Maatregelen wateroverlast Katwijk

Publicatiedatum: Donderdag 29 augustus 2019

De gemeenteraad heeft in juni 2018 besloten maatregelen te nemen tegen de voorkomende wateroverlast in de gemeente Cuijk. In Katwijk is de aanleg van een hemelwaterriool in de Mariagaarde en het vergroten van de sloten aan de Liefkeshoek beoogd. Het ontwerp is nu verder uitgewerkt.

Werkzaamheden

In de huidige situatie ontstaat er bij grotere regenbuien wateroverlast aan de Mariagaarde en de Liefkenshoek. Door een regenwaterriool vanaf de sloot achter de woningen Mariagaarde 3 – 13 richting een nieuw aan te leggen wadi bij de geplande woningbouw in Katwijk aan  te leggen wordt de wateroverlast aangepakt. Vanaf de sloten in de Liefkeshoek wordt ook een regenwaterriool aangelegd om het water af te kunnen voeren naar deze wadi. De sloten aan de Liefkenshoek worden dieper gemaakt zodat zij meer water kunnen verwerken. De aanwonenden worden hier door de nog te selecteren aannemer verder over geïnformeerd. Doordat er een rioolleiding wordt gelegd wordt de bestrating vervangen. De nieuwe bestrating krijgt dezelfde kleur als de Pastoor Suijsstraat. In het midden van de weg wordt een afwateringsgoot aangelegd.

Uitvoeringsperiode

De werkzaamheden worden in 2019/2020 uitgevoerd, de exacte uitvoeringsperiode wordt zodra een aannemer is geselecteerd bekend gemaakt. De aannemer zal ook aangeven wanneer uw woning niet of slechter bereikbaar is. Mocht u wensen over de uitvoeringsperiode of de bereikbaarheid van uw woning hebben dan horen wij dit graag.  

Vragen/opmerkingen

Wij begrijpen dat het ontwerp technisch van aard is. Mocht u hier vragen of wijzigingen in willen dan kunt u contact opnemen met Mark Peters van de gemeente Cuijk. Hij is bereikbaar op het telefoonnummer 0485-396600 en via mark.peters@cgm.nl.

Ontwerpen beoogde maatregelen