Objectvergunning

Direct regelen

In de Algemene plaatselijke verordening staat dat het verboden is om (een deel van) de weg anders te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is: rijden, fietsen en lopen. Met ‘de weg’ wordt bedoeld: wegen, stoepen, bermen, fietspaden en parkeerplaatsen.

Voorwerpen of voertuigen plaatsen

Als u een voorwerp of voertuig op, aan of boven de weg wilt plaatsen, heeft u een vergunning nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor het plaatsen van containers, hijskranen, stands en kraampjes op het trottoir of op de weg. Ook als u spandoeken of vlaggenmasten wilt ophangen of aanbrengen, heeft u een vergunning nodig.

Let op

Het verlenen van een objectvergunning duurt drie weken. Aanvragen die binnen drie weken voor het plaatsen van een object binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen

Klik bovenaan de pagina op "Direct regelen" en log in met uw DigiD om een objectvergunning aan te vragen. Het verlenen van een vergunning duurt drie weken.

Object(en) plaatsen bij evenementen

Het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg kan ook onderdeel zijn van een evenement. In dat geval kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning en is geen separate vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg nodig.

Zonder vergunning plaatsen

Een aantal voorwerpen en voertuigen mag u wel zonder vergunning plaatsen. Hieronder leest u welke dat zijn:

  • Vlaggen, wimpels en vlaggenstokken
  • Zonneschermen die boven het voor voetgangers bestemde deel van de weg hangen. De zonneschermen moeten op minimaal 2,2 meter hoogte hangen. Ze mogen op maximaal 1,5 meter van de gevel hangen. Hierbij moeten ze wel minimaal 0,5 meter van het rijverkeer verwijderd blijven
  • Voertuigen, met uitzondering van voertuigen als kraanwagens, hijskranen en dergelijke
  • Voorwerpen of stoffen die u wilt laden en lossen, bijvoorbeeld stenen voor de tuin. U moet de voorwerpen of stoffen voor zonsondergang weghalen en zo nodig de weg schoonmaken
  • Evenementen, terrassen en standplaatsen waarvoor al een vergunning is aangevraagd

Voor al deze voorwerpen en voertuigen geldt:

  • Ze mogen geen gevaar of hinder veroorzaken voor personen, goederen of verkeer
  • De vrije doorgang moet minstens 1,5 meter zijn
  • De bereikbaarheid en/of doorgang van hulpdiensten mag niet gehinderd worden
  • De voorwerpen mogen alleen op een bestaande harde ondergrond worden geplaatst

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? Downloaden in de App Store, Windows Store of Google Play Store een van onderstaande apps.

Over Uw Buurt app

logo Over mijn buurt app

OmgevingsAlert app

logo Omgevingsalert app