Subsidie aanvraag 2019

U kunt hier een aanvraag doen voor een structurele of incidentele subsidie.

Subsidievormen

Structurele subsidie

Een structurele subsidie die jaarlijks aan een lokale vereniging wordt verstrekt, die bedoeld is om ter ondersteuning in de uitvoering van haar kernactiviteiten.

Incidentele subsidie

Een subsidie die wordt verleend voor nieuwe activiteiten en/of eenmalige kortdurende activiteiten die een vernieuwend karakter hebben en die niet onder een van de andere subsidies vallen. Uitgangspunt is dat er een relatie is met de gemeentelijke doelstellingen.

Digitaal aanvragen

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij medewerkers van het team Sociaal beleid van de gemeente via telefoonnummer 0485-396600 of via e-mail: gemeente@cuijk.nl.