Uitkering, rechten en plichten

Krijgt u een bijstandsuitkering van de gemeente? Dan heeft u bepaalde rechten, maar daar staan ook verplichtingen tegenover. Komt u de verplichtingen niet na? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U kunt bijvoorbeeld een boete of een verlaging van uw uitkering krijgen of we moeten de uitkering stopzetten.

Om u uitgebreid te informeren over uw rechten en plichten als uitkeringsgerechtigde van uw gemeente, heeft Werk en Inkomen een informatiebrochure voor u samengesteld. Heeft u deze brochure nog niet in uw bezit? Vraag deze dan aan bij uw consulent van Werk en Inkomen via telefoonnummer 0485-396700 of via e-mailadres werkinkomen@cgm.nl.