Rioolverstopping

Als het afvalwater niet meer goed wegloopt, kan er sprake zijn van een rioolverstopping. Bent u eigenaar/gebruiker van een pand, dan moet u de verstopping in de huisriolering zelf (laten) verhelpen. Een verstopping op grond van de gemeente wordt door de gemeente verholpen.

Constatering en oorzaak

Als het water in uw gootsteen niet goed wegloopt of na het doortrekken in uw toiletpot omhoog komt, dan is ergens de riolering verstopt. Een verstopping kan diverse oorzaken hebben. Enkele oorzaken kunnen zijn, foutieve aanleg, wortelgroei in de aansluitleiding, breuk of scheuren in de leiding of door het verkeerde gebruik waarbij vaste stoffen worden geloosd, zoals vetten, maandverband of bladeren via de hemelwaterafvoer.

Werkwijze

Als uw riool verstopt is, is het belangrijk te onderzoeken welk deel van de riolering verstopt is. De rioolaansluiting bestaat uit twee delen, een particulier (bij huurwoningen het deel van de verhuurder) en een gemeentelijk deel. Is de riolering die bij uw woning hoort verstopt, dan moet u (of de verhuurder) zelf voor het ontstoppen zorgdragen. Is de riolering op gemeentelijk terrein verstopt, dan kunt u de gemeente bellen voor het ontstoppen via het telefoonnummer 0485-396600 (tijdens kantooruren). Buiten kantooruren voor zeer spoedeisende verstoppingen met het calamiteitennummer 06-51352687.

Aan de hand van onderstaande stappen kunt u zelf bepalen welk deel van de riolering verstopt is. Op de erfgrens van uw perceel zit een erfafscheidingsputje, ook wel inspectieputje of ontstoppingsputje genoemd. De bewoner of eigenaar van de woning (dit kan dus ook de verhuurder zijn) moet het erfafscheidingsputje op eigen terrein opgraven en openmaken. Het is hierbij belangrijk om te weten dat u in geen geval in gemeentegrond mag graven en dat u het opgraven zelf moet doen (de gemeente doet dit dus niet voor u). Wanneer er géén water in dit putje staat, is de riolering op eigen terrein verstopt. De bewoner of eigenaar (verhuurder) moet dan zelf, op eigen kosten, de verstopping (laten) verhelpen. Staat het erfafscheidingsputje wel vol met water, dan is het gemeentelijk deel van de riolering verstopt.

Hoe vind ik het erfafscheidingsputje

Het putje zit veelal tegen de erfgrens (de grens tussen uw grond en die van de gemeente) van uw perceel, maar altijd op eigen terrein. Het putje zit onder de grond vaak een halve tot een meter diep. De ligging kan op bouwtekeningen van uw woning staan aangegeven. Als u niet weet waar uw erfafscheidingsputje ligt, kan de gemeente u misschien van dienst zijn. De afdeling Openbare Werken heeft van de meeste locaties revisietekeningen waarop de meeste erfafscheidingsputjes zijn weergegeven. Voor een kopie hiervan maar ook voor andere vragen over riolering of infiltratie van hemelwater kunt u terecht bij de afdeling Openbare Werken van de gemeente via telefoonnummer 0485-396600.

Kosten van ontstoppen

Als de verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering zit, maar de bewoner of eigenaar is door verkeerd gebruik zelf de veroorzaker van de verstopping , dan verhaalt de gemeente de gemaakte kosten op de bewoner of eigenaar. Wanneer u een bedrijf heeft ingeschakeld om uw riool te ontstoppen kunnen naderhand deze kosten niet op de gemeente Cuijk worden verhaald. Ook niet als het bedrijf aangeeft dat het gemeentelijk deel van de riolering verstopt was. Zodra duidelijk is dat het gemeentelijk deel van de riolering verstopt is moet het bedrijf zijn handelingen staken en dient u het algemene nummer van de gemeente: 0485-396600 te bellen. De gemeente verhelpt dan zelf de verstopping. Wanneer u uw riool laat doorspuiten vanaf uw toiletpot, is het onduidelijk waar de verstopping aanwezig was. De verstopping wordt immers weggespoten. Wanneer u deze manier van ontstoppen toepast, zijn de kosten altijd voor uw rekening. Wanneer het erfafscheidingsputje wordt opgegraven zal het altijd duidelijk zijn waar de verstopping zich bevindt en voor wie de kosten van de ontstopping zijn.

Storing drukriool

In het buitengebied van onze gemeente zijn een aantal panden aangesloten op het zogenaamde pers- of drukriool. Hiervoor is een pomp geplaatst die het afvalwater verder het riool in perst. De pomp wordt aangestuurd middels een kastje waarop een rood controlelampje staat. Indien dit rode controlelampje langdurig (langer dan twee uur aaneen) oplicht kan een storing in de kast of pomp de oorzaak zijn van uw verstopping. Indien u dit rode controlelampje langdurig (langer dan twee uur aaneen) ziet branden, verzoeken wij u dit te melden via telefoonnummer 0485-396600 of buiten kantoortijden op het calamiteitennummer 06-51352687.

Storing individuele behandeling afvalwater (IBA)

In het buitengebied zijn ook enkele panden aangesloten op een zogenaamde IBA. Het beheer en onderhoud hiervan wordt gedaan door waterschap Aa en Maas. Voor vragen en of storingen of verstoppingen van de IBA kunt u 24 uur per dag zeven dagen in de week terecht bij het waterschap. Het waterschap is te bereiken op het service telefoonnummer 0900-7337337.