Onderscheidingen

Bronzen leeuw

De Bronzen Leeuw wordt toegekend en uitgereikt als blijk van waardering en erkentelijkheid aan hen die zich op cultureel, educatief, maatschappelijk of sociaal terrein bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap van Cuijk.

Cuijkse stier

De Cuijkse Stier wordt toegekend en uitgereikt aan mensen die ertoe hebben bijgedragen dat de gemeente Cuijk in positieve zin bekendheid heeft gekregen of zal krijgen.

Erepenning gemeente Cuijk

De Erepenning gemeente Cuijk wordt slechts in zeer bijzondere gevallen uitgereikt, namelijk als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen die zich jegens de gemeente Cuijk in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt.

Jeugdonderscheiding Jantje van Cuijk

Kinderen en jongeren tussen 6 en 23 jaar oud die iets bijzonders doen of hebben gedaan voor andere mensen of voor de natuur kunnen genomineerd worden voor de jeugdonderscheiding Jantje van Cuijk.

Koninklijke Erepenning

Een Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen, stichtingen, instellingen en sportverenigingen.

Koninklijke onderscheiding

Personen die zich een geruime tijd inzetten voor de samenleving kunnen een Koninklijke onderscheiding krijgen. De lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag.

Koninklijke predicaat

Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding voor een vereniging, stichting, instelling of onderneming.

Vrijwilligerspenning

De Vrijwilligerspenning met bijbehorende standaard wordt toegekend en uitgereikt bij het afscheid van personen die zich op een bijzondere wijze vrijwillig hebben ingezet bij een vereniging of instelling in de gemeente Cuijk na een werkzame periode van zestien jaar of langer.