Overzicht verleende subsidies 2018

Hier vindt u een overzicht van alle verstrekte subsidies in 2018 (PDF).

Toelichting

  • In de eerste kolom staat vermeld welke organisatie de subsidie heeft ontvangen
  • de hoogte van de bijdrage is opgenomen in kolom twee
  • in de derde kolom is aangegeven op grond waarvan het subsidie is verleend.

Het overzicht heeft betrekking op subsidiejaar 2018. In een enkel geval is het in het overzicht opgenomen bedrag niet gelijk aan het definitieve subsidiebedrag voor de betreffende organisatie. De reden hiervoor is dat het een subsidievoorschot betreft en dat het definitieve subsidiebedrag nog door het college moet worden vastgesteld.