Reconstructie Bontsestraat en Beversestraat, Cuijk

De verhardingen in de Bontsestraat en Beversestraat zijn versleten. Daarom heeft de gemeente Cuijk opdracht gegeven om te starten met de voorbereidingen van een reconstructie.

Bekijk hieronder de Presentatievideo reconstructie Bontsestraat en Beversestraat Cuijk. Ook is een ontwerptekening (PDF. 5Mb) beschikbaar.

Wat gaat er gebeuren

Kort gezegd wordt het wegdek vervangen, de wegen worden anders ingericht, er wordt een hemelwaterriool aangelegd en er wordt groen aangeplant.

De herinrichting houdt onder andere in dat in beide straten fietssuggestiestroken aan beide zijden van de weg worden aangelegd. Deze fietssuggestiestroken worden uitgevoerd in rood asfalt. Deze fietssuggestiestroken worden aangelegd omdat de Bontsestraat en de Beversestraat belangrijke wegen zijn in de fietsverbinding tussen Vianen en Cuijk. De rijstrook voor het autoverkeer wordt uitgevoerd in zwart asfalt.

Ook de begaanbaarheid voor voetgangers wordt verbeterd. Aan de zijde met even huisnummers wordt een doorlopend trottoir aangelegd. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanliggende percelen; deze zijn drempelloos  vanaf de rijbaan bereikbaar.

Op de kruisingen Beversestraat/De nieuwe erven en de Bontsestraat/Korte Beijerd worden verkeersplateaus aangelegd. Hierdoor wordt de snelheid op deze kruisingen geremd. De plateaus zijn geschikt voor een snelheid tot 50 km per uur. Deze verkeersplateaus worden met klinkers verhard, evenals de parkeervakken in de Bontsestraat.

De zijde met oneven huisnummers in de Beversestraat wordt gebruikt voor het vergroenen. Hier wordt een rij bomen aangeplant. Voor de bomen in de Bontsestraat wordt meer groeiruimte gecreëerd.

De vervanging van het wegdek biedt de gelegenheid om een hemelwaterriool met infiltratiebuizen aan te leggen. Hemelwater in de bodem laten infiltreren gaat verdroging tegen en het is goedkoper omdat er minder schoon hemelwater naar de rioolzuivering wordt afgevoerd. Aanwonenden kunnen hun hemelwaterafvoer (regenpijp) afkoppelen van het vuilwaterriool en aan laten sluiten op het hemelwaterriool. Hiervoor is subsidie beschikbaar. Kijk voor de mogelijkheden op Subsidie voor afkoppelen hemelwaterafvoer.

Planning

Wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd is nog niet bekend. Eerst moeten alle onderzoeken zijn afgerond. Waarschijnlijk kan met de uitvoering begonnen worden in het najaar van 2021 of in het voorjaar van 2022.

Informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp neem dan contact op met de heer M. van Boekel, Werkorganisatie CGM, e-mail: wegen@cgm.nl, telefoon: 0485-396600.