Subsidie Innovatieregeling Versterken Kwetsbare Jeugd

Voor de nieuwe subsidie ‘Innovatieregeling Versterken Kwetsbare Jeugd’ zijn wij op zoek naar buitenschoolse activiteiten om de kwetsbare jeugd binnen onze gemeente te versterken.

Voor wie

De subsidie kan worden aangevraagd door verenigingen en maatschappelijke organisaties in de gemeente Cuijk. De buitenschoolse activiteiten moeten zich richten op kinderen en jongeren tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Cuijk. Daarbij ligt de focus op kwetsbare jeugd.

Doelstellingen

De buitenschoolse activiteiten zijn bij voorkeur creatief en vernieuwend, maar moeten in ieder geval zorgen voor:  

  • Het tot stand komen van een verbinding tussen kinderen en hun omgeving die bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie van de kinderen in de samenleving
  • Het stimuleren van pro-sociale normen en positief gedrag van kinderen
  • Het in contact komen met volwassenen en andere kinderen die aanmoedigen en ondersteunen bij het ontwikkelen van talenten en vaardigheden
  • Het vergroten van zelfvertrouwen van kinderen

Waarom

Deze subsidie maakt onderdeel uit van ons preventief jeugdbeleid. Het doel is om de opgroei-omgeving van kwetsbare kinderen en jongeren te versterken, zodat zij straks beter op eigen benen kunnen staan en minder snel zijn toegewezen aan specialistische jeugdhulp.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend van 12 oktober tot en met 16 december 2020 via het digitale aanvraagformulier.

Procedure

Eind 2020 worden de initiatieven beoordeeld en de bedragen (al dan niet) toegekend. De aanvragers ontvangen hierover een brief. Initiatieven die doorgang vinden, worden na één jaar geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie is een tweede toekenning mogelijk voor herhaling of een vervolg.

Vragen

Heeft u vragen over de Beleidsregel Subsidie Innovatieregeling Versterken Kwetsbare Jeugd? Mail dan naar gemeente@cuijk.nl ter attentie van Marieke Bosch, beleidsmedewerker Sociaal Domein, of bel naar 0485-396600.