Reserve Leefbaarheid

Als inwoner(sgroep) of wijk- en dorpsraad kunt u een voorstel indienen voor fysieke voorzieningen in een wijk of dorp in gemeente Cuijk. De voorzieningen moeten de kwaliteit van de woon- en leefomgeving versterken en gerealiseerd worden in de openbare ruimte. Ook moet uw voorstel passen bij ten minste een van de volgende drie thema’s:

 1. Verblijfsduur en aantrekkelijkheid leefomgeving
 2. Natuur (groen, klimaat, landschap)
 3. Mobiliteit (toegankelijkheid, bereikbaarheid)

Uw voorstel komt in aanmerking wanneer de geschatte kosten minimaal € 15.000,- en maximaal € 100.000,- zijn.

Aanleiding

De gemeenteraad stelt in totaal €827.000 beschikbaar voor fysieke voorzieningen die voorgesteld worden door inwoners(groepen) en wijk- en dorpsraden. Dit bedrag komt uit de Reserve Leefbaarheid en Wonen. Dit is een reserve die gevoed wordt door derde partijen bij de realisatie van woningbouwprojecten in onze gemeente. Bekijk hier de stukken zoals die door de raad op 1 februari besproken zijn (agendapunt 12).

Ter informatie:

vanwege de aanstaande herindeling is er de komende tijd veel contact met alle dorpen in het kader van de zogenoemde ‘Kernendemocratie’. Het project dat u via dit formulier kunt aanvragen staat hier volledig los van.

Belangrijke voorwaarden

 • Uw projectvoorstel betreft fysieke voorzieningen in wijken of dorpen van gemeente Cuijk
 • De fysieke voorzieningen versterken de kwaliteit van de woon- en leefomgeving
 • Die fysieke voorzieningen komen in openbaar gebied of in openbaar toegankelijke gebouwen van de gemeente
 • De geschatte kosten van uw project liggen tussen de €15.000,- en €100.000,-
 • Uw projectvoorstel past bij ten minste een van de drie onderstaande hoofdthema’s:

Hoofdthema's

 1. Verblijfsduur en aantrekkelijkheid leefomgeving
 2. Natuur (groen, klimaat, landschap)
 3. Mobiliteit (toegankelijkheid, bereikbaarheid)

Procedure

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, doorloopt u de volgende stappen:

 1. U vult vóór 31 mei 2021 het aanvraagformulier voor fysieke voorzieningen in
 2. Op 5 juli 2021 licht u uw projectvoorstel in een korte pitch toe aan de gemeenteraad
 3. Op 4 oktober 2021 besluit de raad welke projecten uitgevoerd worden. Er wordt ook gekeken naar voldoende spreiding binnen de gemeente.

Aanvragen

Een projectvoorstel indienen kan via het aanvraagformulier voor fysieke voorzieningen.  

Contact

Heeft u vragen over de Reserve Leefbaarheid en Wonen of het aanvraagformulier voor fysieke voorzieningen? Neem dan contact op via 0485-396600 of gemeente@cuijk.nl