Tijdelijke woonunit

Gaat u een woning bouwen en wilt u tijdens de bouw tijdelijk in een woonunit wonen? Dat kan, maar hiervoor is een vergunning nodig. Deze vergunning dient u vooraf aan te vragen.

Voorwaarden

Meestal is er op het perceel waar wordt gebouwd wel ruimte voor het plaatsen van een (sta)caravan of woonkeet. Deze tijdelijke woonvoorziening staat op het bouwperceel of erf waar gebouwd wordt en zal uitsluitend worden gebruikt tijdens de uitvoering van het bouwwerk. Als de omstandigheden zo´n tijdelijke woonvoorziening noodzakelijk maken, kan de gemeente via een vergunning toestemming verlenen voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit.

Deze vergunning wordt uitsluitend verleend voor maximaal twee jaar. Aan deze vergunning worden voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat:

  • het maximaal één tijdelijke woongelegenheid betreft en voor de (ver)bouw van de woning op hetzelfde perceel een omgevingsvergunning is verleend
  • er uit objectieve gegevens blijkt dat een tijdelijke woonunit noodzakelijk is
  • binnen zes weken na verloop van de termijn – of zoveel eerder als de definitieve woning kan worden betrokken – de woongelegenheid moet zijn verwijderd
  • de woongelegenheid aan een aantal technische en brandveiligheidseisen voldoet
  • de woonunit wordt aangesloten op de gemeentelijke riolering.

Check vooraf met een vooroverleg

Het is mogelijk om vooruitlopend op een definitieve omgevingsvergunningaanvraag al een conceptaanvraag (vooroverleg) voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit in te dienen. Zo kunnen wij het plan beoordelen en kijken of er nog andere zaken zijn waarmee u rekening dient te houden. U kunt hier naar de aanvraag voor het vooroverleg, en voegt u de volgende zaken toe:

  • een tekening van de te plaatsen unit
  • plattegrond met indeling en functie
  • gevelaanzichten en materiaalgebruik
  • goede situatietekening van waar de unit tijdelijk op het perceel komt te staan
  • eventueel foto's van de unit

Omgevingsvergunning

Het definitief aanvragen van een omgevingsvergunning voor een tijdelijke woonunit doet u via het Omgevingsloket. Het systeem vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft u een DigiD nodig.

Meer informatie

Heeft u niet gevonden wat u zocht, neem dan contact op met de gemeente via dit contactformulier (kies voor de optie tijdelijke woonunit) of via telefoonnummer 0485-396600.