Omvormingen Padbroek

We zijn in de laatste fase aanbeland in het project voor het vitaliseren van Padbroek. Op deze pagina vindt u alle informatie en ziet u hoe u op de plannen kunt reageren. Bekijk onderstaand filmpje met algemene informatie over het project. 

Visie op het groen in de wijk

1

De groenomvorming past binnen de stedenbouwkundige opzet uit de jaren ‘70 en ’80:

  • Direct zicht en toegang tot het bos, de parkzones en andere groengebieden;
  • De buurten hebben veel hoogteverschillen die worden opgelost met muurtjes en grote bloem en planten bakken;
  • De gebogen straten maken de buurt intiem, aan het einde is altijd zicht op groen.

2

Creëren van een herkenbare en eenduidige wijkontsluiting met een kwalitatieve boomstructuur dat aansluit op het boskarakter.

3

Creëren van meer lucht en ruimte binnen de smalle straten met kwalitatief groen en strategisch geplaatste bomen.

4

Nieuwe beplantingstypologieën:

  • Boomsoorten die passen bij het groen in de wijk en duurzaam in stand gehouden kunnen worden;
  • Bloeiende bomen die passen bij het boskarakter van de wijk.

Inloopavonden 13 en 14 oktober 2021

De inrichting van uw wijk is aan een opknapbeurt toe. Het groen, de paden, grondkeringen, bloembakken en trappen krijgen de komende jaren extra aandacht. Hiervoor is een ontwerp gemaakt waarover we met u in gesprek willen.

Presentatie van het voorlopig ontwerp

Wat gaat er in uw straat gebeuren? Op deze pagina vindt u informatie over het project. Een korte film biedt algemene uitleg en u vindt de tekening met het voorlopige ontwerp.

Naast deze online mogelijkheid staan er twee inloopavonden gepland om toelichting te krijgen.

Inloopavonden

Er zijn een tweetal inloopavonden waarop u de tekening met het voorlopig ontwerp kunt bekijken en uw reactie kunt geven en vragen kunt stellen. Beide avonden zijn in het Doehuis.

  • Woensdag 13 oktober van 18.00 uur tot 21.00 uur
  • Donderdag 14 oktober van 18:00 uur tot 21.00 uur

CoronaToegangsBewijs niet verplicht

Voor de inloopavonden is geen CoronaToegangsbewijs (CTB) verplicht. Let op, diegenen die na de inloopavond nog een drankje willen nuttigen, dienen wel een CTB te kunnen tonen. Voor het gebruik van de horecafaciliteiten in het Doehuis is dus wel een CTB verplicht. 

Uw mening telt

Om tot een definitief ontwerp te komen hebben we uw mening nodig. We verwelkomen u daarom graag in het Doehuis op een van de avonden. Bent u verhinderd, stuur dan uw reactie via mail.

Voorlopig ontwerp

Het voorlopige ontwerp kunt u hier inkijken. 

Voorlopig ontwerp vitalisering Padbroek (PDF. 1 MB)

Reageren op het voorlopige ontwerp

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan vragen wij u om ons via de mail uw reactie te laten weten. Zorg ervoor dat uw mail is voorzien van: naam, adres en telefoonnummer zodat we altijd contact met u op kunnen nemen voor eventueel wat meer achtergrondinformatie of om uw vragen te beantwoorden. 

Laat ons weten wat u goed vindt aan het ontwerp en waar u eventueel nog verbeteringen ziet. U kunt uw reactie mailen naar: jeroen.vanhagen@cgm.nl