Projecten centrum Cuijk

In het centrum van Cuijk bruist het van de bouwactiviteiten. Een aantal projecten is al voor een deel gerealiseerd, terwijl diverse plannen voor de toekomst in voorbereiding zijn. De Dienstenzone aan de Zwaanstraat is een uniek project waarin wonen, werk en zorg elkaar vinden. De combinatie van wonen en zorgen is ook het uitgangspunt van het concept Cuijkse Cantheelen: een wijk met koop- en huurwoningen omringt door alle denkbare zorgverlening. Daarnaast zijn er diverse projecten in ontwikkeling waarbij prettig wonen en werken voorop staan.

Kouwenberg, Cuijk

Dienstenzone Zwaanstraat

In de Zwaanstraat is een tweetal projecten in voorbereiding. Aan de westkant komt de Dienstenzone met zorginstellingen, bedrijven en appartementen. Aan de oostkant van de Zwaanstraat is woningbouw in ontwikkeling.

Dienstenzone

Een goed voorbeeld van de manier waarop de gemeente Cuijk het begrip ‘bouwen aan de toekomst’ vorm geeft, is het project Dienstenzone. Klantvriendelijkheid en doelmatigheid zijn de uitgangspunten bij het realiseren van een integrale dienstenzone, bestaande uit een bedrijfsverzamelgebouw, het dienstencentrum en woningen. Hier wordt alle expertise gebundeld die raakvlakken heeft met de begrippen werk, zorg en inkomen. Daarbij valt niet alleen te denken aan instanties als het UWV Werkbedrijf en de Sociale Dienst. Ook zorginstellingen als GGD, Dichterbij en Thuiszorg en bedrijven, zoals een uitzendbureau, zullen deel gaan uitmaken van de Dienstenzone. Op de plek van de voormalige brandweerkazerne, gemeentewerf en parkeerterrein aan de Zwaanstraat, wordt fase 1 van de Dienstenzone gerealiseerd: dienstencentrum De Zwaan. Fase 2 betreft de bouw van zeventien grondgebonden woningen.

Status

Voor het gehele gebied is een bestemmingsplan in voorbereiding. Voor fase 1 is, via een vrijstellingsprocedure,  de bouwvergunning verleend.

Soort en functie

Kantoren en appartementen.

Ontwikkelaar

Mooiland Maasland, Van der Horst Vastgoed en gemeente Cuijk.

Vernieuwen openbare ruimte Deken van den Ackerhof

De openbare ruimte van de Deken van den Ackerhof in Cuijk is aan vernieuwing toe. Omdat deze straat net buiten de Cuijkse Cantheelen en het Centrumplan Cuijk valt, heeft de gemeenteraad van Cuijk hier extra geld voor beschikbaar gesteld.

De omwonenden, aanliggende bedrijven, wijkraad Centrum, het Centrummanagement en Mooiland zijn van de plannen op de hoogte gesteld.

Het uitgangspunt is om het voorbereidingstraject in 2021 te doorlopen en de werkzaamheden in het voorjaar van 2022 uit te voeren.

Definitieve ontwerp

Voorlopige ontwerp

Bekijk hieronder de digitale versie van het voorlopig ontwerp met de daarbij behorende brief/toelichting.