Veel gestelde ondernemersvragen

In dit overzicht vindt u als ondernemer antwoord op een aantal veel gestelde vragen.

Heb ik een vergunning nodig om mijn bedrijfspand te veranderen en/of uit te breiden

U hoeft niet in alle gevallen een vergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Kijk op meer informatie hierover bij " Omgevingsvergunning aanvragen".

Welke mogelijkheden heb ik in de gemeente om een bedrijfspand te bouwen

De gemeente Cuijk heeft op verschillende bedrijventerreinen kavels (te koop). Voor meer informatie over de grondprijzen en beschikbare kavels kunt u kijken bij "bedrijfskavels te koop".

Heb ik een vergunning nodig om alcohol te schenken en/of te verkopen

Voor het schenken van alcohol heeft u een vergunning nodig. Hier kunt u meer informatie vinden over "drank- en horecavergunning ".

Ik heb een bedrijf en ik heb vragen over mijn belastingaanslag

Bent u eigenaar en/of gebruiker van een bedrijfspand dan betaalt u onroerendezaakbelastingen (OZB). Voor meer informatie gaat u naar "onroerendezaakbelastingen (OZB)".

Wilt u weten waar u als ondernemer voor betaald, gaat u dan naar "tarieven gemeentelijke belastingen".

Welke ondersteuning is er voor mij als startende ondernemer mogelijk

Op ondernemersplein.nl kunt u alles vinden over het starten van uw bedrijf.