Vrijwilligerspenning voor Maaike Schuit-Laffeber en Toke Putman-Donkers

Publicatiedatum: Dinsdag 17 december 2019

Vanavond (dinsdag 17 december) zijn tijdens de jaarlijkse kerstborrel van wijkraad De Valuwe, mevrouw M. (Maaike) Schuit-Laffeber (77) en mevrouw C.A.P. (Toke) Putman-Donkers (58) uit Cuijk onderscheiden met de Vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk. De onderscheiding is uitgereikt door wethouder Joost Hendriks ter gelegenheid van hun afscheid van wijkraad De Valuwe.

Mevrouw Schuit-Laffeber en mevrouw Putman-Donkers doen veel goeds en betekenen veel voor de gemeenschap Cuijk. Zij steken veel tijd in het vrijwilligerswerk. Dat verdient waardering en die waardering krijgen zij, want het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan hen de vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk toe te kennen.

Mevrouw Schuit-Laffeber is vanaf 1999 lid van de wijkraad en vertegenwoordigster van wijkdeel 1. Van 2009 tot 2014 was zij vrijwilligster binnen buurtbemiddeling en initiatiefneemster van de ruilkring.

Mevrouw Putman-Donkers is vanaf 2003 actief voor wijkraad De Valuwe. Zij is begonnen bij Kompas, later de wijkwinkel. Ook was zij notulist vanaf 2003 voor de wijkraad en voor de vergadering van het platform wijk- en dorpsraden. Vanaf 2015 is zij secretaris van de wijkraad.

De Vrijwilligerspenning gemeente Cuijk wordt toegekend en uitgereikt bij het afscheid van personen die zich op een bijzondere wijze vrijwillig voor een periode van in principe 16 jaar of langer hebben ingezet bij een vereniging of instelling in de gemeente Cuijk.