Stemmen hoe en wat

Vorige week heeft u uw stempas thuisgestuurd gekregen. Met deze stempas kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de Tweede Kamer op 17 maart 2021. Hier leest u hoe en waar u kunt stemmen.

Wat als u geen stempas heeft

U kunt alleen stemmen met een stempas. Wanneer u geen stempas heeft ontvangen, uw stempas kwijt bent geraakt, of als deze beschadigd is, kunt u contact opnemen met de gemeente Cuijk om een vervangende stempas aan te vragen. Dit kan tot en met vrijdag 12 maart 2021, uiterlijk 17.00 uur.

Stemmen met stembiljet

U stemt met het rode potlood op een papieren stembiljet. De kandidatenlijst voor de verkiezing van de Tweede Kamer ontvangt u per post. Daarop vindt u de namen van de partijen en de kandidaten op wie u kunt stemmen. Wanneer u op de dag van de verkiezing gaat stemmen, ontvangt u in het stemlokaal het stembiljet, waarop u met een rood potlood uw stem kenbaar maakt.

Identiteitsbewijs nodig

U heeft een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. Dit kan een paspoort, identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs zijn. Deze documenten mogen maximaal 5 jaar verlopen zijn. Op de documenten moet dus bij “geldig tot” 18 maart 2016 of een recentere datum staan. U kunt zich ook identificeren met een verblijfsdocument. De geldigheid van dit document mag niet verlopen zijn.

Ook voor het geven van een onderhandse volmacht kunt u een maximaal 5 jaar verlopen identiteitsbewijs gebruiken.

Geen identiteitsbewijs

Wanneer u geen identiteitsbewijs heeft, kunt u niet stemmen. Wel kunt u iemand voor u laten stemmen door deze persoon te machtigen via een schriftelijke volmacht. Formulieren hiervoor kunt u aanvragen bij burgerzaken of downloaden via de pagina Stemmen bij volmacht.

Iemand machtigen

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te stemmen, kunt u een ander machtigen dit voor u te doen. Elke gemachtigde mag voor deze verkiezing 3 machtigingen aannemen. Deze persoon moet deze volmacht stemmen gelijk uitbrengen met zijn/haar eigen stem. U kunt op 2 manieren iemand machtigen:

  • U kunt iemand onderhands machtigen. Dit is alleen mogelijk bij iemand uit de gemeente Cuijk. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in, laat de gemachtigde medeondertekenen en geeft vervolgens de stempas aan hem of haar mee. Deze persoon moet u ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet hij of zij laten zien aan het stembureau.
  • U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente Cuijk. Dit kan tot uiterlijk tot vrijdag 12 maart 2021, 17.00 uur. Zorg ervoor dat het verzoek voor die tijd door de gemeente ontvangen is. Voor dit verzoek zijn in het gemeentehuis formulieren verkrijgbaar. U kunt deze ook downloaden via de pagina Stemmen bij volmacht.

Zelf ergens anders stemmen

Voor de verkiezing van de Tweede Kamer kunt u met een kiezerspas stemmen in een andere gemeente in Nederland. U kunt een kiezerspas aanvragen bij burgerzaken tot vrijdag 12 maart 2021, uiterlijk 17.00 uur.

Briefstemmen kiezers 70 jaar en ouder

Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen met deze verkiezing per brief stemmen. U ontvangt eerst de briefstempas en later een tweede zending. In deze tweede zending zit uw stembiljet en een bijsluiter waarin wordt uitgelegd hoe u uw stem per brief kunt uitbrengen. U kunt de retourenveloppe afgeven bij het gemeentehuis. Bij de receptie staat daarvoor speciaal een stembus vanaf woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart 2021 van 09.00 – 17.00 uur. Ook op woensdag 17 maart 2021 kunt u uw briefstem inleveren in het gemeentehuis van 07.30 – 21.00 uur. Natuurlijk kunt u uw briefstem ook per post naar de gemeente sturen. Zorg dan wel dat u deze bijtijds op de bus doet, zodat uw briefstem uiterlijk woensdag 17 maart 2021 voor 21.00 uur door de gemeente is ontvangen.