Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Cuijk vindt het belangrijk dat iedereen de informatie op deze website makkelijk kan gebruiken. Dus ook voor mensen met een visuele-, gehoor-, lees- of andere beperking. Het is daarnaast belangrijk dat de website via elke computer, tablet of smartphone toegankelijk is.

De gemeente Cuijk streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. 

 

Toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring voor de website van de gemeente Cuijk kunt u inzien in het centrale register: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2460

Subdomeinen en andere websites

PDF-bestanden

Omdat pdf-bestanden via veel verschillende kanalen binnenkomen (intern en extern) en niet iedereen over de kennis en/of software beschikt om een pdf geheel toegankelijk te maken, voldoen niet alle bestanden aan de toegankelijkheidseisen. Wij streven ernaar de informatie uit de pdf-bestanden volledig toegankelijk aan te bieden. Wij bekijken per pdf of deze toegankelijk gemaakt kan worden of dat er een toegankelijke alternatieve oplossing kan worden geboden.

Heeft u problemen met het krijgen van informatie uit een pdf-bestand? Laat het ons weten door te mailen naar gemeente@cuijk.nl. Wij kijken dan samen met u hoe we de informatie op een passende manier kunnen aanbieden.

Heldere taal

Het leesniveau van de teksten op onze website is B1/B2. De teksten zijn te begrijpen door ten minste 40 tot 65 procent van de Nederlandse bevolking. Komt u toch een moeilijke tekst tegen? Laat het dan weten. Geef in de tekst aan wat u moeilijk vindt of maak een foto en stuur deze door naar gemeente@cuijk.nl.

Meer informatie

Op de website www.digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.

Vragen

Is er iets op onze website voor u niet goed toegankelijk? Laat het ons weten via gemeente@cuijk.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.