Vrijwilligerspenning

Vrijwilligerspenning gemeente Cuijk 

De Vrijwilligerspenning met bijbehorende standaard wordt toegekend en uitgereikt bij het afscheid van personen die zich op een bijzondere wijze vrijwillig hebben ingezet bij een vereniging of instelling in de gemeente Cuijk na een werkzame periode van zestien jaar of langer. Deze onderscheiding kan zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen van de gemeente worden verleend.

De onderscheiding is vervaardigd van verzilverd geoxideerd metaal ter grootte van 50 mm, met aan de voorzijde het gemeentewapen en aan de achterzijde, in cirkelvorm, meermalen het woord 'vrijwilligerspenning'.

De aanvraag

De aanvraag voor de Vrijwilligerspenning wordt, ter gelegenheid van het afscheid van de vrijwilliger bij de vereniging of instelling, aangevraagd door of namens het bestuur van de instelling waar de vrijwilliger werkzaam is geweest. Een toelichting op de bijzondere wijze waarop de vrijwilliger zich ten behoeve van de Cuijkse gemeenschap heeft ingezet dient vermeld te worden.

De toekenning

Toekenning van deze onderscheiding geschiedt door het college van burgemeester en wethouders na ambtelijke advisering en toetsing. Ontvangers van de Vrijwilligerspenning worden bijgeschreven in een ereboek.

De uitreiking

Uitreiking van de Vrijwilligerspenning vindt plaats door of namens het college van burgemeester en wethouders tijdens een bijeenkomst die door de vereniging wordt georganiseerd.

Aanvraagformulier en contact

Via het formulier Vrijwilligerspenning (PDF) kunt u een aanvraag indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole Hout, bestuurssecretariaat gemeente Cuijk via telefoonnummer: 0485-396600 of via mail: nicole.hout@cgm.nl.