Snoeiplannen 2019

Naast het dagelijks onderhoud, zoals schoffelen en grasmaaien, vinden er in het najaar en in de winter grote onderhoudswerkzaamheden plaats aan het groen in Cuijk. In de eerste week van januari 2019 wordt er weer gestart met het dunnen van bosplantsoenen. Het onderhoud is goed voor de bomen en struiken en heeft tevens een gunstige invloed op de sociale veiligheid.

Kijk hier voor de snoeiplannen:

Cuijk

Haps

Katwijk

Linden

Vianen