Rioolheffing

Eigenaren en gebruikers van eigendommen die direct of indirect zijn aangesloten op het riool betalen rioolheffing, Wij gebruiken de inkomsten om de riolering te onderhouden en te vernieuwen. Ook de gemeentelijke zorg voor het hemelwater en het grondwater wordt hiermee betaald. U betaalt de rioolheffing via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen.

Tarief

De eigenaar van een aangesloten eigendom betaalt jaarlijks een vast bedrag. De aanslag van de gebruiker is afhankelijk van de hoeveelheid geloosd afvalwater. Ga voor de actuele tarieven naar tarieven gemeentelijke belastingen.

Verkoop of verhuizing

Verkoopt u uw eigendom? Dan komt u niet in aanmerking voor teruggaaf rioolheffing eigenaar. De situatie op 1 januari is namelijk bepalend. Vaak wordt de aanslag met de nieuwe eigenaar verrekend bij de notaris.

Blijft u in de gemeente wonen? De rioolheffing voor gebruikers blijft gelijk en hoeft niet te worden verrekend. Behalve als u bij iemand gaat inwonen die al rioolheffing voor gebruikers betaalt. Dan verminderen we uw belasting voor de resterende maanden.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Dan krijgt u het geld automatisch terug over de maanden dat u niet meer in onze gemeente woont.

Aangifte rioolheffing 2019

Hier kunt u digitaal uw aangifte doen: Rioolheffing 2019