Ontheffing parkeerschijfzone

Direct regelen Afspraak maken

Wilt u parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone)? Dan bent u verplicht een parkeerschijf te gebruiken. Hiermee kunt u maximaal twee uur parkeren binnen de blauwe zone.

Bewoners

Woont u in een blauwezonegebied, dan kunt u een ontheffing aanvragen waarmee u langer dan twee uur in de blauwe zone mag parkeren. Er worden maximaal twee ontheffingen per adres verleend. U kunt per adres dus maximaal twee auto's tegelijk parkeren binnen het blauwezonegebied.

Let op:

Als u twee parkeerontheffingen wilt moet u voor elke kaart (ontheffing) apart een aanvraag doen. De gemeente verleent alleen ontheffingen voor personenauto’s, niet voor vrachtwagens, campers of aanhangers.

Ondernemers

Ondernemers komen niet in aanmerking voor een parkeerontheffing blauwe zone. Voor ondernemers in het af te sluiten centrumgebied van de Grotestraat bestaat er een Kentekenregistratie ontheffing centrumgebied Cuijk.

Voorwaarden

 • Er is geen parkeergelegenheid bij uw woning
 • U heeft geen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
 • Het kenteken van het voertuig waarvoor u een ontheffing aanvraagt, staat op uw naam
 • U kunt een ontheffing aanvragen als u in dit gebied woont

Vraagt u een ontheffing aan voor een bedrijfsauto, dan heeft u een verklaring van de eigenaar nodig waarin staat dat u het voertuig gebruikt (bijvoorbeeld een kopie van het leasecontract).

De aanvraag tot ontheffing dient u in bij de gemeente. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en verstrekt de ontheffing als uw aanvraag wordt goedgekeurd. Een aanvraag voor een parkeerontheffing wordt binnen vier weken afgehandeld.

Aanvragen en kosten

Aanvragen

De ontheffingen voor 2021 kunnen online en schriftelijk worden aangevraagd.

Kosten

Het moment van aanvraag bepaald de periode en de prijs. De prijs is per aangevraagde kaart (ontheffing)

Particulier

 • twaalf maanden (aanvraag vanaf 1 januari): € 40,00
 • zes maanden (aanvraag vanaf 1 juli): € 25,40
 • drie maanden (aanvraag vanaf 1 oktober): € 17,10

Duplicaat/wijziging

 • verstrekking van een duplicaat: € 28,50
 • aanbrengen van wijzigingen: € 12,20

Beperkingen van de ontheffing

De ontheffing is NIET geldig op de volgende wegen in het zonegebied:

 • Grotestraat, tussen Smidstraat en Fraterstraat
 • Zwaanstraat, tussen Molenstraat en Smidstraat
 • Maasstraat
 • Kaneelstraat, tussen Korte Molenstraat en Markt
 • Veldweg, tussen Jan van Cuijkstraat en Kaneelstraat
 • Smidstraat, tussen Zwaanstraat en Vorstendom
 • Molenstraat

Voorschriften ontheffing

De houder is verplicht om wijzigingen in één of meer van de omstandigheden die relevant waren voor het verstrekken van de ontheffing zo snel mogelijk te melden aan de gemeente. Burgemeester en wethouders kunnen de ontheffing intrekken indien de houder ervan in strijd handelt met de voorschriften en/of redenen van openbaar belang.

Kenteken wijzigen

Als u het kenteken op een parkeerontheffing wilt laten wijzigen, bijvoorbeeld in verband met de aanschaf van een andere auto, kunt u een verzoek hiervoor mailen naar gemeente@cuijk.nl. Voeg als bijlage een kopie van het nieuwe kentekenbewijs toe. Als het om een leaseauto gaat voeg dan ook de verklaring van de eigenaar toe waarin staat dat u het voertuig gebruikt (bijvoorbeeld het leasecontract).

Als de nieuwe kaart klaar is nemen wij contact met u op en kunt u de kaart ophalen. De oude kaart moet u dan meteen inleveren. De kosten voor de wijziging moet u direct betalen bij het ophalen.