Samenstelling college

Burgemeester en wethouders vormen samen het “college van burgemeester en wethouders”: het dagelijks bestuur van de gemeente. Bijna alles waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen wordt door het college voorbereid. Bovendien zorgen zij ervoor dat het beleid dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld, wordt uitgevoerd. Iedere week neemt het college een heel aantal besluiten om beleid voor te bereiden of uitvoering te geven aan het vastgestelde beleid.

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling van taken gemaakt wat, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Hieronder valt te lezen welke wethouder voor welke onderwerpen als eerste het aanspreekpunt is.

Nevenfuncties van het college moeten openbaar worden gemaakt. Hier vindt u een overzicht van de nevenfuncties (PDF) van het college.

Contact met het college

Het college van burgemeester en wethouders heeft geen vast spreekuur. Wilt u een gesprek met één van de collegeleden of een afspraak met de burgemeester? Dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@cuijk.nl.

Samenstelling college

 •  

  Wim Hillenaar
  Naammr. W.A.G. (Wim) Hillenaar
  FunctieVoorzitter
  Telefoon0485-396600
  E-mailwim.hillenaar@cuijk.nl
  Portefeuille

  Dienstverlening

  Veiligheid

  • Brandweer
  • Openbare orde en veiligheid
  • Rampenbestrijding

  Handhaving/fraudebestrijding

  Bestuur

  • Intergemeentelijke samenwerking
  • Voorlichting en representatie
  • Verkiezingen
  • Kabinet

  Personeel en Organisatie (CGM)

  Automatisering en informatievoorziening

  Volksgezondheid/gezondheidszorg

  Integratiebeleid

  • Woonwagenbewoners
  • Vreemdelingen
  • Vluchtelingen en statushouders

  Communicatie

  Burgerparticipatie

  Wijk- en Dorpsbeheer

  • Platform

  Projecten

  • Samenwerken LvC
  • Cuijk Doet
  • Romeins verleden (1)
  • Demografische ontwikkelingen
  • Omgevingsvisie en omgevingswet (2)
 •  

  Maarten Jilisen
  Naamdrs. M.F.R.A. (Maarten) Jilisen
  FunctieWethouder / 1e loco
  Telefoon0485–396604
  E-mailmaarten.jilisen@cuijk.nl
  Portefeuille

  Omgevingsrecht en ruimtelijke ordening

  • Volkshuisvesting
  • Woonwagenbewoners volkshuisvestelijk
  • Ruimtelijke plannen
  • WABO

  Economische zaken

  • Economie
  • Centrummanagement
  • Euregio
  • Reclamebeleid
  • Weekmarkt

  Recreatie en Toerisme

  Monumenten en erfgoed (archeologie)

  Sportbeleid + JOGG

  Financiën inclusief inkoop- en aanbestedingsbeleid

  Grondexploitaties

  Wijk- en Dorpsbeheer

  • Heeswijkse Kampen
  • Haps
  • Katwijk

  Projecten

  • Regionaal Bedrijvenpark Laarakker
  • Simon Homburgterrein (1)
  • Kraaijenbergse Plassen (economische ontwikkeling)
  • Bouwprojecten (Nutricia, Molenstraat, Zwaanplein)
  • Centrumontwikkeling Cuijk
  • Dommelsvoort (1)
  • Romeins verleden (2)
  • Schouwburg (2)
  • Omgevingsvisie en omgevingswet (1)
  Politieke partijLiberaal LvC
 •  

  David Solez
  NaamD.A.C. (David) Sölez
  FunctieWethouder / 2e loco
  Telefoon0485–396605
  E-maildavid.solez@cuijk.nl
  Portefeuille

  Openbare ruimte

  • Wegen en parkeren
  • Waterwegen en havens
  • Openbaar groen
  • Riolering en waterbeheer

  Milieu en Duurzaamheid

  • Geluid, bodem, geur, externe veiligheid
  • Afvalinzameling en circulaire economie
  • Energietransitie en aardgasvrij
  • Klimaatbestendigheid
  • Biodiversiteit

  Accommodaties

  • Begraafplaatsen
  • Sportkantines en gebouwen
  • MFA's en gemeenschapshuizen

  Natuurontwikkeling

  Agrarische ontwikkeling

  • VAB's
  • Pacht
  • Intensieve veehouderij

  Openbaar vervoer

  Gemeentelijke eigendommen

  Wijk en dorpsbeheer

  • Padbroek
  • Beers
  • Linden

  Projecten

  • Deltaplan Grote Rivieren
  • Centrumplannen (Haps, Cuijk)
  • (Re-)vitalisering Padbroek
  • Kraaijenbergse Plassen (beheer/onderhoud)
  • Dommelsvoort (2)
  • Duurzaamheidsplan
  • Landschapspark
  • Geluidsscherm A73
  • Raamvallei (groenblauwe structuren)
  • Snelfietsroute
  Politieke partijAlgemeen Belang Cuijk
 •  

  Joost Hendriks
  NaamJ.M.F. (Joost) Hendriks
  FunctieWethouder / 3e loco
  Telefoon0485-396603
  E-mailjoost.hendriks@cuijk.nl
  Portefeuille

  Zorg & Welzijn

  • Maatschappelijk werk/zorg
  • Vrijwilligerswerk
  • Jongeren en jeugdzorg
  • Ouderenbeleid
  • Beleid voor mensen met een beperking
  • WMO

  Werk en activering

  • Participatiewet
  • Sociale werkvoorziening

  Inkomensvoorziening

  • Minimabeleid
  • Uitkering BBZ
  • Schuldhulpverlening

  Onderwijs en kinderopvang

  • Onderwijs (beleid, huisvesting, LEA)
  • Kinderopvang
  • Leerplicht
  • Achterstandsbeleid

  Bibliotheek

  Collectief Doelgroep Vervoer

  • Leerlingenvervoer
  • Ouderen/zorg

  Kunst & Cultuur

  Wijk- en Dorpsbeheer

  • Centrum
  • Vianen
  • Sint Agatha
  • Valuwe

  Projecten

  • Schouwburg (1)
  • Laaggeletterdheid
  • Integrale toegang sociaal domein
  • (Re-)vitalisering Valuwe
  • Simon Homburgterrein (2)
  Politieke partijCDA
 •  

  Richard Rongen
  Naamdrs. R.H.M.A. (Richard) Rongen
  FunctieGemeentesecretaris
  E-mailrichard.rongen@cuijk.nl