Subsidies

Subsidie voor onderhoud gemeentelijke monumenten

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen, 

Subsidieaanvraag

U kunt hier een aanvraag doen voor een structurele of incidentele subsidie of een Subsidie Maatschappelijke Initiatieven.

Subsidie voor afkoppelen hemelwaterafvoer

Vanaf 1 januari 2019 kunt u als inwoner van gemeente Cuijk subsidie aanvragen voor het afkoppelen van uw hemelwaterafvoer.