Subsidies

Op dit moment werken wij aan een nieuw subsidiestelsel. Zodra dit door de gemeenteraad is vastgesteld, zullen wij zo snel mogelijk informatie hierover publiceren.

Tot die tijd kunt u voor vragen terecht bij medewerkers van het team Sociaal beleid van de gemeente via telefoonnummer 0485-396600 of via e-mail: info@cuijk.nl.

Subsidieaanvraag

In afwachting van nieuw beleid, kunt u hier uw aanvraag voor subsidie voor 2018 (PDF) downloaden.

Subsidie voor onderhoud gemeentelijke monumenten

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen.

De bijdrage in de subsidiabele onderhoudskosten bedraagt 50% van de subsidiabele kosten doch ten hoogste € 2.500 per vijf jaar. Onder onderhoud wordt verstaan:

  • periodiek noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan onderdelen van het beschermd monument, welke dienen om het monument als zodanig in stand te houden

De subsidie kunt u aanvragen met het hier te downloaden aanvraagformulier subsidie gemeentelijke monumenten (PDF).