Slopen

U heeft meestal geen vergunning nodig om te slopen. Maar vaak moet u de sloop wel melden bij de gemeente. Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan moet u een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

  • bij de sloop komt 10 m³ of meer afval vrij
  • bij de sloop verwijdert u asbest

In sommige gevallen heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Dit is het geval bij:

  • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
  • sloopwerkzaamheden aan een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • slopen in strijd met het bestemmingsplan

Sloopmelding doen

Een sloopmelding moet u minimaal vier weken voor aanvang van de werkzaamheden doen. Dit doet u via Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven doen de melding met eHerkenning. Heeft u ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

Start en einde werkzaamheden

Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, geeft u dit door aan de gemeente via bouwtoezicht@cgm.nl. Doe dit minimaal twee werkdagen van tevoren. Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan laat u dit ook weten aan de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Regels sloopmelding

Een asbestinventarisatierapport moet u altijd meesturen als het gaat om een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

De exacte regels voor een sloopmelding (artikel 1.26 Bouwbesluit 2012) kunt u nalezen in het Bouwbesluit 2012: Procedure sloopwerkzaamheden.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? Downloaden in de App Store, Windows Store of Google Play Store een van onderstaande apps.

Over Uw Buurt app

logo Over mijn buurt app

OmgevingsAlert app

logo Omgevingsalert app