Rioolaansluiting

De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afval- en hemelwater in de gemeente. Woningen of andere gebouwen in de gemeente moeten daarom een rioolaansluiting hebben. Deze rioolaansluitingen worden op gemeentegrond aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. Ook de aansluiting van uw erfgrens tot aan het riool wordt door de gemeente gemaakt. De aansluiting vanuit uw woning tot de erfgrens moet u als eigenaar zelf aanleggen.

Soorten rioolaansluiting

Er zijn twee soorten rioolaansluitingen:

  • Gecombineerde stelsels (één aansluiting voor de afvoer van het vuile water en het regenwater)
  • Gescheiden stelsels (aparte aansluiting nodig voor de afvoer van het vuile water en voor het regenwater)

Aanvragen

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente. Geef aan om hoeveel aansluitingen het gaat en de soort rioolaansluiting (gescheiden of gecombineerd). Neem hiervoor contact op met de gemeente Cuijk via telefoonnummer: 0485-396600 of per mail via gemeente@cuijk.nl.

Kosten

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en bepaalt in overleg met u waar de aansluiting gemaakt kan worden. Wanneer de aansluiting kan worden gemaakt, ontvangt u een bevestiging en een rekening. De gemeente laat de aansluiting uitvoeren nadat de kosten zijn overgemaakt.

Informatie

Wilt u weten waar u de aansluiting op het gemeenteriool kunt vinden? Neem dan contact op met de gemeente Cuijk. Dit kan telefonisch 0485-396600 of per mail via gemeente@cuijk.nl .