Uitslagen verkiezingsdag 2018

Op woensdag 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. U kunt deze dag ook uw stem uitbrengen bij het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Na sluiting van de stembureaus (om 21.00 uur) en na telling van alle stemmen, worden de uitslagen per stembureau - gevolgd door de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen – en de voorlopig uitslag van het referendum, zo snel mogelijk bekend gemaakt. U vindt de voorlopige uitslagen hieronder en op Twitter en Facebook.

Opkomstcijfers

De opkomstcijfers op 21 maart 2018 rond 12.00 uur, 18.00 uur en zo spoedig mogelijk na 21.00 uur:  

Uitslagen per stembureau

 

Einduitslag zetelverdeling

 

Einduitslag per kandidaat

Hier vindt u de einduitslag per kandidaat (PDF).

Proces Verbaal GR 2018

Uitslag raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017