Rotonde sponsoren

De gemeente Cuijk biedt de middencirkels van de gemeentelijke rotondes voor sponsoring aan in ruil voor reclame-uitingen op de rotonde.

Welke rotondes kunt u sponsoren

De gemeentelijke rotondes die nog niet gesponsord worden.

Wie kan een rotonde sponsoren

Bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren van binnen en buiten Cuijk kunnen een rotonde sponsoren. U mag ook samen met een anderen partij een rotonde adopteren.

Wat houdt het sponsoren in

U kunt de sponsoring invullen door het (laten) aanleggen en/of onderhouden van het groen van een rotonde.

Kosten

Factoren die van invloed zijn op de kosten voor sponsors zijn:

  • de grootte van de rotonde
  • de beplantingskeuze bij omvorming van het groen
  • het onderhoud van de rotonde
  • de keuze om alleen of met partners een rotonde te sponsoren

Wat krijgt u ervoor terug

Als tegenprestatie mag u tegenover elke weg die op de rotonde uitkomt één reclamebord in het groen plaatsen. Dit bord verzorgt u als sponsor zelf en moet aan een aantal eisen voldoen. De reclame-uiting mag bijvoorbeeld alleen uit een bord bestaan, het mag geen gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid en niet aanstootgevend zijn.

Toewijzing

Bij het toewijzen van de rotondes hanteert de gemeente de volgende criteria. De criteria staan in volgorde van belangrijkheid.

  • Sponsoren die omvorming en het onderhoud uit willen voeren gaan vóór sponsoren die enkel het onderhoud uit willen voeren
  • Sponsoren die een hele rotonde sponsoren gaan vóór partijen die samen sponsoren
  • Sponsoren die nog geen rotonde toegewezen hebben gekregen, gaan vóór hen die er al een hebben. Ons uitgangspunt is namelijk om zoveel mogelijk klanten te bedienen
  • Sponsoren uit Cuijk gaan voor sponsoren van buiten Cuijk

Als er na het toepassen van deze criteria nog steeds meerdere gegadigden voor een rotonde overblijven, wordt er geloot.

Heeft u interesse of vragen over de exacte randvoorwaarden en eisen omtrent sponsoring van een rotonde? Neem dan contact op met Jeroen van Hagen van de afdeling Openbare werken. Dat kan telefonisch via 0485-396600 of per mail: gemeente@cuijk.nl.