Subsidieaanvraag

U kunt hier een aanvraag doen voor een structurele of incidentele subsidie of een Subsidie Maatschappelijke Initiatieven.

Subsidievormen

Structurele subsidie

Een structurele subsidie die jaarlijks aan een lokale vereniging wordt verstrekt, die bedoeld is ter ondersteuning van de uitvoering van haar kernactiviteiten.

Incidentele subsidie

Een subsidie die wordt verleend voor nieuwe activiteiten en/of eenmalige kortdurende activiteiten die een vernieuwend karakter hebben en die niet onder een van de andere subsidies vallen. Uitgangspunt is dat er een relatie is met de gemeentelijke doelstellingen.

Subsidie Maatschappelijke Initiatieven

Een bijzondere subsidie voor initiatieven van organisaties en verenigingen die zich inzetten om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Online aanvragen

Structurele subsidie aanvragen

  • Momenteel is het niet mogelijk om structurele subsidie aan te vragen. De aanvraagperiode loopt van 1 februari tot 1 april.

Incidentele subsidie aanvragen

Subsidie Maatschappelijk Initiatieven aanvragen

Beleid

Algemene informatie

Subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene Subsidie Verordening Cuijk 2010 (PDF). De hoogte van de subsidie wordt mede bepaald aan de hand van de door u ingediende aanvraag en de subsidiegrondslagen die van toepassing zijn.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij medewerkers van het team Sociaal beleid van de gemeente via telefoonnummer 0485-396600 of via e-mail: gemeente@cuijk.nl.