Vergunning rommelmarkt

Wanneer u een rommelmarkt in een voor publiek toegankelijk gebouw wilt houden, dient u hiervoor een melding voor een snuffelmarkt te doen. Onder een rommel-/ snuffelmarkt wordt verstaan: een markt waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats.

Als u een rommelmarkt buiten wilt houden, moet u een evenementenmelding te doen.

Voorwaarden

  • De rommelmarkt is binnen, in een voor publiek toegankelijk gebouw
  • U verkoopt tweedehands of incourante goederen (bijvoorbeeld een oude voorraad)
  • De rommelmarkt wordt gehouden op een plek waar dat volgens het bestemmingsplan is toegestaan

Aanvragen

Wilt u een rommelmarkt, die binnen gehouden wordt, melden? Mail uw melding dan uiterlijk vier weken voor aanvang van de rommelmarkt naar gemeente@cuijk.nl.

Hierin vermeldt u:

  • uw naam, adres en (mobiele) telefoonnummer;
  • wat er op de rommelmarkt wordt verkocht;
  • waar u de rommelmarkt wilt houden;
  • een plattegrond (schaal 1:500) met daarop de kramen, nooduitgangen en blusmiddelen.
  • hoe u voorziet in voldoende parkeergelegenheid;
  • het verwachte aantal bezoekers.

De snuffelmarkt kan worden gehouden indien de burgemeester niet binnen twee weken na ontvangst van de melding heeft beslist dat het organiseren van de snuffelmarkt wordt verboden in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu. De burgemeester geeft daarvan binnen twee weken na ontvangst van de melding aan de organisator met opgaaf van redenen bericht.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? Downloaden in de App Store, Windows Store of Google Play Store een van onderstaande apps.

Over Uw Buurt app

logo Over mijn buurt app

OmgevingsAlert app

logo Omgevingsalert app