Vuurwerk verkopen

Als u vuurwerk wilt verkopen voor oud en nieuw, heeft u een vuurwerkverkoopvergunning nodig. Daarnaast heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig en dient u te voldoen aan de milieu-eisen. Dit hangt onder meer af van de locatie, de aanwezige voorzieningen en de bepalingen in het bestemmingsplan.

Aanvragen

U vraagt de vuurwerkverkoopvergunning minimaal acht weken voor de start van de vuurwerkverkoop aan via gemeente@cuijk.nl.

Het is verstandig om ruim voor deze datum na te gaan of u tevens een omgevingsvergunning nodig heeft en/ of een milieumelding moet indienen. Hierbij kijkt de gemeente of u vuurwerk mag opslaan en op voorraad mag hebben om te verkopen en onder welke voorwaarden.

U mag alleen vuurwerk verkopen op 29, 30 en 31 december. Als één van deze dagen een zondag is, mag u ook op 28 december vuurwerk verkopen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover vindt u onder bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente.

Volg de ontwikkelingen in uw buurt

Snel op de hoogte zijn van ontwikkelingen in uw buurt? Bomen kappen? Huis verbouwen? Buurtfeest? Downloaden in de App Store, Windows Store of Google Play Store een van onderstaande apps.

Over Uw Buurt app

logo Over mijn buurt app

OmgevingsAlert app

logo Omgevingsalert app