Uitkering aanvragen

Heeft u geen werk en weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Hiermee kunt u in uw levensonderhoud voorzien tot u weer werk heeft.

Wat u moet doen

 • U registreert zich als werkzoekende via www.werk.nl
 • U neemt telefonisch contact op met de afdeling Sociaal Domein. Deze afdeling is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0485-396700.
 • Uw melding wordt doorgegeven aan een medewerker van het team Werk & Inkomen.
 • Binnen 2 werkdagen wordt u terug gebeld.
 • Als tijdens het telefonisch contact blijkt dat er mogelijk recht op een uitkering bestaat, wordt er een afspraak met u gemaakt.
 • Tijdens het persoonlijk gesprek wordt aan u een aanvraagformulier verstrekt. Dit formulier moet, voorzien van de nodige bewijsstukken, binnen één week worden ingeleverd.
 • De gemeente beoordeelt naar aanleiding van uw aanvraag en alle bewijsstukken of u recht heeft op een uitkering.
 • Indien u jonger dan 27 jaar bent, moet u zelf eerst vier weken zoeken naar verdere scholing of werk. Deze zoekperiode gaat in op de dag dat u zich heeft gemeld bij de Afdeling Sociaal Domein, team Werk & Inkomen.

Voorwaarden

Om een uitkering aan te vragen, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee. Uw (gezamenlijke) inkomen wordt aangevuld tot maximaal de toepasselijke bijstandsnorm.
 • U kunt geen beroep doen op een andere voorziening of uitkering.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.

Voorschot

Vier weken nadat u het aanvraagformulier heeft ingeleverd, ontvangt u een voorschot van 90% van de voor u geldende bijstandsnorm. Het is dan wel van belang dat u ook alle gevraagde bewijsstukken heeft ingeleverd. Als wij niet alle bewijsstukken hebben of op basis van de stukken al duidelijk is dat er geen recht op een uitkering is, dan ontvangt u geen voorschot.

Klantmanager

Krijgt u van ons een uitkering? Dan krijgt u automatisch twee klantmanagers van de gemeente toegewezen. Een klantmanager re-integratie en een klantmanager inkomen. Uw klantmanager re-integratie begeleidt u op uw weg naar de arbeidsmarkt en uw klantmanager inkomen geeft antwoord op al uw vragen over inkomen en ondersteunende regelingen.