Reconstructie De Valuwe wijkdeel 5

In wijkdeel 5, De Valuwe, wordt het riool vervangen en een regenwaterriool aangelegd. Ook worden er kabels en leidingen vervangen. Daarna worden deze straten opnieuw ingericht. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Infrascoop.

Luchtfoto De Valuwe  

Plangebied en planning

Het plangebied – zie foto – omhelst de Karel Doormanstraat, de Jan Campertstraat, de Titus Brandsmastraat, de Regiment Stoottroepenstraat, de Anne Frankstraat en de Professor van de Brinkstraat. De start van de werkzaamheden staat gepland in eind augustus 2021. Het project wordt aangepakt in verschillende fasen. Het werk start in week 35 (31 augustus 2021) met fase 1. Vervolgens komen de andere fasen een voor een aan de beurt. Zie hiervoor de uitgebreide bijgaande planning en fasering (PDF. 6,1MB).

Ontwerp

Omwonenden en belanghebbenden hebben kunnen reageren op het ontwerp van de herinrichting. Op basis van de reacties is het ontwerp aangepast. Bekijk hier het ontwerp van de herinrichting (PDF. 4MB) van de openbare ruimte.

Afkoppelen

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige neerslag en perioden van langdurige droogte. Bij zware regenval kan ons riool de hoeveelheid water niet aan, waardoor straten en soms zelfs woningen blank komen te staan. Door uw hemelwaterafvoer (regenpijp) af te koppelen helpt u om dit te voorkomen.

Bekijk hier de infographic met informatie over afkoppelen (PDF. 655 Kb). Ook op de pagina Afkoppelen hemelwaterafvoer vindt u informatie over afkoppelen en hoe u daarvoor subsidie kunt aanvragen.

Tips om overlast te beperken

Wij proberen overlast door de werkzaamheden te voorkomen. Toch een paar tips vooraf:

  • Parkeer uw auto buiten het werkgebied. We informeren u nog over de mogelijkheden.
  • Zorg dat uw huisnummer op uw afvalcontainer staat.
  • Gaat u tijdens de werkzaamheden verbouwen of verhuizen, of moet uw woning tijdelijk bereikbaar zijn voor voertuigen? Meld dit dan op tijd aan de toezichthouder of bij de uitvoerder van Infrascoop.
  • Bent u of is een van uw medebewoners minder mobiel, dan horen wij dat graag van u. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing voor de bereikbaarheid van uw woning.
  • Ontstaat er door uitvoering van het werk schade aan uw woning? Meld dit dan direct aan de toezichthouder.

Toezicht, contact en calamiteiten

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met:

  • Martien Nillessen, uitvoerder Infrascoop, telefoon 06-12494891, of mail valuwe@infrascoop.nl.
  • Twan Grisel, gemeentelijk toezichthouder, telefoon 0485-396600 of mail wegen@cgm.nl.
  • Bij calamiteiten buiten kantooruren (grote overlast en/of gevaarlijke situaties), gemeentelijk calamiteitennummer, 06-51352687.