Openbare besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe elke week. De vergaderingen zijn besloten, u mag er niet bij aanwezig zijn. Wel verschijnt na de vergadering altijd de openbare besluitenlijst waarin u kunt lezen over welke onderwerpen het college van burgemeester en wethouders welk besluit genomen heeft. Deze besluitenlijsten zijn hieronder per kalenderjaar in te zien.

Besluitenlijsten 2021