Reconstructie De Valuwe wijkdeel 5

In wijkdeel 5 De Valuwe worden de riolering en de wegverharding vervangen. Dat geldt ook voor de binnen het gebied liggende water- en gasleidingen. Aanleiding van de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande verhardingen en riolering.

Luchtfoto De Valuwe

Plangebied en planning

Het plangebied – zie foto – omhelst globaal de Karel Doormanstraat, de Jan Campertstraat, de Titus Brandsmastraat, de Regiment Stoottroepenstraat, de Anne Frankstraat en de Professor van de Brinkstraat. De start van de werkzaamheden staat gepland in juni 2021. Als alles daarna volgens plan verloopt kunnen de werkzaamheden in het najaar van 2021 zijn afgerond. Over de exacte uitvoeringsperiode en fasering volgt na de selectie van een aannemer meer informatie.

Ontwerp

Eerder hebben omwonenden en belanghebbenden al kunnen reageren op een conceptontwerp. Op basis van de reacties is het ontwerp geoptimaliseerd. Bekijk hier de ontwerptekening inrichting De Valuwe Wijkdeel 5 (PDF. 4Mb).

Wij vragen omwonenden en belanghebbenden nogmaals om met een kritische blik naar het ontwerp te kijken. Geef uw opmerkingen aan ons door. Het ontwerp staat in grote lijnen vast maar kleine wijzigingen zijn mogelijk. Mocht bijvoorbeeld uw inrit te smal zijn of heeft u liever de lantaarnpaal nabij uw woning een halve meter naar links of rechts dan horen wij dat graag. Voor dat soort kleine aanpassingen is nog ruimte.

U kunt uw opmerkingen per e-mail doorgeven aan Twan Temminghoff (t.temminghoff@lbagroep.nl) van LBA Groep. Heeft u vragen over het ontwerp, of is er nog iets onduidelijk, neem gerust contact met hem op.

Afkoppelen

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige neerslag en perioden van langdurige droogte. Bij zware regenval kan ons riool de hoeveelheid water niet aan, waardoor straten en soms zelfs woningen blank komen te staan. Door uw hemelwaterafvoer (regenpijp) af te koppelen helpt u om dit te voorkomen.

Bekijk hier de infografic met informatie over afkoppelen (PDF. 655 Kb). Ook op de pagina Afkoppelen hemelwaterafvoer vindt u informatie over afkoppelen en hoe u daarvoor subsidie kunt aanvragen.