Minister Carola Schouten in gesprek met burgerinitiatief Langenboom

Publicatiedatum: Dinsdag 2 maart 2021

Minister Carola Schouten

Carola Schouten is geïnteresseerd in burgerinitiatieven en de kracht die daarvan uit gaat. Het Dorpsplan Langenboom is verkozen uit een lijst van projecten omdat het zo’n mooi, belangrijk en door burgers gedragen initiatief is. Ivonne van der Horst (voorzitter) heeft namens Stichting Eigen Kweek op 28 januari deelgenomen aan een (digitale) talkshow met minister Carola Schouten. Ivonne van der Horst vertelt over haar gesprek met Carola Schouten.

“Carola Schouten is goed op de hoogte van alle initiatieven die spelen. Zij is er trots op dat zoveel mensen zich actief inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp of stad. Ze beseft heel goed dat het vaak een zaak van lange adem is om iets voor elkaar te krijgen. Ik vertelde haar dat we al twee jaar bezig zijn, maar dat de beslissende raadsvergadering nu echt in zicht komt. Wij zijn het erover eens dat het uiteindelijk succes wordt bereikt als iedereen elkaar wat gunt. Met gunnen staat of valt alles. Carola Schouten zei dat burgers in relatie tot de overheid dat wel eens als lastig ervaren. Dat komt omdat bij de overheid de regels vaak voorop staan. Het is waardevol als de overheid probeert regels te doorbreken of maatwerkoplossingen vindt voor vernieuwing en verbetering van de leefomgeving. Hiervan zijn goede voorbeelden in het land te vinden.

Carola Schouten vertelde dat ze de energie van Dorpsplan Langenboom bijna kon voelen. Omdat het plan van de burgers zelf komt. Zij weten het beste wat er nodig is in een dorp. De plannen van burgers sluiten het beste aan bij wat er leeft. Zij is blij dat de ondersteuning vanuit de Regio Deal ons daarbij een handje helpt. Wij hebben dat bevestigd: de Regio Deal biedt steun, erkenning, publiciteit en een netwerk aan belangrijke contacten.

Brede welvaart

Tenslotte spraken wij over de betekenis van dorpsplannen. Die reikt volgens Carola Schouten veelal verder dan één dimensie. Bijna altijd worden er meerdere belangrijke gebieden gediend. In Langenboom is dat een hele lijst:

  • Sterker maken van verenigingen (door samenwerking).
  • Veilig stellen van erfgoed (kerk).
  • Ruimte vinden voor woningbouw.
  • Vernieuwing aanbieden in sportieve en culturele activiteiten.
  • Participatiegraad verhogen onder alle inwoners.

Carola Schouten noemt dat: Brede Welvaart. Als je een fijne en gezonde leefomgeving hebt, kun je het leven veel beter aan. Het is natuurlijk een heel groot compliment dat de minister erkent hoe belangrijk ons dorpsplan is.  Dat geldt natuurlijk ook voor vergelijkbare initiatieven in Nederland.  Minister Carola Schouten heeft ons veel succes gewenst bij het realiseren van het plan”.

Meer informatie

Eigen Kweek organiseerde een drietal video-meetings over het Dorpsplan Langenboom. De sessies werden goed bezocht en toonden de betrokkenheid van de dorpsgenoten. Op de website Stichting Eigen Kweek staat een samengevoegd verslag van de 3 meetings. Op deze site kunt u meer vinden over het Dorpsplan Langenboom.