Vrijwilligerspenning voor Jan Broekmans

Publicatiedatum: Dinsdag 28 januari 2020

Op maandagmiddag 27 januari 2020 is de heer J.J.M. (Jan) Broekmans (76) uit Sint Agatha onderscheiden met de Vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk. De onderscheiding is uitgereikt door wethouder Joost Hendriks in zorgcentrum Castella in Cuijk.

De heer Broekmans is 48 jaar lid geweest van gemengde zangvereniging De Maasklanken in Sint Agatha. Vanaf 1996 was hij bestuurslid en vanaf 2010 vice-voorzitter. Hij was zeer betrokken bij het reilen en zeilen van het zangkoor in Sint Agatha. Helaas heeft hij met al zijn vrijwilligersactiviteiten moeten stoppen om gezondheidsredenen.

De heer Broekmans heeft veel goeds gedaan en veel betekend veel voor de gemeenschap Sint Agatha. Hij stak veel tijd in het vrijwilligerswerk. Dat verdient waardering en die waardering krijgt hij, want het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan hem de vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk toe te kennen.

De Vrijwilligerspenning gemeente Cuijk wordt toegekend en uitgereikt bij het afscheid van personen die zich op een bijzondere wijze vrijwillig voor een periode van in principe 16 jaar of langer hebben ingezet bij een vereniging of instelling in de gemeente Cuijk.