid/penningmeester geweest van Algemeen Belang Cuijk. Hij heeft zich nadrukkelijk ingezet voor de samenwerking en professionalisering van de partij. Daarnaast is hij al die jaren als penningsmeester verantwoordelijk geweest voor het financiële reilen en zeilen binnen de partij.

De heer Hermens heeft veel goeds gedaan en veel betekend veel voor de gemeenschap Cuijk. Hij stak veel tijd in het vrijwilligerswerk. Dat verdient waardering en die waardering krijgt hij, want het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan hem de vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk toe te kennen.

De Vrijwilligerspenning gemeente Cuijk wordt toegekend en uitgereikt bij het afscheid van personen die zich op een bijzondere wijze vrijwillig voor een periode van in principe zestien jaar of langer hebben ingezet bij een vereniging of instelling in de gemeente Cuijk.