Starterslening

Een betaalbare woning voor starters; dat is waar de gemeente Cuijk zich sterk voor maakt. Met het verstrekken van een lening onder gunstige voorwaarden wordt het voor sommige huishoudens mogelijk om de koop van hun eerste woning te financieren. De gemeente stelt daarvoor de Startersregeling beschikbaar; een financieel product dat is ontwikkeld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De uitvoering wordt gedaan door SVn, onder meer door het doen van een kredietcheck.

Aanvragen

Om een starterslening te kunnen aanvragen heeft u een toewijzingsbrief van de gemeente nodig. Er wordt vanuit de gemeente een op naam gestelde Toewijzingsbrief Starterslening afgegeven. Met deze toewijzingsbrief kunt u bij SVn een starterslening aanvragen.

Online aanvragen

Vul het aanvraagformulier "Toewijzingsbrief starterslening gemeente Cuijk" in (inloggen met uw DigiD).

Mede-aanvrager

Is er sprake van een mede-aanvrager (mede eigenaar van de aan te kopen woning) dan moet hij/zij online tekenen voor akkoord via het formulier "Toewijzingsbrief starterslening gemeente Cuijk mede-aanvrager" (inloggen met DigiD).

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via gemeente@cuijk.nl of via telefoonnummer 0485-396600.

Meer informatie

Op de website www.svn.nl vindt u alles wat u moet weten over het aanvragen van de starterslening van de gemeente Cuijk. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met SVn via info@svn.nl of via telefoonnummer 088-2539400.