Reclamebelasting

Vanaf 2013 wordt in een door de gemeenteraad aangewezen gebied in het centrum reclamebelasting geheven. Na aftrek van de kosten van heffing en inning (6%) wordt de resterende opbrengst in zijn geheel doorbetaald aan de Stichting Centrummanagement. De besteding van de opbrengsten is geregeld in het convenant tussen de gemeente en de Stichting Centrummanagement Cuijk.

Tarief

Ga voor de actuele tarieven naar tarieven gemeentelijke belastingen.

Verhuizing of vertrek

Als u geen gebruik meer maakt van uw pand dan kunt u gedeeltelijk ontheffing vragen. Het verzoek kunt u sturen naar de gemeente, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 7, 5360 AA Grave. Doe dat schriftelijk en stuur bewijsstukken mee. Dat versnelt de afhandeling van uw bezwaar.