<![CDATA[Zo regelt u een papieren coronapas]]> Vanaf zaterdag 25 september 2021 heeft u een coronabewijs nodig als u naar een restaurant, bioscoop of evenement wilt. Met de CoronaCheck-app komt u snel binnen. Maar heeft u geen smartphone of vindt u de app te ingewikkeld? Vraag dan een papieren pas aan of print hem zelf uit.

CoronaCheck

Met de CoronaCheck bewijst u dat u bent gevaccineerd, onlangs negatief bent getest of dat u corona heeft gehad en bent hersteld. De CoronaCheck is alleen geldig als u daar een identiteitsbewijs bij laat zien. Met de app gaat dat snel, maar misschien hebt u geen smartphone, of lukt het om andere redenen niet met deze app. Oude telefoons zijn soms ongeschikt voor de CoronaCheck-app en op een tablet werkt de app ook niet. Lukt het niet met een app, zorg dan voor een papieren bewijs. Dat kan op twee manieren: - Via de computer en een printer. U hebt dan wel een DigiD nodig. - Telefonisch. De QR-codes worden binnen vijf werkdagen per post toegestuurd.

Zelf printen

 1. Ga naar de coronacheck website.
 2. Zet een vinkje bij de privacyverklaring en klik op Volgende.
 3. Klik op het juiste type bewijs: een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs.
 4. Log in met DigiD. Hebt u geen smartphone met de DigiD-app, dan kunt u de controlecode per sms naar een mobiele telefoon laten sturen. Hebt u geen DigiD, dan zult u die eerst moeten aanvragen. Deze procedure kost drie werkdagen.
 5. Uw vaccinatie- of testgegevens verschijnen in beeld. Klik op Maak bewijs.
 6. Klik op Open PDF.
 7. Print de pdf met de QR-code die u nodig heeft.
 8. De pdf bestaat uit vier pagina’s, maar alleen de pagina met de QR-code (de Nederlandse voor in eigen land of anders de Europese) is nodig.
 9. Het vaccinatiebewijs is een jaar geldig, het herstelbewijs hooguit een half jaar en het testbewijs zeer kort (afhankelijk van de test en het testtijdstip).

Telefonisch aanvragen

 1. Zoek uw Burgerservicenummer (BSN) op. Dit staat in uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
 2. Bel 0800-1351 en geef aan dat u een papieren bewijs wilt. Een speciale helpdesk neemt uw gegevens op.
 3. U ontvangt de coronapas binnen vijf werkdagen per post.
 4. Maak voor de zekerheid een kopie van het bewijs en houd het origineel thuis.
 5. Telefonisch aanvragen lukt niet als u bent gevaccineerd door of via de huisarts. Het RIVM heeft dan geen gegevens van u. Bel de huisarts en vraag of die het papieren coronabewijs voor u wil uitprinten. Loopt u tegen problemen aan? Kijk dan voor oplossingen bij de rijksoverheid website
 6. Een bewijs dat u in de afgelopen 24 uur negatief bent getest, kan niet per post worden gestuurd.

Hebt u wel een smartphone, maar lukt het niet om de app aan de praat te krijgen? Ga dan voor hulp naar een Informatiepunt Digitale Overheid, bijvoorbeeld in een bibliotheek. Hier vindt u de adressen.

]]> 2021-09-24T16:26:28 https://www.cuijk.nl/papieren-coronapas
<![CDATA[Gemeenteraad Cuijk vergadert weer fysiek]]> Nu het kabinet de coronamaatregelen per 25 september heeft versoepeld, gaat de gemeenteraad van Cuijk weer fysiek vergaderen. Ook publiek is weer van harte welkom bij deze vergaderingen.

De raadsvergaderingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Cuijk. Het publiek hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de griffie van de gemeente Cuijk via het algemene telefoonnummer 0485 – 396 600.

]]> 2021-09-24T16:23:17 https://www.cuijk.nl/nieuws/gemeenteraad-cuijk-vergadert-weer-fysiek
<![CDATA[World Cleanup Day: een succes]]>

Zaterdag 18 september 2021 was de World Cleanup Day. Ruim 800 vrijwilligers in de gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis gingen aan de slag.

Het was een prachtige dag om op pad te gaan. Ruim 800 vrijwilligers gingen in groepsverband of met hun eigen gezin in hun eigen buurt aan de slag om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. Hieronder volgt een impressie van de deze dag.

Wij bedanken alle vrijwilligers hartelijk voor hun inzet. 

SchonBezig

Mocht je je het hele jaar in willen zetten voor het tegengaan van zwerfafval, meld je dan aan voor het Netwerk Zwerfafval Schonbezig (www.schonbezig.nl). Je krijgt van ons alle materialen. Je kunt zelf bepalen waar, wanneer en hoe vaak je zwerfafval gaat opruimen.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of over het aanbieden van afval?

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2021-09-24T15:26:11 https://www.cuijk.nl/world-cleanup-day-2021
<![CDATA[Met subsidie uw regenpijp afkoppelen]]>

Regen, sneeuw en hagel dat op uw dak valt, komt via uw regenpijp in het riool terecht. U kunt als inwoner van de gemeente Cuijk subsidie krijgen als u uw regenpijp afkoppelt en het hemelwater verwerkt in de tuin. Dit is niet alleen goed voor uw eigen bomen en planten; het draagt ook bij aan de klimaatbestendigheid van de omgeving. Er zijn verschillende manieren om af te koppelen. Bovengronds, ondergronds, groot of klein: voor iedere tuin is een passende oplossing.

De herfst begint bijna en veel mensen gaan weer in de tuin aan het werk. De komende zes weken lichten wij daarom, ter inspiratie, afkoppelmogelijkheden uit waar u mee aan de slag zou kunnen.

Deze week: een regenton met overloop.

Regenton met overloop In een regenton vangt u regenwater op. Het voordeel hiervan is dat het benut kan worden. Zo kunt u er de auto mee wassen en de planten mee water geven. Regentonnen vindt u in alle soorten en maten, in bouwmarkten, tuincentra en op het internet. Ze zijn relatief gemakkelijk te installeren en vergen weinig onderhoud. U kunt de subsidie van €4 per vierkante meter afgekoppeld oppervlak gebruiken om een regenton aan te schaffen. Het is dan wel van belang dat u de ton voorziet van een overloop. Een regenton heeft doorgaans onvoldoende capaciteit om een of meer fikse regenbuien aan te kunnen. Het overtollige water kan niet langer naar het riool, dus moet het ergens in uw tuin de grond in kunnen zakken. U kunt het water op een grasveldje laten lopen of het (via een gootje) leiden naar een lager gelegen gedeelte. Er zijn echter meer, creatieve oplossingen mogelijk. Daarover leest u de volgende weken meer.

Meer informatie

Wilt u meer weten over afkoppelen en de subsidie die hiervoor beschikbaar wordt gesteld? Kijk dan op www.cuijk.nl/afkoppelen of bel vrijblijvend voor persoonlijk advies. 

Tel. 0485-396600

]]> 2021-09-21T22:37:27 https://www.cuijk.nl/regenton-afkoppelen
<![CDATA[Pachtgrond 't Riet Cuijk]]> Het natuurgebied ‘t Riet aan de Wielweg nabij de Kraaijenbergse Plassen te Cuijk wordt voor een periode van 5 jaar verpacht. Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld hun interesse schriftelijk kenbaar te maken. De pachtperiode bedraagt 5 jaren. De pachtperiode gaat 1 januari 2022 in en eindigt op 31 december 2026.

Plan voor perceel

De pachtprijs bedraagt € 647,50 per ha. Graag ontvangen wij uw plan voor dit perceel. Hoe wilt u het door ons beschreven onderhoud van het perceel uitvoeren (zie onderhoudsbestek en onderhoudsbeschrijving op internet). Wat kunt u toevoegen aan het gebruik van het perceel (maatschappelijk?).

Uw plan kunt u onder vermelding van uw naam, adres, woonplaats, bedrijfsnaam, adres, het Kamer van Koophandel nummer en het BSN-nummer tot uiterlijk 1 november 2021, per e-mailen indienen teamgrondzaken@cgm.nl.

Inschrijving gebeurt op naam van een natuurlijkje persoon, niet op bedrijfsnaam. Gezien de unieke situatie en ligging, is inschrijving alleen mogelijk door een natuurlijk persoon die is gevestigd in de gemeente Cuijk of waarvan het bedrijf is gevestigd in de gemeente Cuijk.

Oppervlakte

De oppervlakte van het perceel bedraagt ongeveer 7,25 ha. Het ingediende plan wordt door Gemeente Cuijk, met advies van de commissie grond- en pachtzaken, beoordeeld. Toedeling vindt plaats aan degene met het door de gemeente Cuijk best beoordeelde plan.

Criteria

De commissie Grond- en pachtzaken adviseert onder andere of de inschrijvers aan de volgende criteria voldoen:

Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud van het natuurgebied dient te geschieden conform het onderhoudsbestek. Op de website van de gemeente (www.cuijk.nl) kunt u meer informatie vinden, zoals het onderhoudsbestek en onderhoudsbeschrijving en een tekening van het perceel. Desgewenst kan een digitaal exemplaar worden toegezonden per email. Stuurt u daartoe een aanvraag aan teamgrondzaken@cgm.nl.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Sandra van Osch, telefoonnummer 0485-336957 of per email sandra.vanosch@cgm.nl.

]]> 2021-09-21T22:21:50 https://www.cuijk.nl/pachtgrond-t-riet-cuijk
<![CDATA[Investeren in 'zonnepark Hapsebaan']]> Aan de locatie Hapsebaan 33 te Vianen wordt een zonnepark gerealiseerd. Zowel de gemeente als de ontwikkelaar vinden het belangrijk dat inwoners van de gemeente Cuijk hiervan mee kunnen profiteren. Op deze manier wordt het ‘ons zonnepark’!

Informatie

Deelnemen of meer informatie

Bent u geïnteresseerd om financieel deel te nemen in ‘Zonnepark Hapsebaan’? Wilt u meer weten of heeft u vragen over de financiële participatie? Stuur een mailtje naar hans.marchal@quadraat.nu of bel 06-28217594.

Solargaard Vianen B.V.

]]> 2021-09-21T00:00:00 https://www.cuijk.nl/nieuws/investeren-in-zonnepark-hapsebaan
<![CDATA[Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)]]> Vanaf 1 maart 2020 kunnen zelfstandig ondernemers een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Deze regeling is bedoeld om ondernemers die als gevolg van de Coronacrisis tijdelijk geen inkomen hebben, van een inkomen te voorzien. Daarnaast kan er, als er sprake is van liquiditeitsproblemen, een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Update september 2021

Vanaf 1 oktober 2021 stopt de Tozo definitief. De landelijke overheid heeft aangekondigd dat de Bbz-regeling tijdelijk versoepelt gaat worden. Deze versoepeling gaat in met ingang van 1 oktober 2021 en zal tot het einde van het jaar duren. Hoe de regeling er definitief uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk.

De voorgestelde versoepelingen zijn:

Zodra er meer duidelijk is zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via onze website.

Update juni 2021: Uitstel terugbetaling Tozo lening voor bedrijfskapitaal

Voor de Tozo was oorspronkelijk geregeld dat zelfstandig ondernemers met een lening voor bedrijfskapitaal per 1 juli 2021 zouden starten met aflossen. Veel zelfstandig ondernemers zijn echter nog niet in staat om al per 1 juli 2021 aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft daarom besloten dat de aflossingsdatum verschoven wordt naar 1 januari 2022. Daarnaast wordt de renteopbouw in de periode van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022 stopgezet. De looptijd van de lening wordt verlengd van 3,5 naar 5 jaar. Wie toch per juli 2021 of sneller dan binnen 5 jaar wil aflossen, kan dat uiteraard nog steeds doen.

De ondernemers die een lening voor bedrijfskapitaal hebben ontvangen, ontvangen binnenkort een brief met meer informatie.

Update juni 2021: Verlenging Tozo uitkering voor levensonderhoud

De landelijke overheid heeft besloten om de Tozo regeling vanaf 1 juli 2021 te verlengen met Tozo-5. Tot 1 juli 2021 kunt u nog een aanvraag voor Tozo-4 doen. Hieronder leest u meer over de voorwaarden.

]]> 2021-09-20T14:00:00 https://www.cuijk.nl/corona-tozo
<![CDATA[Regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)]]> Ondanks de verschillende steunmaatregelen die reeds door het kabinet zijn genomen, dreigen er mensen tussen wal en schip te vallen. Bent u ondernemer/zzp-er, werknemer of werkzoekende en heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? En kunt u daardoor noodzakelijke kosten zoals woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. De regeling TONK biedt een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor ondernemers, die door de coronacrisis te maken krijgen met terugval in inkomen.

Update september 2021

Vanuit de landelijke overheid is het bericht ontvangen dat de steunmaatregelen in verband met de Corona epidemie per 1 oktober 2021 stoppen. Dat geldt ook voor de TONK. Vanaf 1 oktober 2021 kunt u dus geen aanvragen meer indienen voor een tegemoetkoming in uw vaste lasten.

Als u ook na 1 oktober 2021 moeite heeft om uw hypotheek of huur te betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een woonkostentoeslag. Ook voor andere kosten zijn er regelingen. Klikt u hier voor de minimaregelingen die er zijn https://www.cuijk.nl/inkomensondersteuning.

Update juli 2021

De regeling is aangepast, zodat meer mensen hiervoor in aanmerking komen. De belangrijkste verandering is dat het maximale maandbedrag verhoogd is naar € 1.000,00 per maand. Hieronder leest u alle informatie over de TONK.

Voor wie

U komt in aanmerking voor de Tonk wanneer u door de Coronamaatregelen een (aanzienlijk) lager inkomen heeft dan voor de Coronacrisis. Voorwaarde is wel dat u daardoor de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Ook moeten er  geen andere regelingen zijn waar u gebruik van kunt maken. U kunt hierbij denken aan een uitkering van het UWV, de SVB, maar ook huur- of zorgtoeslag.

In de volgende situaties komt u mogelijk in aanmerking:

Voldoet u niet aan een van de bovengenoemde situaties, maar kunt u als gevolg van de Coronacrisis uw vaste lasten niet meer betalen, neem dan contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen naar vragentonk@cgm.nl.

Noodzakelijke (woon)kosten

Noodzakelijke woonkosten zijn:

Woonkosten tot een bedrag van € 240,00 komen niet voor vergoeding in aanmerking. Wij gaan er vanuit dat u deze kosten zelf uit een (minimum-)inkomen kunt betalen. Als uw kosten lager zijn dan € 240,00,  maar u kunt desondanks uw vaste lasten niet meer betalen, doet u dan toch een aanvraag. Wij kunnen als daar (dringende) redenen voor zijn, afwijken van de regels.

De voorwaarden

Periode uitkering

De Tonk loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. U kunt dus maximaal voor negen maanden een uitkering krijgen. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U kunt een aanvraag doen voor de maanden dat u niet in staat bent om uw woonkosten te betalen. De Tonk kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 worden toegekend. Als u bijvoorbeeld op 1 augustus 2021 een aanvraag indient, dan kun u de uitkering toch in laten gaan op 1 januari 2021. U kunt tot 1 oktober 2021 een aanvraag indienen. Na 1 oktober 2021 is het niet meer mogelijk om een aanvraag voor Tonk te doen.

Hoogte uitkering

De hoogte is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen (uw draagkracht) en de hoogte van uw woonkosten. En is dus voor iedereen verschillend. De vergoeding bedraagt maximaal € 1.000,00 per maand. U mag de TONK-uitkering meestal houden. In sommige uitzonderlijke gevallen kan de uitkering als lening worden verstrekt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt.

Inlichtingenplicht (artikel 17 Participatiewet)

Als u wilt deelnemen aan de Tonk moet u zich houden aan de inlichtingenplicht. Deze verplichting houdt in dat u ons de juiste informatie geeft bij de aanvraag. Zo verklaart u met het indienen van de aanvraag dat uw (gezins-) inkomsten gedaald is als gevolg van de Coronacrisis en u daardoor de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Ook bent u bijvoorbeeld verplicht om ons, als de uitkering is toegekend, op de hoogte te stellen wanneer er wijzigingen zijn in uw (gezins-) inkomen of persoonlijke situatie.

Aanvragen

U heeft een DigiD nodig om de aanvraag te kunnen doen. Als u een partner heeft, dan moet ook uw partner inloggen met zijn of haar DigiD. Als u alles heeft ingevuld wordt u gevraagd om bewijsstukken te uploaden. De bewijsstukken mogen per bewijsstuk maximaal 1 MB groot zijn. Als het niet lukt om de stukken te uploaden of ze zijn groter dan 1 MB, mailt u de stukken dan naar tonk@cgm.nl. Wij adviseren u om dit op een veilige manier te doen via veiligdelen.cgm.nl. Zet u in het onderwerp uw naam en geboortedatum.

Zodra u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld zult u een overzicht krijgen van welke bewijsstukken u moet uploaden.

Verlenging aanvraag

Als u over de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 al TONK heeft ontvangen, dan kunt u opnieuw een aanvraag doen voor de periode van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. U hoeft dan alleen maar het formulier in te vullen. U hoeft dus niet opnieuw alle bewijsstukken in te leveren. Als er een wijziging is geweest in uw inkomen of de hoogte van de vaste lasten, moet u daar uiteraard wel bewijsstukken van inleveren, zodat wij de hoogte van de tegemoetkoming kunnen vaststellen.

Nog vragen

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de Tonk. Als u na het lezen van deze informatie toch nog vragen heeft, dan willen wij u vragen om deze per e-mail te stellen. U kunt uw vragen mailen naar vragentonk@cgm.nl.

]]> 2021-09-20T10:00:00 https://www.cuijk.nl/regeling-tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-(tonk)
<![CDATA[Grootschalige inkoopactie isolatie, zonnepanelen en verwarmingsisolaties]]>

Alle vijf gemeenten in het Land van Cuijk organiseren een grootschalige inkoopactie energiebesparing voor huiseigenaren. Daarbij gaat het om energiebesparende maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen en verwarmingsinstallaties. De gemeenten bieden lokale uitvoerders de mogelijkheid om de werkzaamheden van de actie uit te voeren. Bedrijven die zijn geïnteresseerd kunnen zich uiterlijk tot en met woensdag 29 september 2021 aanmelden via: www.winstuitjewoning.nl/actie/samenwerken of bel 023-5836936. Biedingen indienen kan t/m vrijdag 1 oktober.

Winst uit je woning

De vijf gemeenten hebben de uitvoering van de inkoopactie uitbesteed aan Winst uit je Woning. Al meer dan 10 jaar organiseert Winst uit je woning advies- en inkoopacties voor  energiebesparende maatregelen. Winst uit je woning heeft inmiddels met meer dan 100 (lokale) uitvoerders samengewerkt. De acties leveren een groot aantal opdrachten op voor (lokale) isolatie- en installatiebedrijven.

Brieven woningeigenaren

Vanaf de week van 18 oktober 2021 ontvangen woningeigenaren in de vijf gemeenten een uitnodiging om mee te doen aan een advies- en inkoopactie.

]]> 2021-09-20T00:00:00 https://www.cuijk.nl/gezocht-lokale-uitvoerders-energiebesparing
<![CDATA[Verkoop bouwkavel De Schans]]> Binnen de laatste fase van bestemmingsplan “De Schans” te Haps is nog één bouwkavel te koop. Door herverkaveling en de recente verkoop van een deel van de kavel is de oppervlakte en prijs van de nu te koop aangeboden bouwkavel gewijzigd.

Bij prijsaanpassing of herverkaveling wordt de inschrijfprocedure opnieuw gestart. Geïnteresseerden treffen hieronder de nieuwe oppervlakte en kavelprijs aan.

Verkoop

Bouwkavel 76 is beschikbaar voor verkoop aan particulieren.  De oppervlakte bedraagt ca. 583 m2 en de kavelprijs bedraagt € 179.625,00 exclusief 21% B.T.W. Op de kavel dient één vrijstaande woning gebouwd te worden.

Kavel de Schans

Voorwaarden inschrijving

Eenieder kan inschrijven voor deze kavel.

Om in aanmerking te komen moet u in de periode van 21 september 2021 tot en met 5 oktober 2021 uw belangstelling aangeven. Dat kan met een speciaal inschrijfformulier. Dit formulier treft u aan op de website www.cuijkwoont.nl onder het kopje Te koop/ Haps, de Schans. Daar vindt u ook meer informatie over deze kavel en de verkoopvoorwaarden. Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u informatie over het bestemmingsplan.

Bij meerdere inschrijvingen zal via loting de aanbiedingsvolgorde worden bepaald. Degenen die hebben ingeschreven worden in kennis gesteld van de lotingsdatum en het verdere verloop van de uitgifteprocedure.

Meer weten?

Gemeente Cuijk

Mevr. Marijke van Casteren

0485-396600

marijke.vancasteren@cgm.nl

]]> 2021-09-17T10:19:25 https://www.cuijk.nl/verkoop-bouwkavel-de-schans
<![CDATA[Kom jij ook naar de expositie; 'De vele gezichten van dementie'?]]>

Alzheimer Nederland, afdeling Land van Cuijk en Gennep, organiseert op dinsdag 21 september van 10.00 - 20.00 uur een expositie over de vele gezichten van dementie. Tijdens deze expositie tonen lokale kunstenaars hun visie op dementie. De toegang is gratis.

Deskundigen

Op deze dag zijn er ook diverse deskundigen aanwezig die jouw vragen over dementie kunnen beantwoorden. Denk hierbij ook aan mantelzorg, casemanagers, dementievriendelijke samenleving, dagbesteding enzovoorts. 

Locatie

Catharinahof Grave
Koninginnedijk 252
5361 CR Grave

Meer informatie

Wilt u meer informatie. Mail dan naar landvancuijk@alzheimervrijwilligers.nl

]]> 2021-09-17T09:31:34 https://www.cuijk.nl/alzheimerdag
<![CDATA[Hoe bestrijd jij eenzaamheid? Geef je tips door!]]> Eenzaamheid is een thema dat sinds corona steeds meer naar de voorgrond is gekomen. Een thema waar iedereen waarschijnlijk in zijn of haar leven vroeg of laat mee te maken krijgt. Daarom staat Nederland in de Week van de Eenzaamheid, tussen 30 september en 7 oktober 2021, stil bij dit thema.

Week van aandacht

In welke leeftijdsgroep je valt, maakt niet uit: jong, volwassen, oud. Ook of het jezelf betreft of een partner, familielid, kennis, vriend of vriendin maakt niet uit. Dat eenzaamheid bestaat en er mag zijn is wél belangrijk. Vandaar dat er niet één dag, maar een hele week aandacht wordt gevraagd voor eenzaamheid.

Dit gebeurt door middel van samenkomst, door simpelweg leuke dingen te doen met elkaar, door met elkaar in gesprek te gaan en door naar elkaar te luisteren. En wij luisteren graag naar jou en leren graag van jou.

Bekijk hier het programma en doe mee

Deel jouw ervaring

Heb jij ervaringen gehad met eenzaamheid of ben jij een expert in het voorkomen hiervan, dan leren we graag van jou. Graag ontvangen wij zoveel mogelijk tips om met eenzaamheid om te gaan of te bestrijden. De vijf beste tips zullen gepubliceerd worden, zodat iedereen van deze tips gebruik kan maken.

Stuur je tips naar op Tjeu Adank, tjeu.adank@cgm.nl en misschien zie je jouw tip binnenkort wel in één van onze publicaties verschijnen!

]]> 2021-09-16T09:00:00 https://www.cuijk.nl/hoe-bestrijd-jij-eenzaamheid
<![CDATA[Informatie over het coronavirus]]> Corona (COVID-19) is nog steeds het onderwerp van gesprek in ons land. Het RIVM houdt de actuele stand van zaken bij. Ook de Veiligheidsregio Brabant Noord, waar onze gemeente onderdeel van is, houdt de situatie goed in de gaten. Op de website van het RIVM staat alle actuele en algemene informatie over corona, maar ook een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Actueel

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel.

Bekijk de meest actuele informatie over de coronamaatregelen op www.rijksoverheid.nl.

Coronavirus: overzicht coronamaatregelen per 25 september 2021

Bekijk het overzicht 'Stap voor stap de 1,5 meter loslaten' op www.rijksoverheid.nl.

Snel naar

]]> 2021-09-14T08:00:00 https://www.cuijk.nl/corona
<![CDATA[Fietstunneltje Karel Doormanstraat toch weer open vanaf 17 september]]> Op verzoek van veel Cuijkenaren gaat het fietstunneltje bij de Karel Doormanstraat – onder  het spoor door – tijdens de herinrichting van dat gebied, toch zo veel mogelijk weer open. Door de planning en de werkzaamheden te wijzigen, kan het tunneltje vanaf 17 september 2021 weer open zijn. Alleen tijdens het asfalteren, waarschijnlijk ergens medio oktober, zal het tunneltje nog maximaal vijf dagen dicht gaan.

Reconstructie

Eind augustus jl. is de reconstructie van ‘wijkdeel 5’ in de Valuwe begonnen. Globaal gaat het om het gebied Karel Doormanstraat, Jan Campertstraat, Titus Brandsmastraat, Regiment Stoottroepenstraat, Anne Frankstraat en de Professor van de Brinkstraat. De reconstructie houdt in dat het riool wordt vervangen en dat een regenwaterriool wordt aangelegd. Ook kabels en leidingen worden vervangen. Daarna worden deze straten opnieuw ingericht. Het werk wordt uitgevoerd door de Cuijkse aannemer Infrascoop.

Tunneltje

Tijdens de werkzaamheden zou het tunneltje onder het spoor, dat de wijken Heeswijkse Kampen en de Valuwe met elkaar verbindt, volledig gesloten zijn voor weggebruikers tot eind oktober 2021. Veel Cuijkenaren vroegen echter of het mogelijk is om de tunnel tijdens de werkzaamheden toch zo veel mogelijk open te stellen. Door de planning en de uitvoering van de werkzaamheden te wijzigen is dat nu mogelijk gemaakt. Vanaf 17september aanstaande, 16.00 uur, zal het tunneltje weer open zijn.

Toch afsluiten

Let op! Onvoorziene omstandigheden daargelaten zal het tunneltje medio oktober nog eenmaal worden afgesloten om de fundering en het asfalt aan te brengen. Daarvoor is een afsluiting van maximaal vijf dagen noodzakelijk. Fietsers kunnen dan weer gebruik maken van de omleidingsroute die op dat moment van kracht is.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Informatie over de reconstructie vindt u op www.cuijk.nl/reconstructie-de-valuwe-wijkdeel-5.

Liever persoonlijk contact? Dat kan met Martien Nillessen, uitvoerder Infrascoop, telefoon 06 - 12494891, of mail valuwe@infrascoop.nl of met Twan Grisel, gemeentelijk toezichthouder, telefoon 0485 - 396 600 of mail wegen@cgm.nl.

]]> 2021-09-14T00:00:00 https://www.cuijk.nl/fietstunneltje-karel-doormanstraat
<![CDATA[Meldpunt Zorgwekkend Gedrag]]>

Misschien schrik je van iemand op straat die in de war lijkt, of maak je je zorgen om een familielid dat niet meer voor zichzelf zorgt. Hoewel er in dat soort situaties geen spoed nodig is, bellen veel mensen de politie voor hulp. Maar eigenlijk kan een andere deskundige vaak beter helpen. Daarom is er het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag: zodat de persoon om wie jij je zorgen maakt de juiste hulp kan krijgen. Het meldpunt werkt samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing.

Wanneer bel je welk telefoonnummer?

Bel in een spoedsituatie altijd 112. Denk je aan zelfmoord? Bel dan 113.

Bel Meldpunt Zorgwekkend Gedrag via 0800-1205 of voor bel voor Noordoost Brabant direct met het regionale Meld- en Adviespunt voor Zorg en Overlast via 085-0203451

Het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is er voor niet-acute zorgen en verbind je door met een meldpunt in jouw regio. De meeste meldpunten zijn tijdens kantooruren (09.00 - 17.00 uur van maandag t/m vrijdag) geopend. Sommige meldpunten zijn ook ’s avonds, ’s nachts of in het weekend geopend. Wanneer je belt tussen 09.00 en 21.00 uur, krijg je altijd iemand aan de lijn. Maar vanaf 17.00 uur kun je worden doorgeschakeld naar MIND Korrelatie als het meldpunt in jouw regio gesloten is. Hulpverleners van MIND Korrelatie staan je dan te woord en kunnen je van advies voorzien. Via MIND kun je geen melding maken. 

]]> 2021-09-14T00:00:00 https://www.cuijk.nl/meldpunt-zorgwekkend-gedrag
<![CDATA[Herdenking Linden]]> Ruim vijfenzeventig jaar al herdenkt de dorpsgemeenschap Linden de vijf Amerikaanse militairen die op 17 september 1944 aan de rand van het dorp gesneuveld zijn toen hun vliegtuig daar neerstortte. Staat vrijdag 10 mei 1940 Katwijk symbool voor het begin van de Tweede Wereldoorlog, de gebeurtenis op zondag 17 september 1944 in Linden markeert voor de gemeente Cuijk de start van Operatie Market Garden, die uiteindelijk voor heel Nederland de bevrijding bracht.

Sinds september 2019 vindt de herdenking plaats bij het nieuwe monument aan de rand van het dorp in de nabijheid van de plaats waar de militairen omkwamen. Het door de Lindense kunstenaar Ruud Schrijvershof gemaakte monument omvat de cockpit van het vliegtuig en daarbij informatie over de gesneuvelde militairen. Sinds de plaatsing van dit monument trekt het ruimschoots de aandacht van de vele voorbijgangers.

Herdenking vrijdag 17 september 2021 

Op vrijdagavond 17 september 2021 herdenkt de Lindense gemeenschap de vijf militairen die daarmee symbool staan voor alle gesneuvelden van oorlogsgeweld in deze wereld.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur met een bezinningsmoment in de Lambertuskerk in Linden voor ieder die zich daarvoor tevoren heeft aangemeld. Tijdens die bijeenkomst spreekt Lonneke Peperkamp, rechtsfilosofe aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en woonachtig in Linden, over het onderwerp ‘Als de oorlog voorbij is’.

Wandeltocht naar monument

Vanaf 19.30 uur kan iedereen zich aansluiten bij een wandeltocht naar het monument aan de rand van het dorp. Daar vindt een korte plechtigheid plaats. Na afloop is voor iedereen de gelegenheid om een koffie te drinken in dorpshuis De Burcht in Linden. Tijdens het gehele programma zullen de geldende coronamaatregelen in acht worden genomen.

]]> 2021-09-13T16:39:27 https://www.cuijk.nl/nieuws/herdenking-linden
<![CDATA[Proefsleuven Haps; Onderzoek naar ondergrondse infrastructuur]]> In Haps, Tussen de Stationsstraat en de nieuwe rotonde aan de Kalkhofseweg, worden voorbereidingen getroffen voor het project ‘dorpskern Haps’. Het gaat om een volgende stap in het meerjarige herinrichtingsproject van deze dorpskern. Deze herinrichting werd mogelijk nadat het doorgaande verkeer voortaan via de nieuwe randweg om Haps heen rijdt. Het herinrichtingsproject is gericht op het meer in eenheid brengen van de inrichting van de openbare ruimte en het bevorderen van de leefbaarheid.

Voordat het projectgedeelte Stationsstraat/Kalkhofseweg van start gaat, moeten nog diverse onderzoeken worden uitgevoerd waaronder verkennend onderzoek naar ondergrondse leidingen, kabels en andere infrastructurele werken.

Die ondergrondse infrastructuur is namelijk niet op alle plaatsen helemaal duidelijk.

Voor het onderzoek worden op verschillende plaatsen proefsleuven gegraven. Het gaat om kleine gleuven van enkele meters lang en anderhalve meter diep. Na het onderzoek worden de gleuven meteen weer dichtgegooid.

Het onderzoek vindt overwegend naast de rijbaan plaats, doorgaand verkeer zal er nauwelijks hinder van ondervinden. Het onderzoek duurt zo’n vier weken.

Informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Stan de Laat, projectleider Werkorganisatie CGM, telefoon 0485 – 396 600 of e-mail naar stan.delaat@cgm.nl

]]> 2021-09-10T00:00:00 https://www.cuijk.nl/proefsleuven-haps
<![CDATA[Rooiwerkzaamheden in gemeente Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert]]> In de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert wordt regelmatig het gemeentelijk bomenbestand gecontroleerd. Dat gebeurt door een extern, specialistisch bedrijf. Iedere boom komt eens in de vier jaar aan de beurt voor uitgebreide controle. Bij deze controle wordt gekeken of de bomen nog gezond en veilig zijn. Soms is het nodig een boom van onderop bij te werken om een minimale doorrijhoogte te garanderen. Als er dode takken in zitten, worden die verwijderd. Indien nodig wordt een boom in het eerstvolgend voorjaar gesnoeid of in het uiterste geval gekapt.

Bomen rooien

De gemeente voert zelf ook tussentijdse controles uit als de situatie daar om vraagt. Uit zo’n tussentijdse controle is gebleken dat diverse bomen in onze gemeenten de warme zomer van 2020 niet hebben overleefd. Deze bomen worden gerooid. Rooien is geen prettig gezicht en de gemeente doet dat dan ook niet graag, zeker niet in deze tijd waarin duurzaamheid en een groene leefomgeving steeds belangrijker worden gevonden. Maar soms is het nodig om veiligheidsredenen. In de meeste gevallen zal er ook een nieuwe boom terug geplant worden.

Werkzaamheden vanaf week 37 

De rooiwerkzaamheden starten in week 37. Wilt u weten waar bomen gerooid worden, ga dan naar: https://www.cgmgis.nl/bomen. Klik linksboven naast het zoekvenster op de drie lijntjes. In het uitklapmenu kunt u “te rooien bomen” selecteren. Zoom in op het kaartbeeld en u kunt precies zien waar een boom gerooid wordt.

De rooiwerkzaamheden worden uitgevoerd door Arie Arts Boomverzorging uit Sint Agatha.

Meer informatie

Informatie Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Jeroen Burgman, medewerker Infrastructuur Beheer en Onderhoud, tel. 0485 – 396 600 of per e-mail: bomen@cgm.nl

]]> 2021-09-08T16:15:26 https://www.cuijk.nl/rooiwerkzaamheden
<![CDATA[Gemeente Cuijk neemt deel aan landelijke inleveractie steekwapens]]> De gemeente Cuijk neemt in de Week van de Veiligheid (11 t/m 17 oktober) deel aan de landelijke inleveractie van steekwapens. De inleveractie wordt landelijk georganiseerd voor alle gemeenten die zich hierbij willen aansluiten. Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun steekwapen in te leveren. In de periode voorafgaand aan de inleverweek starten de gemeenten een campagne om hun bewust te maken van de risico’s van wapenbezit.

Zorgelijke ontwikkeling

“Wapens horen niet thuis in onze dorpen, scholen, kroegen. Met wapen los je een conflict niet op, maar veroorzaak je alleen maar ellende,” zegt burgemeester Wim Hillenaar. “De laatste jaren zien we echter dat het wapengebruik toeneemt, vooral onder jongeren en jongvolwassenen. Ook hier. Dat is een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling. Ik vind het daarom belangrijk om ook in onze gemeente aandacht te vragen voor dit thema. Via de inleveractie maken we onze gemeente hopelijk weer een stukje veiliger.”

Straffeloos inleveren

Tijdens de inleverweek kunnen steekwapens straffeloos worden ingeleverd bij de politiebureaus in Cuijk (Spinding 1) en Uden (Udenseweg 1). Deze zijn als inleverpunt herkenbaar door de poster die voor het raam hangt. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen risico dat men bestraft kan worden voor het wapenbezit. Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. In totaal hebben zich meer dan 200 gemeenten aangemeld. De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.

Informatie

De school en het jongerenwerk, maar ook de ouders kunnen met jongeren het gesprek aangaan over de risico’s van wapenbezit. Voor de ouders is een gespreksleidraad ontwikkeld. Ook het jongerenwerk kan daarvan gebruik maken. Scholen kunnen tijdens de campagneperiode een leskaart gebruiken om wapenbezit met de leerlingen te bespreken. Scholen en jongerenwerkers kunnen de jongeren ook stimuleren rapvideo’s te maken waarin ze het belang van een wapenvrije samenleving uitdragen. Het ministerie onderzoekt in samenspraak met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) of die video’s geplaatst kunnen worden bij de digitale landkaart op de site van het CCV. Op deze digitale landkaart staat niet alleen welke gemeenten deelnemen aan de inleveractie, maar ook waar - onder vermelding van adres en openingstijden - de inleverpunten zijn. De leskaart jongeren en wapenbezit en de gespreksleidraad voor ouders zijn beschikbaar op www.hetccv.nl. Daarop zijn ook feiten en cijfers te vinden over wapenbezit en jongeren, veelgestelde vragen daarover en een overzichtskaart met de verschillende typen wapens.

FAQ en downloads vindt u onder de afbeelding

]]> 2021-09-06T14:09:30 https://www.cuijk.nl/inleveractie-steekwapens
<![CDATA[Kermis in Cuijk!]]> Na bijna twee jaar is het zover. De kermissen in de gemeente Cuijk gaan door, in een iets aangepaste vorm wegens de coronamaatregelen. 

 

Haps: 4 - 7 september 2021

Cuijk: 10 - 14 september 2021

Beers: 25 - 28 september 2021

Corona

We hebben voor u een aantal vragen en antwoorden op een rijtje gezet met betrekking tot corona.

Mag ik naar de kermis als ik positief ben getest op corona?

Nee, als u positief getest bent op corona mag u niet naar de kermis.

Mag ik naar de kermis als ik in contact ben geweest met iemand die corona heeft?

Als u in contact bent geweest met iemand die corona heeft is het landelijk advies om grote groepen te mijden en binnen vijf dagen een coronatest te doen. Het wordt dus afgeraden om naar de kermis te komen.

Wat moet ik doen als ik tijdens de kermis in contact ben geweest met iemand die corona heeft?

Als u tijdens de kermis in contact bent geweest met iemand die corona heeft is het landelijk advies om grote groepen te mijden en binnen vijf dagen een coronatest te doen. Het wordt afgeraden om naar de kermis te komen.

Wordt de anderhalve meter regel in acht gehouden op de kermis?

Het is van belang om de anderhalve meter maatregel in acht te houden.

Moet ik een mondkapje op als ik naar de kermis wil komen?

Nee, u hoeft geen mondkapje op als u de kermis wil bezoeken. Als u uzelf er veiliger bij voelt dan mag dit uiteraard wel.

Moet ik bij de ingang een bewijs laten zien dat ik een vaccinatie heb gehad, negatief getest ben of antistoffen heb?

Nee, de kermis valt officieel onder de ‘doorstroomlocaties’. U hoeft dus geen bewijs te laten zien dat u gevaccineerd bent, negatief getest bent of antistoffen heeft.

Ik heb hooikoorts of een allergie, mag ik dan naar de kermis komen?

Als u klachten heeft die te maken hebben met hooikoorts of een allergie mag u de kermis gewoon bezoeken. Twijfelt u erover of voelen de klachten anders aan? Laat uzelf dan testen en blijf thuis totdat de uitslag bekend is.

Worden de attracties gedesinfecteerd?

Bij de toiletten en de attracties worden extra schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd.

Kan ik besmet raken als ik in een attractie heb gezeten?

Bij de toiletten en de attracties worden extra schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast is het risico op overdracht via producten of oppervlakten volgens het RIVM erg klein. Om zo weinig mogelijk risico te lopen is het altijd verstandig om uw handen regelmatig de desinfecteren of te wassen.

Kan ik zowel met cash als met pin betalen bij attracties?

Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk contactloos te betalen, met de pin dus. Dit voorkomt contactmomenten en dus ook de verspreiding van het coronavirus. Het verschilt per attractie of er ook cash wordt aangenomen.

Ik woon niet in Cuijk, ben ik dan welkom op de kermis?

Iedereen is welkom op de kermissen in de gemeente Cuijk, maar vol = vol. ]]> 2021-09-03T13:28:27 https://www.cuijk.nl/nieuws/kermis-in-cuijk
<![CDATA[Verkiezingen 2021: registratie aanduiding politieke groepering]]> Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk; gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet; dat op 30 augustus 2021 is besloten de volgende aanduidingen van de genoemde politieke groeperingen te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk.

__________________________________________________________________

Politieke groepering                  :           Liberaal Land van Cuijk

Aanduiding                               :           Liberaal LVC

_________________________________________________________________________

Politieke groepering                  :           Lokale Partij Grave

Aanduiding                               :           LPG

________________________________________________________________________

Politieke groepering                  :           Lijst Bart Theunissen

Aanduiding                               :           Lijst Bart Theunissen

_________________________________________________________________________

Politieke groepering                  :           Keerpunt 2010

Aanduiding                               :           KEERPUNT

                                                           Samen standvastig vooruit                                          

________________________________________________________________________

Politieke groepering                  :           Team Lokaal

Aanduiding                               :           Team Lokaal

_________________________________________________________________________

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag..

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door:

Bureau verkiezingen, Raadhuisplein 1, 5831JX Boxmeer, verkiezingen@boxmeer.nl

Boxmeer, 30 augustus 2021 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk,

K.W.T. van Soest

]]> 2021-09-03T13:08:14 https://www.cuijk.nl/verkiezingen-2021-registratie
<![CDATA[Aanwijzingsprocedure lokale publieke omroep voor de gemeente Land van Cuijk]]> Nu vaststaat dat de gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022 een feit is, is de aanwijzingsprocedure - ter aanwijzing van een lokale publieke media-instelling (omroep) voor de gemeente Land van Cuijk - geopend. Dat betekent dat alle gegadigden die aan de vereisten voldoen, bij het Commissariaat voor de media een aanvraag mogen indienen om in aanmerking te komen voor een aanwijzing als lokale publieke Omroep voor de gemeente Land van Cuijk.

Aanvraag indienen tot 1 november 2021

Gegadigden kunnen in beginsel tot 1 november 2021 bij het Commissariaat een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een vijfjarige aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Meer informatie over de aanwijzingsprocedure vind u op de  website van het Commissariaat: https://www.cvdm.nl/toestemmingen/lokale-omroep-beginnen. De nog te benoemen gemeenteraad van de gemeente Land van Cuijk zal in één van de eerste gemeenteraadsvergaderingen advies moeten uitbrengen over de eventuele aanvraag of aanvragen.

]]> 2021-08-31T00:00:00 https://www.cuijk.nl/aanwijzingsprocedure-lokale-publieke-omroep
<![CDATA[De mooiste foto´s winnen – Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal]]> De Euregio Rijn-Waal is ook dit jaar weer op zoek naar creatieve hobbyfotografen die mee willen doen aan de jaarlijkse fotowedstrijd. De Euregio Rijn-Waal viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Het thema is daarom deze keer “Geef me de vijf(tig)”.

Geef met de vijf(tig) 

Voor een succesvolle deelname is het belangrijk dat de foto´s betrekking hebben op het thema. Dit jaar vragen wij alle hobbyfotografen om te verbeelden, waar zij aan denken bij de woorden “Geef me de vijf(tig)”. Denkt u misschien aan een ronde verjaardag, een gouden huwelijk, een bijzondere ontmoeting of contacten over de grens? Laat het ons weten en zend uw mooiste foto´s in.

Prijzen 

Het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal kiest dit jaar samen met inwoners van de Euregio Rijn-Waal de mooiste foto’s uit. De winnaars krijgen begin december bericht. De twee mooiste inzendingen uit Nederland en die uit Duitsland worden met een geldprijs van resp. 200 en 100 euro beloond. Over de uitslag van de fotowedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

Vereisten

De wedstrijd staat open voor alle inwoners van de Euregio Rijn-Waal. Iedere deelnemer kan max. drie foto’s inzenden. Deze dienen digitaal óf afgedrukt (min. formaat 13 x 18 cm) te worden ingezonden en moeten voorzien zijn van titel, plaats van opname, naam, telefoonnummer en e-mailadres van de fotograaf.

Inzending tot 1 oktober 2021 

De foto´s kunnen tot 1 oktober 2021 digitaal naar info@euregio.org of in een gesloten enveloppe onder vermelding van “Fotowedstrijd” ingestuurd worden naar Euregio Rijn-Waal, Postbus 220, 7040 AE ´s-Heerenberg.

Gebruiksrechten

Voor alle ingeleverde foto´s verkrijgt de Euregio Rijn-Waal de gebruikersrechten onder naamsvermelding van de fotograaf. De ingeleverde foto´s worden eigendom van de Euregio Rijn-Waal.

Meer informatie

Alle informatie over de fotowedstrijd kunt u nalezen op www.euregio.org/fotowedstrijd2021.

]]> 2021-08-27T14:53:36 https://www.cuijk.nl/fotowedstrijd-euregio
<![CDATA[Gemeente Cuijk staat niet garant voor lening JVC Cuijk]]> Na uitvoerige afweging heeft de gemeente Cuijk donderdag 26 augustus 2021 het lastige besluit genomen om niet garant te staan voor een substantiële geldlening van JVC Cuijk ter sanering van de schuldenlast. De gemeente acht het, in financiële zin, niet verantwoord om tot deze stap over te gaan. Dat heeft wethouder Jilisen (sportbeleid) het bestuur van de vereniging donderdagmiddag laten weten.

De hoge lasten van de huidige leningen zorgen ervoor dat JVC Cuijk jaarlijks een fors bedrag aan rente en aflossing moet betalen. Het saneringskrediet beoogt daar verandering in brengen. Naast tal van andere maatregelen is de herfinanciering van de geldleningen onderdeel van een duurzaam herstelplan van het bestuur van JVC Cuijk.

Risicovol

In opdracht van de gemeente Cuijk heeft Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) de financiële positie van JVC Cuijk onderzocht. Uit het onderzoeksrapport van SWS blijkt onder meer dat het vermogen van JVC Cuijk als problematisch wordt beoordeeld. SWS concludeert dat de door de vereniging opgestelde businesscase tot herfinanciering  als ‘risicovol’ te beoordelen is.

Schuldsanering

Wethouder Jilisen: “Het financiële risico voor de gemeente bij 100 % garantstelling voor een nieuwe geldlening is eenvoudigweg te groot. Om die reden biedt het college het bestuur van JVC Cuijk aan om samen met de Rabobank in gesprek te gaan over schuldsanering. In het meest slechte scenario, niet alleen voor JVC Cuijk maar ook voor de Rabobank, dreigt een faillissement. In dat geval krijgt de bank haar lening immers ook niet terugbetaald. Ik hoop van harte dat dit overleg een voor alle partijen aanvaardbare oplossing oplevert. Uiteraard is de gemeente Cuijk bereid om de zaken op basis van een levensvatbaar en minder risicovol voorstel opnieuw te beoordelen”.

]]> 2021-08-27T12:16:41 https://www.cuijk.nl/nieuws/gemeente-cuijk-staat-niet-garant-voor-lening-jvc-cuijk
<![CDATA[Hoe help je jouw kind om te gaan met angsten?]]>

Angst. Het geeft een vervelend gevoel, maar is vaak ook nuttig. Deze emotie vertelt ons lichaam dat er mogelijk gevaar dreigt. Hierdoor springen we niet zomaar van kliffen en blijven we uit de buurt van schrikdraad. Meestal gaan angsten vanzelf over. Zo niet: dan kun jij je kind erbij helpen. Hoe? Wij geven tips.

Jong geleerd is oud gedaan

Insecten, monsters onder het bed, verlating: alle kinderen zijn weleens ergens bang voor. Kinderen maken nieuwe dingen mee, hebben een rijke fantasie en ervaren een andere belevingswereld. Dit zorgt ervoor dat angstsoorten kunnen ontstaan. Bij het overwinnen van deze angsten geldt: jong geleerd is oud gedaan.

Voelen, vertellen en valideren

Ga in gesprek. Waarvoor is je kind bang? Welke gevoelens komen daarbij kijken? Luister en bied steun, zonder het onderwerp groot te maken. Besef dat de belevingswereld van je kind anders is dan die van jou en neem de angstige gevoelens serieus.

Met volle angst vooruit

Vertel je kind dat je soms bang kunt zijn of angstige gevoelens kunt hebben. Het hoort bij het leven en iedereen heeft er af en toe mee te maken. Laat zien dat jij je eigen angsten niet uit de weg gaat. De situatie vermijden, vergroot het angstige gevoel. Help je kind door samen de spannende of angstige situatie aan te gaan. En benader deze als iets positiefs, als een kans om te leren en overwinnen.

Vragen staat vrij

Heb je vragen over hoe je jouw kind kunt helpen om te gaan met angsten? Of andere vragen over opgroeien? Kijk op de website Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk of stel je vraag via info@cjglandvancuijk.nl of via 0485-396666 (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).

Opvoeden en opgroeien is lastig en leuk tegelijk: samen kom je verder!

 

]]> 2021-08-25T22:17:27 https://www.cuijk.nl/nieuws/hoe-help-je-jouw-kind-om-te-gaan-met-angsten
<![CDATA[24, 25 en 26 augustus gecontroleerde geurmeting Duynie Ingredients]]> Op dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 augustus 2021 wordt een geurmeting gehouden bij het bedrijf Duynie Ingredients, gevestigd op het industrieterrein de Haven, Katwijk. De aanleiding hiervoor is geuroverlast in de maanden juni en juli in de wijk de Heeswijkse Kampen. Het is mogelijk dat u, wanneer u zich begeeft in de omgeving van dit bedrijf, ten tijde van deze meting geuroverlast ondervindt. De productie wordt direct na de meting weer stopgezet en pas hervat op het moment dat de geuruitstoot tot een aanvaardbaar niveau is teruggebracht. Deze afspraak is gemaakt met Duynie en de Omgevingsdienst Noord-Brabant (ODBN) en gemeente Cuijk zien toe op de naleving hiervan.

In de maanden juni en juli 2021 is er met perioden sprake geweest van geuroverlast in de Heeswijkse Kampen. De geur die eind juni 2021 geroken werd, bleek afkomstig van het bedrijf Duynie Ingredients. Dit bedrijf is gevestigd op het industrieterrein de Haven in Katwijk en verwerkt bijproducten van wortelen en aardappelen tot ingrediënten voor huisdiervoeding. De oorzaak was een afwijkende lading aardappelsnippers. Op verzoek van ODBN – de organisatie die milieutaken uitvoert voor de gemeente Cuijk - heeft Duynie direct actie ondernomen om de overlast te beperken. Uiteindelijk is op 23 juli 2021 de verwerking van dit product volledig stopgezet. Duynie heeft de samenwerking met de desbetreffende leverancier van de aardappelsnippers in Cuijk tot nadere orde opgeschort. Hoewel de geur hinderlijk was, was deze niet schadelijk voor de gezondheid.

Geuroverlast beperken in toekomst

Het is in ieders belang dat geuroverlast in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen wordt. Inwoners hebben recht op schone lucht, Duynie Ingredients heeft de wens om een goede buur te zijn en de ODBN en gemeente Cuijk zien ook toe op naleving van alle gemaakte afspraken. Op dit moment werkt Duynie Ingredients onder begeleiding van de ODBN aan een diepgaande analyse om geuroverlast in de toekomst te voorkomen. Onderdeel van dit onderzoek is een geurmeting door een onafhankelijke expert.

Geurmeting 24, 25 en 26 augustus

De geurmeting vindt plaats op dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 augustus 2021. Het kan zijn dat u, wanneer u zich bevindt in de omgeving van het bedrijf, tijdens deze periode geuroverlast ervaart. Echter is het voor een betrouwbare meting noodzakelijk om te meten onder omstandigheden die representatief zijn voor reguliere productie. Wij hopen daarom op uw begrip. Na de meting wordt de verkregen informatie geanalyseerd door specialisten. Daarna worden passende maatregelen voorgesteld die de kans op overlast tot een minimum beperken. Deze maatregelen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ODBN en gemeente Cuijk.

Pas na goedkeuring en doorvoering van de maatregelen zal de productie worden hervat, en alleen wanneer er vertrouwen is dat geuruitstoot tot een aanvaardbaar niveau is teruggebracht.  

Contact

Heeft u nog vragen over dit bericht, dan kunt u contact opnemen met de ODBN via info@odbn.nl of 088-7430 000.

]]> 2021-08-20T15:04:41 https://www.cuijk.nl/geurmeting-duynie-ingredients
<![CDATA[De Luisterlijn Nijmegen zoekt nieuwe vrijwilligers]]>

Foto: Luisterlijn / Fotografe; Elizabeth Wattimena 

Vierentwintig uur per dag zijn de vrijwilligers van de Luisterlijn bereikbaar. Landelijk, maar ook lokaal, zoals in Nijmegen. Om mensen dag en nacht een luisterend oor te kunnen bieden, zijn er meer vrijwilligers nodig. Op 11 oktober 2021 start er weer een training voor nieuwe vrijwilligers in Nijmegen. Elke dag en nacht voeren de vrijwilligers van de Luisterlijn bijna duizend gesprekken met onbekenden. Met mensen die steun nodig hebben bij verdriet, eenzaamheid, zorgen of pijn. 

Informatiebijeenkomsten

De aspirant-vrijwilliger wordt goed voorbereid op het werk door het volgen van een uitgebreide training (deels online). Daarin worden gespreks- en luistervaardigheden geoefend en komen verschillende thema ’s aan bod. Op 11 oktober 2021 start er weer een nieuwe training. Er staan vrijblijvende informatiebijeenkomsten gepland in Nijmegen op:

Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk.

]]> 2021-08-17T21:41:28 https://www.cuijk.nl/luisterlijn-vrijwilligersgezocht
<![CDATA[Werkzaamheden Beerseweg, Haps]]> In het najaar van 2021 wordt er gewerkt aan de Beerseweg in Haps. Dat is nodig om aldaar vier kavels te kunnen bebouwen. Tussen de huisnummers 16 en 12a, wordt een nieuw riool aangelegd. Ook wordt er een zogenaamd kabel- en leidingtracé aangebracht zodat de nieuwe woningen kunnen worden aangesloten op de nutsleidingen.

Werkzaamheden eind augustus 2021

Om dit alles mogelijk te maken worden de bomen aan de noordzijde van de Beerseweg eind augustus gekapt. Hiervoor is inmiddels een kapvergunning verleend. De rijbaan en het trottoir van de Beerseweg tussen huisnummer 19c en het kruispunt Wildsestraat/Beatrixlaan worden vernieuwd. De asfaltrijbaan wordt vervangen door een klinkerverharding en in het nieuwe trottoir worden de parkeervakken voor huisnummer 10c t/m f vernieuwd met waterdoorlatende bestrating.

Hofje Beerseweg

In 2019 zijn er CPO-woningen aan het hofje aan de Beerseweg gebouwd. Sindsdien is de openbare ruimte ingericht als bouwterrein. Het is de bedoeling dat tegenover deze CPO-woningen nog een aantal CPO-woningen wordt gebouwd. Daarvoor laten we de bouwpercelen gereed maken. Ook wordt het hofje voorzien van een definitieve inrichting met nieuwe bestratingen en parkeerplaatsen.

We laten ook een nieuw trottoir aanleggen langs de Beerseweg tussen het hofje en huisnummer 15. Hierover kunnen bewoners veilig naar het centrum van Haps wandelen.

Hieronder kunt u een ontwerptekening voor de nieuwe situatie downloaden.

Ontwerptekening werkzaamheden gedeelte Beerseweg Haps

Planning

De werkzaamheden worden in het najaar uitgevoerd door aannemersbedrijf Arie Laarakkers BV uit Sambeek. De aannemer zal aanwonenden nog nader informeren over de planning, de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen.

Vragen

Heeft u vragen over dit onderwerp, stuur deze dan naar wegen@cgm.nl, ter attentie van Jeroen Thomassen, projectleider.

]]> 2021-08-16T14:30:14 https://www.cuijk.nl/beerseweg-haps
<![CDATA[Corona-compensatie OZB voor verenigingen en instellingen met een accommodatie]]> Als tegemoetkoming in de nadelige financiële gevolgen van de coronapandemie worden cultuur- en sportorganisaties met een eigen accommodatie (niet zijnde gemeenschapsaccommodaties) gecompenseerd voor de in 2021 in rekening gebrachte OZB.

Hiervoor is de Nadere regel Corona-compensatie OZB gemeente Cuijk vastgesteld. Deze compensatie wordt automatisch in de vorm  van een subsidie verstrekt, dat wil zeggen zonder vooraf in te dienen aanvraag. Deze regeling en de lijst met vrijwilligersorganisaties/accommodaties die het betreft staan onder aan de pagina bij bijlagen.

Komt uw vrijwilligersorganisatie/accommodatie niet voor op deze lijst en meent u toch te voldoen aan de criteria van de Nadere regel Corona-compensatie OZB gemeente Cuijk dan kunt u uiterlijk 1 november 2021 schriftelijk verzoeken om toekenning van een subsidie. Vermeld u in uw verzoek nadrukkelijk welke accommodatie het betreft en stuur een kopie van de aanslag OZB mee met uw verzoek.

Bijlagen

]]> 2021-07-29T00:00:00 https://www.cuijk.nl/compensatie-ozb-vrijwilligersorganisaties
<![CDATA[Hoogwater Cuijk]]> Algemene contactinformatie

Waterstanden (Rijkswaterstaat)

Waterschap Aa en Maas

Gemeente

Vragen aan de gemeente kunt u stellen via telefoonnummer:

Liveblog (dit liveblog is inmiddels gesloten)

Woensdag 21 juli 16.45 uur

Het water zakt gestaag en is weer binnen de oevers. De Maaskade wordt schoongemaakt en is uiterlijk vrijdag weer toegankelijk voor publiek.

Alle wegen zijn weer toegankelijk.

Dinsdag 20 juli 13.15 uur

De Maaskade is vanwege het hoog water nog steeds afgesloten. Zodra het mogelijk is worden de opruimwerkzaamheden gestart. We hopen dit weekend de Maaskade weer voor publiek toegankelijk te kunnen maken. De Maasboulevard is inmiddels weer toegankelijk voor verkeer.

Maandag 19 juli 09.10 uur

In zowel de gemeente Cuijk als de gemeente Grave heeft de Maas gisteravond en vannacht de hoogste waterstand bereikt. Inmiddels is het water weer heel langzaam aan het zakken. Naar verwachting zal aanstaande woensdag weer een enigszins normaal peil zijn bereikt.

De verkeersmaatregelen die her en der zijn getroffen, blijven voorlopig van kracht. Nu het water zich terugtrekt zullen deze wegen eerst geïnspecteerd worden en eventueel ontdaan van achtergebleven slib en drijfvuil.

De telefonische bereikbaarheid van de gemeenten Cuijk en Grave wordt weer teruggebracht tot de normale kantooruren. Buiten de kantooruren is – zoals altijd – het calamiteitennummer te bereiken; 06-51352687.

Zondag 18 juli 19.47 uur (aanvulling bericht 17.35 uur)

In Katwijk/Linden worden de Hoge Voort, de Lommerstraat en een gedeelte van de Hardweg afgezet. Deze straten worden afgezet voor al het verkeer dus ook voor voetgangers en fietsers.

In de Lommerstraat levert een aanwezige dassenburcht gevaar op voor de dijk. Er bestaat gevaar voor piping. Dat betekent dat door de gangen die door de dassen zijn gegraven water kan gaan stromen. Dat kan de dijk verzwakken.

Het waterschap gaat een nooddijk van klei leggen van zo'n 300 meter lang. Daarbij moet de dassenburcht als verloren worden beschouwd. Mocht er nog een das in de burcht aanwezig zijn; er wordt voor het dier een ontsnappingsmogelijkheid vrijgehouden. 

Zondag 18 juli 11.35 uur

Sommige wegen zijn afgesloten met borden ivm met de onveilige verkeerssituatie. Wij krijgen signalen dat deze borden worden weggehaald en/of worden genegeerd. Deze wegen zijn echter niet voor niets afgesloten. Het gaat ook om uw veiligheid. Blijf bij voorkeur weg bij de kades. Mocht u de noodzaak voelen om toch te gaan kijken, ga dan te voet of met de fiets ivm de onveilige verkeerssituatie. 

Zondag 18 juli 09.00 uur

Het Waterschap Aa en Maas heeft in kaart gebracht wat de verwachte waterstanden zijn van de Maas ten opzichte van de Maasdijk. Dus: hoe hoog komt het water te staan? De verwachtingen variëren en het Waterschap geeft het kaartmateriaal regelmatig een update.
Zie: https://www.aaenmaas.nl/liveblog-hoogwater-maas/kaartmateriaal-maaswaterstanden-17-07-23/.

Zaterdag 17 juli 18.30 uur

-Enkele buitendijkse woningen zijn uit voorzorg geholpen met zandzakken. 

De gemeente heeft zandzakken op voorraad, deze worden ingezet bij eventuele calamiteiten. Vooralsnog is dat niet nodig.

-Met de stijging van het hoogwater kan het kwelwater (grondwater) ook gaan stijgen. Houd dit goed in de gaten. Mocht u hier signalen van zien, bel dan meteen met de gemeente. 

De telefooncentrales van de gemeenten Grave en Cuijk zijn vandaag (17 juli) en morgen (18 juli) van 9.00 uur tot 21.00 uur bereikbaar.

Buiten kantooruren krijgt u een bandje te horen met het calamiteitennummer. Gebruik dit nummer alleen voor dringende zaken.

https://www.aaenmaas.nl/liveblog-hoogwater-maas/

Zaterdag 17 juli 15:10 uur

Bereikbaarheid Waterschap Aa en Maas. Inzet belteam voor vragen over hoogwater. Ook bereikbaar tijdens het weekend van 9.00 uur - 17.00 uur op 088-17 88 000.

Zaterdag 17 juli: 10.20 uur

Vrijdag 16 juli: 19.48 uur

Enkele laag gelegen wegen zijn uit voorzorg afgesloten met hekken en borden. Blijf hier zoveel mogelijk weg. De wegen zijn niet voor niets afgesloten. Het gaat ook om uw veiligheid.

Vrijdag 16 juli: 19.43 uur

We hebben vragen gekregen over mogelijke evacuatie. Dat is met de te verwachten waterstanden in onze gemeente niet aan de orde. Mocht de situatie veranderen brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

Vrijdag 16 juli: 16.30 uur

Telefonische bereikbaarheid van gemeentehuis voor vragen en meldingen hoogwater:  zaterdag 17 juli en zondag 18 juli van 9.00 tot 21.00 uur.

Vrijdag 16 juli: 15.40 uur

In onderstaande Q&A staan vragen en antwoorden met betrekking tot de waterstand in onze regio. Deze vragenlijst wordt steeds aangevuld op basis van veelgestelde vragen.

Vrijdag 16 juli: 12.40 uur

Telefonische bereikbaarheid van gemeentehuis voor vragen en meldingen hoogwater:

Buiten kantooruren krijgt u een bandje te horen met het calamiteitennummer. Gebruik dit nummer alleen voor dringende zaken.

Vrijdag 16 juli: 11.40 uur

De coupure (onderbreking in de waterkering) bij de Maaskade Cuijk is dichtgezet. Ook worden en zijn hier en daar overstorten van rioleringen afgesloten.

Vrijdag 16 juli: 10.30 uur

Gelet op het hoogwater dat op de gemeente Cuijk afkomt is het hoogwaterprotocol in werking getreden. In dit protocol staat welke maatregelen worden genomen als het water gaat stijgen. Denk daarbij aan het afsluiten van laaggelegen wegen en fietspaden, het sluiten van de Keersluis in Katwijk, het sluiten van overstorten van riolen en dergelijke.

Vrijdag 16 juli; 10.15 uur

Vanwege het stijgende water in de Maas wordt hier een liveblog gestart. Via dit blog houden we u op de hoogte van de situatie in de gemeente Cuijk en de maatregelen die worden genomen.

]]> 2021-07-20T13:15:00 https://www.cuijk.nl/nieuws/hoogwater-cuijk
<![CDATA[Vrijwilligerspenning voor Anny Luijpen uit Haps]]> Op vrijdagavond 16 juli jl. is mevrouw A. (Anny) Luijpen (70) uit Haps onderscheiden met de Vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk. De onderscheiding wordt uitgereikt door wethouder Jilisen ter gelegenheid van haar tomeloze inzet op vrijwilligersgebied.

Mevrouw Luijpen is ruim 36 jaar penningmeester van het Hapse dorpsblad De Schakel geweest en betekent veel voor de gemeenschap Haps. Zij heeft altijd veel tijd in het vrijwilligerswerk gestoken. Dat verdient waardering en die waardering krijgt ze nu, want het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om aan haar de vrijwilligerspenning van de gemeente Cuijk toe te kennen.

Vrijwilligerspenning gemeente Cuijk
De Vrijwilligerspenning gemeente Cuijk wordt toegekend en uitgereikt bij het afscheid van personen die zich op een bijzondere wijze vrijwillig voor een periode van in principe 16 jaar of langer hebben ingezet bij een vereniging of instelling in de gemeente Cuijk.

]]> 2021-07-16T21:01:36 https://www.cuijk.nl/nieuws/vrijwilligerspenning-voor-anny-luijpen-uit-haps
<![CDATA[Sluiting woning]]> Op 10 februari 2021 is in het woning aan de Kamille 13 in Cuijk de aanwezigheid van een handelshoeveelheid softdrugs geconstateerd. Dit is in strijd met artikel 3 Opiumwet. De burgemeester van de gemeente Cuijk maakt op grond van artikel 13b van de Opiumwet van zijn bevoegdheid gebruik om de woning met bijbehorend erf aan de Kamille 13 in Cuijk te sluiten. De woning met bijbehorend erf is gesloten op maandag 28 juni 2021 om 10.00 uur voor een periode van 3 maanden.

]]> 2021-06-28T18:00:22 https://www.cuijk.nl/nieuws/sluiting-woning
<![CDATA[Schrijf jij ook mee aan het afscheidslied van Cuijk?]]>

Welke woorden en gedachten én welke plekken, personen en gebeurtenissen verdienen het om een plek te krijgen in het afscheidslied van de gemeente Cuijk? Het lied wordt op zaterdag 27 november 2021 ten gehore gebracht tijdens de Avond van de Schatbewaarders in Schouwburg Cuijk. En we zijn op zoek naar jouw input!

Stuur voor 1 september 2021 jouw korte tekst of gedicht naar schatbewaarders@cuijk.nl. Wordt jouw tekst gebruikt, dan nodigen wij jou van harte uit om bij de première van het afscheidslied aanwezig te zijn.

]]> 2021-06-22T19:15:58 https://www.cuijk.nl/nieuws/schrijf-jij-ook-mee-aan-het-afscheidslied-van-cuijk
<![CDATA[Vanaf 1 juli 2021 statiegeld op kleine plastic flesjes]]>

Afbeelding: MCW/creative agency

Op 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes in Nederland ingevoerd. We hopen zo te voorkomen dat ze in de natuur terechtkomen. In de aanloop naar 1 juli 2021 ziet u in de winkel steeds meer kleine plastic flesjes met statiegeld. Deze flesjes kunt u herkennen aan het statiegeldlogo. We verwachten met het invoeren van statiegeld, minder flesjes tegen te komen als zwerfafval in de natuur en op straat. Zo dragen we in Nederland bij met de bestrijding van de plastic soep.

Inleveren flesjes

Op ieder klein flesje (minder dan een liter) van frisdranken en water met het statiegeldlogo betaalt u € 0,15 statiegeld. U kunt de flesjes inleveren bij supermarkten, grote tankstations langs de snelweg en een aantal NS-stations. Bij deze punten krijgt u het statiegeld terug. Sportclubs, verenigingen of scholen kunnen zich ook aanmelden als inzamelpunt. Bij die punten kunt u de flesjes dan ook inleveren. Het statiegeld komt dan ten goede aan een goed doel. Sportclubs kunnen het ook gebruiken als sponsorgeld.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of over het aanbieden van afval?

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2021-06-22T18:43:58 https://www.cuijk.nl/nieuws/vanaf-1-juli-2021-statiegeld-op-kleine-plastic-flesjes
<![CDATA[Oplichters actief]]> Let op! Op diverse plekken in de gemeente Cuijk is geconstateerd dat personen huis-aan-huis langsgaan in bedrijfskleding van netwerkbedrijven/glasvezelbedrijven. Zij proberen met babbeltrucs woningen binnen te dringen. Wees alert, vraag om legitimatie en laat nooit iemand de woning betreden. Bent u reeds geconfronteerd met deze personen of ziet u deze personen 'aan het werk'? Bel dan direct de politie!

]]> 2021-06-18T13:31:54 https://www.cuijk.nl/oplichters-actief
<![CDATA[Avond van de schatbewaarders!]]> In januari 2022 houdt de gemeente Cuijk op te bestaan. Dat laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. In het laatste weekeinde van november, aan de vooravond van het aanstaande huwelijk met vier andere gemeenten in het Land van Cuijk, staat Cuijk nog eenmaal uitvoerig stil bij wat ooit was én bij wat komen gaat. Op zaterdagavond 27 november vindt De Avond van de Schatbewaarders plaats, een dag eerder gaat de film CUIJK TOCH in première.

Avond van de Schatbewaarders

De Avond van de Schatbewaarders wordt een vrolijk en dynamisch avondvullend programma. Met zang, dans en muziek van artiesten uit de gemeente Cuijk én met filmpjes waarin inwoners -van jong tot oud- op bijzondere wijze uitdrukking geven aan wat zij hopen dat van Cuijk zichtbaar blijft binnen de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Aan de inwoners van Cuijk wordt gevraagd op welke talenten, initiatieven en plekken zij trots zijn en wat daarvan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk zeker behouden moet blijven. Tijdens de Avond van de Schatbewaarders wordt live, op het podium, de ‘bruidsschat’ van gemeente Cuijk samengesteld. In de ‘bruidsschat’ komt dat wat de dorpen en de wijken van de gemeente Cuijk belangrijk vinden. Aan het einde van de avond wordt de ‘bruidsschat’ meegegeven aan de waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

]]> 2021-06-09T21:32:05 https://www.cuijk.nl/schatbewaarders
<![CDATA[Inspiratiesessie Leefbaarheidsmonitor en wijkatlas]]> Kennis delen is een essentieel onderdeel van Leefbaarheid in de dorpen. Daarom organiseren wij inspiratie- en kennissessies over diverse thema’s en initiatieven uit het Programma Leefbaarheid in de dorpen. Met de Inspiratiesessie Leefbaarheidsmonitor en wijkatlas hebben wij op 18 maart de aftrap genomen.

De gemeente Meierijstad heeft een leefbaarheidsmonitor laten ontwikkelen. Over veel onderwerpen biedt  die inzicht in hoe de bewoners van de wijken en dorpen de leefbaarheid beleven. De monitor is aangevuld met objectieve cijfers over de leefbaarheid. De gemeente Heusden maakt al meerdere jaren gebruik van de wijkatlas. Deze wijkatlas bevat veel gegevens over onder andere bevolkingssamenstelling, wonen, werk, inkomen en leefbaarheid.

Donderdag 18 maart namen ruim 20 mensen deel aan de digitale inspiratiesessie. Zij kwamen van verschillende gemeenten uit de regio Noordoost Brabant en de Provincie Noord Brabant. Voor tal van hen was het daarmee ook een ontmoeting. Ted van de Wijdeven vertelde gepassioneerd over de leefbaarheidsmonitor. Monique Smits hield een boeiend relaas over de wijkatlas. Na deze inspirerende presentaties konden deelnemers in de digitale kamers dieper ingaan op de leefbaarheidsmonitor of wijkatlas. Zij stelden elkaar vragen en brachten hun ideeën naar voren. Weer terug uit de kamers konden wij terugblikken op een geslaagde bijeenkomst. De deelnemers hebben contacten gelegd om bij elkaar te rade te gaan. Zo kunnen zij de gedeelde kennis in hun eigen gemeente benutten om de cijfers en de beleving van de leefbaarheid in dorpen en wijken te onderzoeken.

Meer weten

De leefbaarheidsmonitor en de wijkatlas zijn digitaal te bekijken op: Leefbaarheidsmonitor Meierijstad & Wijkatlas; Wijkfoto Heusden; Heusden in cijfers

]]> 2021-05-31T13:23:15 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Inwoners en Ondernemers/Cuijk onderneemt/Nieuwsbrief Leefbaar in de dorpen/Nieuwsbrief juni 2021/Monitor leefbaarheid en wijkatlas.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/inspiratiesessie-leefbaarheidsmonitor-en-wijkatlas
<![CDATA[Kernendemocratie: dicht bij inwoners blijven]]> Met 33 kernen wordt de nieuwe gemeente Land van Cuijk één van de grootste gemeenten van Noord-Brabant. De nieuwe gemeente wil dichtbij inwoners blijven staan door te werken aan een Kernendemocratie. Kernendemocratie is een belangrijk project in het Programma Leefbaarheid in de dorpen. Wij leggen graag uit wat we met Kernendemocratie bedoelen, en hoe dat gaat gebeuren. Met Kernendemocratie willen we samen met de dorpen een degelijke basis leggen voor de toekomstige samenwerking tussen gemeente en inwoners. Doel is de leefbaarheid in de dorpen te behouden of te verbeteren. Dit betekent dat jij, als je in de nieuwe gemeente Land van Cuijk woont, meedenkt over wat er moet gebeuren in jouw wijk of dorp. De gemeente betrekt je bij de inrichting van je straat, openbaar groen, sport- en cultuurvoorzieningen, openbaar vervoer, onderwijs, duurzame energie, enzovoort. En jij kaart onderwerpen aan bij de gemeente die voor jou belangrijk zijn. Maar ook als je niet zelf in de gemeente woont is het interessant op de hoogte blijven over Kernendemocratie. Het is waardevol om te weten wat er leeft in de verschillende kernen. En om te zien wat er specifiek aangepakt wordt in elk van de kernen.

Bouwteams

Als eerste stap wordt er samen met de kernen gewerkt aan het KernenCV. Met dit KernenCV presenteren de dorpen en wijken zich aan de nieuwe gemeente en nieuwe gemeenteraad. Voor het opstellen van dit KernenCV gaat er per dorp of wijk een Bouwteam aan de slag. Iedere kern heeft een eigen bouwteam van 5 tot 16 mensen, samengesteld door de wijk- of dorpsraad. In het KernenCV staat wat de wijk of het dorp kenmerkt, waar de komende jaren extra aandacht voor nodig is en hoe de kern wil samenwerken met de gemeente. Het is de eerste stap naar een Kernendemocratie.

Platform Onslandvancuijk

Op het platform onslandvancuijk.nl presenteren de bouwteams de komende weken en maanden online hun ideeën. Als het bouwteam van een dorp het KernenCV heeft afgerond, laten ze dat weten. Zij gaan via dit platform (of ook andere communicatiekanalen) om reactie hierop vragen. Zo kun je het bouwteam van jouw dorp of wijk van informatie voorzien. Denk en doe zo mee in het bouwen aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

Meer weten

Ga voor meer informatie over het platform Onslandvancuijk naar www.onslandvancuijk.nl.

Animatiefilmpje

Bekijk hieronder alvast het animatiefilmpje over de kernendemocratie.

]]> 2021-05-31T13:17:58 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Inwoners en Ondernemers/Cuijk onderneemt/Nieuwsbrief Leefbaar in de dorpen/Nieuwsbrief juni 2021/Samen bouwen aan.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/kernendemocratie-dicht-bij-inwoners-blijven
<![CDATA[Gassel koopt 'Ut Turp']]> 'Samen de schouders eronder voor je dorp'

Cor van Boekel en Jan Schrven

Cor van Boekel en Jan Schraven van de Stichting Dorpsservicewinkel Gassel en Stichting Dorpsbelangen Gassel ontmoet ik in ‘Ut Turp’ in Gassel. ‘Ut Turp’, waar de Dorpsservicewinkel in gevestigd is, ligt aan het sfeervolle dorpsplein. Cor van Boekel heeft altijd in Gassel gewoond. In zijn werkzame leven werd hij lid van de Katholieke Arbeiders Beweging. Vanuit die functie werd hij gevraagd voor het bestuur van de Stichting Dorpsbelangen. De Stichting Dorpsbelangen Gassel (DSG) bestaat sinds 1969. Jan Schraven is alweer zeven jaar actief bij de Stichting Dorpsservicewinkel. Cor van Boekel vertelt met Jan Schraven over de voorzieningen die er te vinden zijn. Het zijn er heel wat. Het leespunt van de bibliotheek, het bloedprikpunt, de fysiotherapie, de pedicure, de koffiecorner en de wachtkamer. Maar ook vers brood van de bakker, vlees van de slagerij, de kapsalon en een cafetaria met een zomers terras. Er is nog ruimte beschikbaar voor een ondernemer en de Heemkunde. Tal van voorzieningen waar Gasselnaren in eigen dorp gebruik van kunnen blijven maken, omdat Stichting Dorpsbelangen Gassel ‘Ut Turp’ heeft gekocht van woningcorporatie Mooiland.

Stichting Dorpsbelangen en Stichting Gemeenschapshuis

Bij het oprichten van een belangrijke stichting in een dorp waren destijds de gemeente, de kerk en de drie ‘standsorganisaties’ betrokken en vaak ook het hoofd van de school. In 1969 nam de gemeente Beers het initiatief om in Gassel een stichting Dorpsbelangen op te richten. De bestuursleden werden in de  vijf genoemde organisaties gezocht of aangewezen. Gemeente Beers stelde  twee mensen aan, de kerk  twee en de  drie plaatselijke standsorganisaties ieder  een. De Stichting Dorpsbelangen Gassel Dus kende bij oprichting  zeven bestuursleden. In 1970 heeft de Stichting Dorpsbelangen  vier bejaardenwoningen kunnen laten bouwen. De Stichting beheerde deze woningen in Gassel. Met de privatisering van de volkshuisvesting heeft de Stichting haar bezit – met verlies van vermogen – over moeten dragen aan een woningcorporatie. De Stichting is wel blijven bestaan. Van die verloren middelen is later gelukkig wel weer geld teruggekomen, dat is ingezet ten bate van de doelen van de Stichting Dorpsbelangen. In 1972 heeft de Stichting een gemeenschapshuis gebouwd. Toen is Stichting Gemeenschapshuis Gassel opgericht door de bestuursleden van Stichting Dorpsbelangen. Voldoende geld was nog wel ‘een dingetje’. Er is toen een actie opgezet waarbij alle Gasselse gezinnen gevraagd is om Fl.100,- te willen GEVEN om het gemeenschapshuis te kunnen realiseren. En dat is ruimschoots gelukt.

Leefbaarheid regel je samen

Cor van Boekel heeft met een vooruitziende blik al vroeg de Rabobank opgezocht, toen duidelijk werd dat sluiting van het filiaal in Gassel naderde. Hij sprak met de directeur over de aanschaf van het pand. Het heeft daarna nog  twaalf jaar geduurd voordat het plan dat hij voor ogen had gerealiseerd kon worden.

De hele benedenverdieping van Julianaplein 9 en 15 is in 2020 gekocht van woningcorporatie Mooiland uit Grave. Cor van Boekel: “Als de Stichting het pand niet gekocht had, was het waarschijnlijk naar een vastgoedondernemer gegaan. Dan zouden onze ondernemers niet zeker meer zijn van hun plaats. Ons doel is en blijft de leefbaarheid in ons dorp. Daar horen ondernemers bij die in Gassel kunnen blijven”. Jan Schraven: “Wij zijn nu goedkoper uit dan de periode dat wij de winkel en cafetaria huurden van Mooiland. Die verhuurden we wel door, maar wij speelden amper quitte. Zeven jaar lang hebben we met het water tot aan de lippen geleefd”. Vanwege de maatschappelijke functie heeft de aankoop kunnen plaatsvinden tegen een gunstige prijs en onder aantrekkelijke voorwaarden. Cor en Jan zijn blij met de steun die zij hebben gekregen van de gemeente Grave. Niet onbelangrijk was de inzet van dorpsgenoten Mr. Joost Verploegen werkzaam als notaris en Erwin Jonkman, in het dagelijks leven eigenaar Reavas Vastgoed.

Certificaten dragen de aankoop ‘Ut Turp’

Cor van Boekel: “We hebben het volste vertrouwen in onze dorpsgenoten en in de werking van certificaten. In 1970 hebben wij dit met succes gedaan voor het gemeenschapshuis en in 2007 voor het clubgebouw van VV Gassel. De laatste certificaten voor het clubgebouw van VV Gassel worden 1 januari 2022 uitbetaald.

Formulieren voor aanmelding tot aankoop van certificaten voor ‘Ut Turp’ zijn huis aan huis in Gassel verspreid. Je koopt bij ons één of meerdere certificaten, à 500 euro per stuk. Dit lenen we van de kopers. Elk jaar worden meerdere certificaten bij uitloting terugbetaald. Die uitloting doet de notaris. Op de certificaten zit een rente van 1 procent per jaar welke jaarlijks worden uitbetaald  in de vorm van een tegoedbon welke men kan besteden bij de plaatselijke bakker en cafetaria". Jan Schraven: “Inmiddels is 50% van het hypotheekbedrag gedekt door de opbrengsten uit certificaten”.

Cor van Boekel: “Corona heeft natuurlijk vertraging opgeleverd. Ik verwacht dat deze certificaten een groter succes kunnen worden als wij na de zomer weer inspirerende activiteiten in Gassel kunnen organiseren met onze 70 vrijwilligers in ‘Ut Turp’ en op het dorpsplein. Want eigenaarschap gaat niet zonder degelijke financiering”.

Samenlevingsopbouw in Gassel

Cor van Boekel is trots op Gassel en blij dat veel mensen hebben meegewerkt aan ‘Ut Turp’. Cor van Boekel: “Wij hebben de benedenverdieping casco gekocht. Vrijwilligers uit het dorp hebben duizenden manuren ingezet voor de inrichting van de verschillende ruimtes. Als meewerkend voorman heeft Toon Kremers - zaliger helaas - bijgedragen als ‘regelneef’ voor allerlei vragen”.

“Samen met het dorp worden verschillende activiteiten georganiseerd. De vrijwilligers verzorgen met lokale ondernemers de hanging baskets met bloemen in de zomer aan de lantaarnpalen. In de kersttijd plaatsen zij daar de verlichte vallende sterren, die gemaakt en gratis geleverd zijn door een lokale ondernemer. En niet te vergeten ‘De Lempkes’, die wij organiseren samen met de Dorpsraad en de Stichting Gemeenschapshuis, waar dorpsbewoners op het dorpsplein bij elkaar komen onder het genot van een bakje erwtensoep, krentenbrood of een glas glühwein. Cor van Boekel: “Contact met de partners in het netwerk is belangrijk. Er is regelmatig een open overleg met de Stichting Dorpsraad Gassel, Stichting Gemeenschapshuis Gassel, Stichting Dorpsbelangen en de Stichting Dorpsservicewinkel, gewoon ‘met de benen op tafel’”.

Via het Oranjefonds werd Gassel in 2015 vereerd met Koninklijk bezoek. De opvallende initiatieven en de Stichting Dorpsservicewinkel hadden de aandacht gewekt.

Cor van Boekel: “Gassel laat zien, dat de leefbaarheid niet slechts een mooi woord is, maar praktisch handelen inhoudt. Ken de behoeftes die in het dorp leven en denk vooruit. Vervolgens gaat het om  het op poten zetten van een goed plan, gedragen door een stevig bestuur en veel vrijwilligers. Dan is er ook genoeg geld te vinden bij tal van fondsen en sponsoren. Maar vooral: houd goed contact met de bewoners en ondernemers uit het dorp, onderhoud de relatie met je vrijwilligers, blijf samen werken aan de hechte gemeenschap. Daarom is Gassel ook zo uniek. ‘Maak samen  jouw dorp de moeite waard’”.

Banner Ut Turp

Meer informatie

Cor van Boekel

Jan Schraven

Stichting Dorpsservicewinkel Gassel

Stichting Dorpsbelangen Gassel Julianaplein 9 5438 AK Gassel

]]> 2021-05-31T13:08:44 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Inwoners en Ondernemers/Cuijk onderneemt/Nieuwsbrief Leefbaar in de dorpen/Nieuwsbrief juni 2021/Logo Ut Turp Gassel.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/gassel-koopt-ut-turp
<![CDATA[Sportland Stevensbeek, sportief hart voor de regio]]> Initiatiefgroep Sportland Stevensbeek

Stevensbeek is een dorp in de gemeente Sint Anthonis met 700 inwoners. Het is een sportief dorp met een hechte en actieve gemeenschap. Gerard de Baaij heeft het proces Sportland Stevensbeek getrokken. De start was met een groep van ruim 30 mensen. Zij hebben professionaliteit aan de voorkant ingezet. Vijf werkgroepen hebben concrete plannen uitgewerkt. Daarin bijgestaan door de inhoudelijke vakambtenaren en met ondersteuning van de betrokken (proces)ambtenaren van de gemeente Sint Anthonis. De groep is groeiende en heeft nu ongeveer 50 deelnemers. Daarvan komen er  30 uit Stevensbeek, de anderen komen uit omliggende dorpen.

Hecht en sportief dorp

Gerard de Baaij vertelt enthousiast over de toekomst van het sportpark in zijn woonplaats: “Wij zien Stevensbeek echt als een hecht en sportief dorp. Dat willen wij benadrukken. Wij willen meer sportvoorzieningen creëren. En wij vinden het belangrijk dat deze efficiënt en samenhangend opereren. Denk aan een ‘strippenkaart’ waarmee je de diverse sporten kunt beoefenen. Verder willen wij een baan aanleggen om padel (een soort tennis) op te spelen, dat ontzettend populair is. Er zijn in totaal 18 verenigingen en clubs die zich hebben verbonden aan Sportland. Ons doel is dat Sportland Stevensbeek hét centrum in de regio wordt voor de meest uiteenlopende sporten! Sportland Stevensbeek wil zo het gemeenschapsgeld van Sint Anthonis zorgvuldig besteden. Er is in Stevensbeek een grote drang naar het behoud en realiseren van goede leefomstandigheden voor de lange termijn”.

Denkers en doeners aan de slag

Sportland Stevensbeek kwam tot stand vanuit het dorp zelf. Het initiatief inspireerde veel mensen om met vol enthousiasme aan de slag te gaan. Denkers en doeners zetten zich in. In de bijeenkomsten van de werkgroepen groeiden de ideeën uit tot concrete plannen. Allerlei vakspecialisten uit Stevensbeek (financieel, juridisch, technisch, bouwkundig, enz.) droegen bij  met hun specifieke kennis. Stevensbeek heeft assistentie ontvangen uit de gemeente Sint Anthonis en het programma Vitale Kernen, daar waar de impuls en ondersteuning nodig was. Vitale Kernen is een gemeentelijk programma dat inwoners de ruimte biedt om eigen wensen en idealen vorm te geven en uit te voeren. De persoonlijke ontmoeting tussen bewoners en de gemeente is essentieel. Gerard de Baaij benadrukt dat het hiervoor belangrijk is de cultuur van de dorpen te begrijpen. Hij heeft dit zelf verwoord in zijn boek Het platteland in deze nieuwe tijd.

Informatie video

Meer weten over Sportland Stevensbeek en andere dorpsontwikkelingsplannen in Sint Anthonis? Bekijk hieronder dan de video.

]]> 2021-05-31T13:01:00 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Inwoners en Ondernemers/Cuijk onderneemt/Nieuwsbrief Leefbaar in de dorpen/Nieuwsbrief juni 2021/Sportland Stebensbeek.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/sportland-stevensbeek,-sportief-hart-voor-de-regio
<![CDATA[Juni 2021]]>

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die zich actief inzet voor eigen dorp of wijk. De verhalen die hierin staan zijn bedoeld om te inspireren, ideeën op te doen, te leren van elkaar en om onderlinge contacten te leggen.

Wil je je eigen verhaal delen met anderen, heb je vragen, tips, ideeën, stuur dan een mail naar: Guido.Roelofs@cgm.nl

Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door Programmateam Leefbaarheid in de dorpen waarin gemeenten samenwerken met onder andere de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant en de provincie Noord-Brabant.

]]> 2021-05-31T10:10:00 https://www.cuijk.nl/nieuwsbrief-02-2021
<![CDATA[Basisdocumenten Leefbaarheid in de dorpen]]> Logo Leefbaarheid in de dorpen

Hier vindt u alle basisdocumenten met informatie over Leefbaarheid in de dorpen.

]]> 2021-05-31T08:00:00 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Inwoners en Ondernemers/Cuijk onderneemt/Nieuwsbrief Leefbaar in de dorpen/Documenten blauw met kader 2.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/16917-basisdocumenten-leefbaarheid-in-de-dorpen
<![CDATA[Gedupeerd door de Toeslagenaffaire? De gemeente kan u helpen!]]> Ook in onze gemeente zijn er gezinnen gedupeerd door de kinderopvangtoeslagaffaire. Gedupeerde ouders worden door de Belastingdienst gecompenseerd en zoals onlangs is bekendgemaakt, worden schulden overgenomen door het kabinet. Maar dat is niet altijd genoeg. Soms is er meer nodig bij het oplossen van problemen rondom huisvesting, inkomen, schulden, zorg en de opvoeding van kinderen. Als gemeente willen wij getroffen inwoners hier graag bij helpen.

Door de kinderopvangtoeslagaffaire kwamen veel ouders ernstig in de problemen. De Belastingdienst zette tussen 2005 en 2019 onterecht de kinderopvangtoeslag stop en eiste van gezinnen om deze terug te betalen.

De gedupeerde gezinnen zijn benaderd door de Belastingdienst voor een financiële compensatie. Ook zijn hun contactgegevens indien mogelijk doorgegeven aan de gemeente waar zij wonen. De gemeente neemt contact op met deze inwoners om hen ook op andere manieren te kunnen helpen.

Mogelijk zijn er nog meer ouders gedupeerd van wie de gemeente geen gegevens heeft ontvangen. Daarom plaatsen we ook oproepen aan gedupeerde ouders/verzorgers om zich bij de gemeente te melden.

Bent u met uw gezin gedupeerd door de Toeslagenaffaire? Stuur een e-mail naar wmo-consulenten@cgm.nl of bel ons op 0485-396783 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur). Wij helpen u graag!

]]> 2021-05-28T10:42:06 https://www.cuijk.nl/gedupeerd-door-de-toeslagenaffaire-de-gemeente-kan-u-helpen
<![CDATA[Statement voorzitters Brabantse Veiligheidsregio's]]> Beste Brabanders,

Stukje bij beetje gaat onze samenleving weer open. Stukje bij beetje wordt onze wereld weer wat groter. Met de nieuwste versoepelingen die op 19 mei 2020 zijn ingegaan, komen we weer een stap dichter bij het leven zoals dat voor corona was. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd en het aantal ziekenhuisopnamen en besmettingen is dalende. Alle reden om uit te kijken naar een prachtige zomer.

Maar voorzichtigheid blijft geboden. Er worden nog steeds mensen ziek, er belanden nog steeds mensen op de IC of hebben thuis te kampen met de langdurige schade van een coronabesmetting. Helaas zien we dat de besmettingscijfers in onze provincie hoger liggen
dan de landelijke. Er is zorg over het kwetsbare evenwicht op dit moment: er kunnen een heleboel dingen weer en hoe zal dat van invloed zijn op de situatie in de ziekenhuizen?

Nu de samenleving langzaam maar zeker open gaat, is het des te lastiger om je aan de maatregelen te blijven houden. Om thuis te werken, terwijl je je collega’s zo mist en de muren soms op je afkomen. Om die 1,5 meter afstand te houden van vrienden en bekenden, terwijl je ze het liefst dichtbij zou hebben. Maar we moeten ons met elkaar echt aan die maatregelen blijven houden. Om de volgende stap richting die mooie Brabantse zomer te kunnen zetten, is het van belang dat we ook in tijden van nieuwe versoepelingen niet alles laten verslappen.

Ja, er komt een tijd dat we de maatregelen los zullen kunnen laten. Dat onze restaurants en cafés als vanouds vol zitten, dat we alle gemiste feestjes kunnen inhalen en we weer onbezorgd kunnen genieten van sportwedstrijden en theatervoorstellingen. Een wenkend perspectief waar we met zijn allen naar uit kijken. Maar bij deze blik vooruit past ook realiteitsbesef. Als we het virus onder controle hebben, staan we met elkaar voor een andere grote opgave. Corona heeft onze samenleving blijvend veranderd. De economische en sociale consequenties van het virus zijn enorm. Probleemloos de draad weer oppakken zal niet voor allen weggelegd zijn. Dan zetten we er samen weer de schouders onder. Handen uit de mouwen, voor elkaar, met elkaar, zoals wij Brabanders dat zo goed kunnen.

]]> 2021-05-20T08:50:48 https://www.cuijk.nl/nieuws/statement-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s
<![CDATA[Binnenkort kan de mantelzorgwaardering weer aangevraagd worden]]> De vijf gemeenten in het Land van Cuijk verstrekken jaarlijks een waardering aan mantelzorgers. Deze bestaat uit een geldbedrag van €100, - en wordt één keer per jaar uitgereikt. Met deze attentie willen de vijf gemeenten laten blijken dat zij de inzet van de mantelzorgers enorm waarderen. Ben jij mantelzorger? Vraag de mantelzorgwaardering dan aan via www.mantelzorglvc.nl/mantelzorgwaardering. Aanvragen kan van 1 juni tot 15 december 2021.

Wanneer kom je in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

Om de waardering te ontvangen, gelden deze criteria:

De mantelzorgwaardering wordt per aanvrager éénmaal per jaar verstrekt. Verstrekking van de mantelzorgwaardering vindt per kwartaal plaats en wel in het kwartaal volgend op het kwartaal waarin een aanvraag wordt ingediend.  

Ook mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorgers

Ook jonge mantelzorgers van 8 tot en met 23 jaar die thuis opgroeien met een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid kunnen een waardering aanvragen t.w.v. € 30,-. Hiervoor gelden bovenstaande criteria niet en het is mogelijk om binnen één gezin meerdere mantelzorgwaarderingen te ontvangen als het kinderen betreft tussen 8 en 23 jaar.  Wel geldt dat de zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, in een van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk moet wonen. Jonge mantelzorgers tussen 18 en 23 jaar die de waardering voor jonge mantelzorgers hebben aangevraagd, kunnen geen aanspraak meer maken op de volwassen mantelzorgwaardering.

Wil je meer informatie? Bel dan met 06 – 302 335 52.

]]> 2021-05-14T11:16:27 https://www.cuijk.nl/binnenkort-kan-de-mantelzorgwaardering-weer-aangevraagd-worden
<![CDATA[Gewijzigde tijden afsluiting Grotestraat]]> Een gedeelte van de Grotestraat in Cuijk kan, met beweegbare, elektronische palen, worden afgesloten. Zo kan de daar aanwezige horeca op afgesproken tijden grotere terrassen plaatsen. Het straatgedeelte dat afgesloten kan worden, ligt tussen de Deken van den Ackerhof en de Kerkstraat. De afsluiting is bedienbaar door vergunninghouders op basis van kentekenregistratie.

Op dit moment wordt er in het centrum gewerkt aan onder andere het Louis Jansenplein. Daarom worden de venstertijden wanneer de Grotestraat afgesloten is, per 11 mei tijdelijk gewijzigd. Anders komt de bereikbaarheid en de bevoorrading van de winkels in het gebied in het gedrang.

Een overzicht van de tijdelijk gewijzigde venstertijden vindt u op de website van het Centrummanagement Cuijk, www.cuijk.nu/tijden-afsluiting-horecagebied maar u kunt ze ook hieronder bekijken:]]> 2021-05-10T17:02:18 https://www.cuijk.nl/gewijzigde-tijden-afsluiting-grotestraat
<![CDATA[Samen bouwen aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk]]> In 2022 is gemeente Land van Cuijk een feit. We zijn dan één grote gemeente die bestaat uit maar liefst 33 kernen. Het is belangrijk dat elk dorp in de nieuwe situatie tot zijn recht komt. Om daarvoor te zorgen zijn we druk bezig met allerlei voorbereidingen zodat we in 2022 goed van start kunnen gaan. Als eerste gaan we nog dit jaar voor elk dorp een Curriculum vitae maken. We noemen dat het KernenCV. En als tweede gaan we beschrijven hoe de inwoners (en vertegenwoordigers daarvan) vanaf 2022 op een goede manier met de gemeente kunnen samenwerken en hoe groot de inbreng van inwoners is. Dat noemen we de Kernendemocratie. Zowel het KernenCV als de Kernendemocratie doen we nog dit jaar. En ja, dat doen we in samenspraak met inwoners uit de dorpen!

Waarom maken we voor alle dorpen en wijken een KernenCV

We vinden het belangrijk dat onze dorpen en wijken zich in 2022 zelfbewust kunnen voorstellen aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad. De boodschap is dan; dit zijn wij en hier staan wij als dorp voor! Om dat te bereiken gaan we in elke dorp met inwoners aan de slag om een schets te maken van dat dorp. Hierin staan de sterke punten, de verbeterpunten en de prioriteiten afgebeeld. De schets geeft aan wat er nodig is om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te verbeteren. Zie dit KernenCV als een door het dorp omarmd curriculum vitae dat wordt aangeboden aan het bestuur van de nieuwe gemeente. Voor dit nieuwe bestuur zijn die Cv’s heel belangrijk als richtsnoer bij het maken van plannen en beleid.

Bouwteams en wat ze precies doen

En wie gaat die schets dan maken? Dat doen de dorpen zelf. De dorps- en wijkraden zijn gevraagd om een bouwteam samen te stellen. In dit team zitten inwoners, winkeliers, voorzitters van verenigingen, dorpsraadleden en noem maar op. Het is een vertegenwoordiging van het dorp. Op dit moment wordt er in de dorpen hard gewerkt aan de samenstelling van deze teams. Er zijn inmiddels al méér dan 15 teams compleet! De bedoeling is dat de bouwteams eind maart van start gaan. Elk bouwteam komt twee keer bij elkaar. De gesprekken gaan over de huidige voorzieningen, de kwaliteit ervan, over de zaken die node worden gemist en over de prioriteiten die het dorp heeft. De antwoorden op deze vragen worden vastgelegd in het KernenCV.

Waarom is kernendemocratie zo belangrijk

Bij kleinere gemeenten zijn er vaak korte lijnen tussen inwoners, verenigingen, bedrijven, wijk- en dorpsraden en de gemeente. Je kunt je voorstellen dat dat bij een gemeente met 33 kernen iets lastiger wordt. Toch is het hartstikke belangrijk dat al die dorpen en wijken goed tot hun recht komen. Met ‘kernendemocratie’ willen we in samenspraak met de dorpen duidelijkheid scheppen over de toekomstige samenwerking tussen gemeente en inwoners. Doel is de leefbaarheid in de dorpen te behouden of te verbeteren. Daarbij moeten we ook goed nadenken over wat inwoners eventueel zelf kunnen doen, wat de rol hierin is van de dorpsraden en wat dat voor de gemeente betekent. Uiteindelijk moet er een duidelijke beleid komen van hoe we dit met elkaar gaan organiseren.

Ook u kunt reageren

Belangrijk is dat uiteindelijk niet alleen de bouwteams achter het te maken curriculum vitae staan, maar natuurlijk ook de overige inwoners. Daarom wordt ervoor gekozen om de schetsen online voor te leggen aan alle inwoners van de kernen die dat leuk of interessant vinden. Dat gaan we de komende maanden doen via het participatieplatform ‘Ons Land van Cuijk’. Via de website www.gemeentelandvancuijk.nl houden we u op de hoogte hoe en wanneer informatie op het platform te vinden is.

Animatiefilmpje

Bekijk hieronder een filmpje waarin alles nog eens wordt uitgelegd.

]]> 2021-05-07T20:53:16 https://www.cuijk.nl/samen-bouwen-aan-de-nieuwe-gemeente
<![CDATA[Wat als je vermoedt dat je kind alcohol drinkt of drugs gebruikt? Tips van het Centrum Jeugd en Gezin]]> Kleding met een wietgeur, slaapproblemen en onverklaarbare uitgaven. Het kan er allemaal op wijzen dat je kind alcohol drinkt of drugs gebruikt. Dit gaat gepaard met gezondheidsrisico’s, waarvoor je je zoon of dochter wilt beschermen. Daarom is het hartstikke belangrijk om hierover in gesprek te gaan met je kind. Hoe? Het Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk (CJG) geeft tips.

Experimenteren: we doen het bijna allemaal. Wanneer kinderen ouder worden, doen ze dit soms met alcohol en drugs. Met alle gevolgen van dien. Door te luisteren, informeren en adviseren help je jouw kind hier verstandig mee om te gaan én gezond op te groeien.

Wees geïnformeerd

Wanneer jij je open en ontspannen opstelt, krijgt je kind het gevoel dat het vrijuit kan praten. We begrijpen: het is erg moeilijk om deze houding aan te nemen als je bang en onwetend bent. Zorg er daarom voor dat je weet waar je het over hebt. Lees je in en praat erover met je omgeving.

Toon interesse

Heeft je kind hulp nodig? Je komt erachter door vragen te stellen. Bijvoorbeeld over de beweegreden. Is het pure nieuwsgierigheid of is er meer aan de hand, zoals groepsdruk, stress, onzekerheid of eenzaamheid?

Bied houvast

Kinderen hebben behoefte aan grenzen, ook op dit vlak. Die kun jij als ouder bieden. Stel in overleg met je kind regels op en leg uit waarom je dit doet. Bespreek ook de risico’s van drank en drugs. Zo bied je duidelijkheid, openheid én veiligheid.

Vragen staat vrij

Heb je vragen over drank- en drugsgebruik bij kinderen? Of andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het CJG via 0485 – 39 66 66 of info@cjglandvancuijk.nl.

 

]]> 2021-05-07T20:41:37 https://www.cuijk.nl/wat-als-je-vermoedt-dat-je-kind-alcohol-drinkt-of-drugs-gebruikt-tips-van-het-centrum-jeugd-en-gezin
<![CDATA[Infiltratievoorziening onder Louis Jansenplein]]> De herinrichting van het Louis Janseplein is in volle gang. Maar niet alleen boven de grond vindt een herinrichting plaats. Ook onder de grond gebeurt van alles. Bij de herinrichting van het Louis Jansenplein wordt ook een infiltratievoorziening voor regenwater aangelegd. In deze voorziening – die zo’n 675 kubieke meter water kan herbergen – wordt het relatief schone regenwater opgevangen dat op de plein- en wegverharding en op de daken in de omgeving valt.

Infiltratievoorziening onder Louis Jansenplein

Vanuit deze voorziening kan het water langzaam in de bodem zakken. Dit gaat verdroging tegen en het helpt de grondwaterstand op peil te houden. Bijkomend voordeel is dat het relatief schone regenwater ook niet meer naar de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd. Dat is kostenbesparend.

Naast deze infiltratievoorziening wordt ook in delen van het plangebied een nieuw riool aangelegd. Het bestaande riool wordt vervangen en er komen twee afzonderlijke buizen terug. Een voor het vuilwater (afvalwater van de woningen) en een voor het regenwater.

]]> 2021-05-07T20:16:21 https://www.cuijk.nl/infiltratievoorziening-onder-louis-jansenplein
<![CDATA[Deelname aan gemeenteraadsverkiezingen Land van Cuijk]]> Bent u van plan om met een partij/lijst deel te nemen aan de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk? Dan is het goed om te weten welke stappen u daarvoor moet zetten. Daarom organiseren we op woensdag 12 mei 2021 van 19.00 uur tot 20.00 uur nogmaals een digitale informatiebijeenkomst.

De bij ons bekende lijsten en partijen hebben al een link voor deze bijeenkomst gekregen. Nieuwe deelnemers nodigen wij van harte uit zich bij ons te melden.
U kunt dat doen via e-mailadres i-bi@boxmeer.nl. Na uw aanmelding ontvangt u meer informatie en een link om deel te kunnen nemen.

Tijdens de bijeenkomst zal de heer Rob van der Velde - specialist op het gebied van verkiezingen - net als in de eerste bijeenkomst op 27 januari jl. ingaan op vragen als: hoe kunt u zich laten registreren als deelnemende partij of lijst? Wat komt er allemaal bij kijken? En welke deadlines zijn er? Ook kunt u uw vragen stellen.

]]> 2021-04-30T12:52:23 https://www.cuijk.nl/nieuws/deelname-aan-gemeenteraadsverkiezingen-land-van-cuijk
<![CDATA[Coronasteun voor verenigingen in nood]]> Door de coronamaatregelen zijn gemeenschapshuizen, jeugdverenigingen, verenigingsgebouwen en kantines van sportverenigingen voor lange tijd gesloten (geweest). De vrijwilligersorganisaties die deze accommodaties beheren en exploiteren lopen het risico om in geldproblemen te raken doordat inkomsten wegvallen maar huisvestingslasten blijven. Om dit te voorkomen is de Corona Noodsteunregeling in het leven geroepen. De gemeente reserveert in totaal €80.000,- om acute steun te kunnen verlenen aan verenigingen in financiële nood. Dit is een vrijwillige extra inzet bovenop de rijksregelingen.

De Corona Noodsteunregeling, terug te vinden op www.cuijk.nl/corona, is tot stand gekomen met behulp van kwalitatief onderzoek: een groepsgesprek en individuele gesprekken met 20 sportverenigingen. Mede op basis hiervan is de doelgroep voor de Corona Noodsteunregeling bepaald:

Het algemene beeld is dat alle vrijwilligersorganisaties die een accommodatie beheren en exploiteren door de coronamaatregelen extra financieel nadeel ondervinden door met name gemiste kantineopbrengsten terwijl de vaste lasten zoals gas, water, licht, en gemeentelijke lasten gewoon doorlopen. De steun is expliciet bedoeld voor bovenstaande doelgroepen die door hun reserves heen zijn en hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. Hun voortbestaan komt hierdoor in gevaar.

Maatwerkoplossingen

Uit de individuele gesprekken blijkt dat de ene vereniging het financieel zwaarder heeft dan de andere. Doordat de gevolgen van de coronamaatregelen zo uiteenlopen, verleent de gemeente een bijdrage op maat. Dit kan een financiële bijdrage zijn, maar ook andere benodigde ondersteuning. Het opstellen van een regeling die recht doet aan de verschillen in financiële situatie per verenigingen kostte tijd. De gemeente wil nadrukkelijk de verenigingen steunen die het in deze tijd het hardste nodig hebben, om de continuïteit van hun dienstverlening te kunnen waarborgen. De oproep was, bij de start van de ontwikkeling van deze regeling, en blijft: meld je als de nood hoog is. Dan zoeken we samen een oplossing. We laten geen verenigingen omvallen.

Waarom steun

Inwoners van de gemeente Cuijk besteden een groot deel van hun vrije tijd door binnen de context van verenigingen. Verenigingen dragen daarom aan onze fysieke en mentale gezondheid en sociale contacten. Verenigingen verbinden en zorgen voor de ontspanning die, zeker in tijden als dezen, van levensbelang is.

]]> 2021-04-23T16:34:04 https://www.cuijk.nl/nieuws/coronasteun-voor-verenigingen-in-nood
<![CDATA[Gemeenten controleren panden op spookbewoning]]> Van 2 tot en met 9 april 2021 was er in de gemeenten van het basisteam Maas en Leijgraaf een actie om spookbewoning in kaart te brengen. In Grave, Mill en Sint Hubert, Cuijk, Sint Anthonis, Boxmeer, Landerd en Uden werden bij zo’n 60 panden onaangekondigd controles uitgevoerd. De gemeente Boekel had dit in januari al gedaan. 

Wat is spookbewoning?

Spookbewoning houdt in dat een woning op papier leeg staat, maar in de praktijk wel wordt bewoond. Dit wordt vaak ingezet door criminelen die onder de radar van de overheid willen blijven. Het kan ook voorkomen dat het pand wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het vervaardigen van drugs of de opslag van illegale zaken. Daarnaast worden onder andere arbeidsmigranten misleid en uitgebuit door hen te huisvesten in dit soort panden. 

Wat levert het op?

Tijdens de controles waren vijf panden bewoond door mensen die er niet stonden ingeschreven. Het zou in deze gevallen kunnen gaan om woonfraude, overbewoning of fraude met uitkeringen of toeslagen. De personen die verkeerd staan ingeschreven moeten zich alsnog inschrijven. Op vier andere adressen werd niemand aangetroffen, maar waren wel signalen van bewoning. Daar gaan de controleurs nog terug. Op zeven adressen werd weliswaar bewoning geconstateerd, maar had men zich om verklaarbare redenen (nog) niet ingeschreven. Dit wordt in het systeem verwerkt. Zij ontvangen binnenkort een aanschrijving. Op drie adressen werden arbeidsmigranten aangetroffen

Bewustwording spookbewoning

De controles op spookbewoning hebben ook als doel om door de aandacht hiervoor de bewustwording te vergroten. Illegale bewoning kan gevaar opleveren voor bewoners en voor omwonenden. Bijvoorbeeld als er brand uitbreekt en de brandweer uitgaat van een leegstaand pand. Maar er kan ook sprake zijn van ondermijnende criminaliteit in de vorm van uitbuiting van arbeiders of doordat criminelen misbruik maken van leegstaande panden om drugs, wapens of gestolen goederen onder te brengen. 

Samen voor een veilige woonomgeving 

De acht gemeenten in Maas en Leijgraaf vinden een veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners van groot belang. Dat geldt ook voor het welzijn van de mensen die er wonen en werken. Het is belangrijk dat ze zicht hebben op wie er wonen en wat de woonsituatie is. Door de controles hebben de gemeenten informatie en inzichten gekregen die worden gebruikt voor aanschrijvingen voor de Basisregistratie Personen (BRP).

Melden helpt! 

Bij het signaleren van spookbewoning is de rol van inwoners en ondernemers ontzettend belangrijk. Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Signalen van spookbewoning kunnen altijd (anoniem) gemeld worden bij de gemeente via bijvoorbeeld de website. Bij de politie kunnen melders die criminele activiteiten vermoeden terecht via 0900-8844. Anoniem melden kan natuurlijk ook via de onafhankelijke partij Meld Misdaad Anoniem telefoon 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Hier is anoniem ook echt anoniem. 

Belangrijke signalen mogelijke spookbewoning

]]> 2021-04-14T09:01:44 https://www.cuijk.nl/nieuws/gemeenten-controleren-panden-op-spookbewoning
<![CDATA[GGD Hart voor Brabant nodigt 27.000 jongeren uit voor vaccinatie tegen HPV en/of Meningokokken ACWY]]> Eind maart 2021 ontvingen ongeveer 27.000 jongeren binnen het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant een uitnodiging voor vaccinaties tegen HPV en meningokokken ACWY. De prikken biedt de GGD Hart voor Brabant dit jaar op de vaccinatielocaties waar de GGD in deze regio ook vaccineert tegen Covid-19. Deze locaties zijn geografisch goed verspreid over de regio: Tilburg, Den Bosch, Veghel, Boxmeer en Berghem. Op de locaties zijn speciale priklijnen voor de vaccinaties tegen HPV en meningokokken ACWY. Een goed voorbeeld van efficiënt gebruik maken van middelen.

Groepsvaccinatie maar wel met een eigen oproeptijd

De GGD nodigt jongeren uit op verschillende dagen in de periode tussen 6 en 30 april 2021. Om wachtrijen te voorkomen nodigen we jongeren in kleine groepjes uit. In het bijzijn van één begeleider kunnen jongeren de vaccinatie halen en na afloop de locatie direct verlaten. De host wijst de jongeren naar de juiste priklijnen. Samen met onze enthousiaste collega’s Jeugdgezondheidszorg zorgen we ervoor dat iedere jongere zich veilig voelt op de locaties. Op elke locatie is EHBO aanwezig en buiten leiden verkeersregelaars alle verkeer in goede banen.

Coronamaatregelen: ook nu

Zowel de bezoekers als medewerkers GGD dragen mondkapjes. Ook geldt er op onze locaties een hygiëneprotocol. Tenslotte wijzen wij bezoekers op de overige coronamaatregelen. We vragen genodigden thuis te blijven als zij klachten hebben die passen bij corona. Tenslotte is er ook bij aankomst een gezondheidscheck. Vanwege alle coronamaatregelen is het niet mogelijk om de afspraak te verzetten. Ben je verhinderd of ziek? Dan ontvang je in het najaar van 2021 een volgende kans om de vaccinatie te halen.

Meer informatie

Op de website www.ggdhvb.nl staat een overzicht van de meest gestelde vragen over de vaccinaties HPV en Meningokokken ACWY.

]]> 2021-04-09T14:45:12 https://www.cuijk.nl/nieuws/ggd-hart-voor-brabant-nodigt-27-000-jongeren-uit-voor-vaccinatie-tegen-hpv-en-of-meningokokken-acwy
<![CDATA[Aangepaste openingstijden voor wegbrengen oud papier V.V. Siol]]> Aangepaste openingstijden sportpark V.V. Siol

Voetbalvereniging Siol heeft de tijd aangepast waarop u het oud papier en karton naar de sportclub kunt wegbrengen.

De nieuwe openingstijden zijn:

Het sportpark van V.V. Siol ligt aan de Sportlaan 3 in Cuijk.

Spelregels

  

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp of over het aanbieden van afval?

Bekijk de website www.afvalaanbieden.nl
Download de AfvalApp www.deafvalapp.nl
Stuur een e-mail info@afvalaanbieden.nl
Volg Twitter www.twitter.com/BCA_LvCB
Bel de Afvalinfolijn 0485-338352

Logo Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

]]> 2021-04-09T14:25:03 https://www.cuijk.nl/nieuws/aangepaste-openingstijden-voor-wegbrengen-oud-papier-v-v-siol
<![CDATA[Bouwt u mee aan het Masterplan wonen voor de kern Haps?]]> Op 22 april 2021 wordt een digitale bijeenkomst georganiseerd waarin de gemeente Cuijk met de inwoners van Haps wil spreken over de toekomst van wonen en woningbouw in Haps. De avond begint om 19:30 uur. Iedere inwoner mag meepraten. Doet u ook mee? Meldt u dan aan voor 20 april 2021.

Masterplan

De gemeente Cuijk wil dat er in 2021 voor ieder dorp een Masterplan wonen wordt vastgesteld. In dit plan wordt een doorkijk gegeven van de mogelijkheden van woningbouw voor de korte, middellange en langere termijn.

Het Masterplan wordt door het college vastgesteld. De voorbereiding daarvan gebeurt in nauwe samenspraak met de inwoners van de verschillende kernen; burgers worden actief  betrokken bij de totstandkoming van het beleid. En dat is goed, want de samenstelling van de woningvoorraad is van groot belang voor de sociale opbouw van iedere kern en van invloed op de aanwezige voorzieningen (denk hierbij aan de school, recreatie, winkels etc.).

Inwonersavond Haps op 22 april

Op 22 april 2021 wordt voor het Masterplan voor de kern Haps een inwonersavond gehouden. De bijeenkomst begint om 19:30 uur. Het betreft een eerste bijeenkomst. Het doel is om van de inwoners te horen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst op het gebied van wonen in Haps. Bijvoorbeeld om te horen welke type woningen nodig zijn en welke locaties daarvoor benut kunnen worden. De gemeente nodigt de inwoners van Haps van harte uit om hieraan een bijdrage te leveren. Zo wil men Haps op het gebied van wonen toekomstbestendig maken en houden.

Aanmelden

Het organiseren van een fysieke bijeenkomst is in deze coronatijd niet goed mogelijk. De bijeenkomst vindt dan ook online plaats. Deelname staat in principe open voor alle inwoners van Haps. Om deel te kunnen nemen, is het wel nodig dat u zich vooraf opgeeft. Dat kunt u doen door het sturen van een e-mail naar maurice.roefs@cgm.nl. Doe dit vóór 20 april 2021, zodat u tijdig de link toegestuurd krijgt om op de bijeenkomst in te loggen en hieraan deel te nemen. Er wordt gebruik gemaakt van het platform Zoom.

Vervolg

De digitale bijeenkomst  van 22 april 2021 is de eerste in een serie van twee. Een tweede bijeenkomst wordt later gehouden (rond de zomer). Ook de opmerkingen die dan door de bewoners worden gemaakt worden betrokken bij de opstelling van het Masterplan. De inbreng uit beide sessies wordt dan zorgvuldig door burgemeester en wethouders gewogen die vervolgens een besluit nemen tot vaststelling van het Masterplan. Dat plan vormt dan de komende jaren de leidraad voor de te bouwen woningen in Haps.

]]> 2021-04-08T13:31:57 https://www.cuijk.nl/nieuws/bouwt-u-mee-aan-het-masterplan-wonen-voor-de-kern-haps
<![CDATA[Land van Cuijk-raad besluit over aansluiten Grave per 1-1-2022]]> Op 7 april 2021 hebben de vier gemeenteraden in het Land van Cuijk in een gezamenlijke raadsvergadering besloten dat de gemeente Grave per 1 januari 2022 aansluit bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Om de nieuwe gemeente een vliegende start te geven, heeft de Land van Cuijk-raad bovendien besloten dat de mogelijkheden voor extra ondersteuning vanuit de Provincie en het Rijk actief verkend moeten worden. Het gaat dan om ondersteuning om kansrijke ontwikkelingen voor het Land van Cuijk om te zetten naar concrete projecten. In de gemeenteraad van Sint Anthonis is de motie over de extra ondersteuning niet aangenomen.

Eén krachtige en toekomstbestendige gemeente

Burgemeester Wim Hillenaar, voorzitter van de stuurgroep Land van Cuijk i.o., is blij met deze uitkomst. “Zowel voor de gemeente Land van Cuijk i.o. als de gemeente Grave is aansluiting per 1 januari 2022 het meest wenselijke scenario. Door de samenvoeging van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis ontstaat al één krachtige en toekomstbestendige gemeente. Aansluiting van Grave versterkt deze positie alleen maar meer. Samen kunnen we de vele uitdagingen die er liggen voor gemeenten aan, én bereiken we meer voor al onze inwoners.” 

Met de aansluiting per 1 januari 2022 stapt Grave op een rijdende trein. Maar zowel voor de organisatie Land van Cuijk i.o., als voor de gemeente Grave is dit geen knelpunt. Toon van Asseldonk, waarnemend burgemeester Grave: “De inwoners en de raad hebben gekozen voor aansluiten bij Land van Cuijk, zo snel als mogelijk is. Nu het ernaar uitziet dat dit per 1 januari 2022 al kan, zetten we graag samen met de andere gemeenten onze schouders onder de verdere vormgeving van de gemeente Land van Cuijk.”

Besluit Eerste Kamer

De herindelingswet ligt momenteel ter bekrachtiging voor aan de Eerste Kamer. Door het starten van een zogenoemde novelle-procedure, kan voor de aansluiting van de gemeente Grave alsnog een aanvulling op dit wetsvoorstel worden gedaan. Uiteindelijk beslist de Eerste Kamer op basis van het huidige wetsvoorstel en de novelle-procedure of de gemeente Grave per 1 januari 2022 kan aansluiten bij de gemeente Land van Cuijk i.o.

Grave kiest voor aansluiten bij Land van Cuijk

In het referendum van 17 maart 2021 hebben inwoners van de gemeente Grave in ruime meerderheid gekozen voor de gemeente Land van Cuijk. In de raadsvergadering van de gemeente Grave is vervolgens op 23 maart 2021 een motie aangenomen en op 6 april een raadsbesluit genomen. Hierin wordt uitgesproken aan te willen sluiten bij de gemeente Land van Cuijk i.o. per 1 januari 2022.


Aansluiting per 1 januari 2022

Op verzoek van Grave heeft de stuurgroep Land van Cuijk i.o. zich daarna gezamenlijk ingespannen om een aansluiting van de gemeente Grave bij de gemeente Land van Cuijk i.o. per 1 januari 2022 mogelijk te maken. Een uitvoerige verkenning met de Provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf procedureel gezien groen licht. Om in deze unieke situatie de besluitvorming hierover door de raden op een zorgvuldige wijze te laten plaatsvinden, zijn 31 maart en 7 april 2021 twee extra raadsvergaderingen georganiseerd. Na een korte, maar gedegen procedure is 7 april 2021 dus het besluit genomen om Grave per 1 januari 2022 te laten aansluiten

]]> 2021-04-08T12:13:35 https://www.cuijk.nl/nieuws/land-van-cuijk-raad-besluit-over-aansluiten-grave-per-1-1-2022
<![CDATA[Programma ‘Leefbaarheid in de dorpen’]]> Logo Regiodeal

Aantrekkelijke dorpen nu en in de toekomst

Het programma ‘Leefbaarheid in de dorpen’ is onderdeel van de Regio Deal Noordoost Brabant. De Regio Deal is een samenwerkingsverband van regiogemeenten, Rijk, provincie en bedrijfsleven. Met het programma ‘Leefbaarheid in de Dorpen’ gaan we samen aan de slag voor een goed leven in de regio Noordoost-Brabant. Door vergrijzing zien de bewoners dat winkels, sportclubs, restaurants en andere voorzieningen uit hun dorpen verdwijnen. Onze dorpen in de toekomst veerkrachtig en vitaal houden, staat daarom centraal.

Samen aan de slag

Gemeenten, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners zetten er samen de schouders onder. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis zijn de kartrekkers. De gemeenten Heusden, Landerd en Meierijstad trekken mee op. De provincie Noord Brabant, de Vereniging Kleine Kernen Brabant en het Rijk zijn onze partnerorganisaties. Initiatieven van onderaf, vanuit de dorpen en hun inwoners zijn ons doel. Wij werken samen aan het vergroten van de leefbaarheid en welvaart in Noordoost Brabant. De inzet van het Programma Leefbaarheid richt zich op het versnellen, verbinden en vermenigvuldigen van initiatieven.

Versnellen

De goede initiatieven die er al zijn, geven wij een extra zetje waar dat gewenst is. Dat ‘zetje’ kan bestaan uit het geven van adviezen maar ook het zoeken naar financiële middelen. Denk aan het Omnipark in Erp, waar wij deskundigheid en ervaring uit vergelijkbare projecten kunnen inzetten. Verder helpen wij bij het aanjagen en ondersteunen van nieuwe initiatieven. Een interessant voorbeeld is een project van de stichting Een Goei Leven: ‘De eerste 1000 dagen van een kind’, voeding, gezondheid en educatie voor ouders.

Verbinden

Gemeenten en bewoners willen opgedane ervaringen en kennis delen. Wij leggen verbindingen tussen initiatieven, bewoners, en gemeenten.  Het Dorpsplan Langenboom van Stichting Eigen Kweek of het Klimaatplein Heusden bieden interessante informatie over hun aanpak, proces en samenwerking. Door wederzijds contact kunnen wij elkaar informeren of opzoeken. Zo kunnen wij al doende van elkaar leren.

Vermenigvuldigen

Het delen van initiatieven kan gemeenten en inwoners aanspreken en stimuleren om deze thema’s ook op te pakken. Meierijstad ontwikkelde bijvoorbeeld de leefbaarheidsmonitor. Een instrument waarmee de dorpen een actueel beeld krijgen van de bestaande situatie. Wij organiseren regelmatig inspiratiebijeenkomsten over verschillende thema’s. Bewoners, medewerkers gemeenten en organisaties en andere geïnteresseerden zijn welkom.

Meer weten?

Wilt u meer weten, neem dan contact op met programmacoördinator Guido Roelofs. Mailadres: guido.roelofs@cgm.nl

]]> 2021-03-02T15:56:18 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Inwoners en Ondernemers/Cuijk onderneemt/Nieuwsbrief Leefbaar in de dorpen/Logo regiodeal met kader.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/programma-leefbaarheid-in-de-dorpen
<![CDATA[Inspiratiesessie Leefbaarheidsmonitor en wijkatlas, 18 maart 2021]]> Logo Regiodeal

In het Programma Leefbaarheid in de dorpen zetten wij ons samen – inwoners, gemeenten en maatschappelijke partners – in voor de leefbaarheid in Noordoost Brabant. Het is daarom belangrijk dat wij weten hoe de leefbaarheid in de regio er voor staat.

De gemeente Meierijstad heeft een leefbaarheidsmonitor laten ontwikkelen. Over veel onderwerpen biedt  die inzicht in hoe de bewoners van de wijken en dorpen de leefbaarheid beleven. De monitor is aangevuld met objectieve cijfers over de leefbaarheid. De gemeente Heusden maakt al meerdere jaren gebruik van de wijkatlas. Deze wijkatlas bevat veel gegevens over onder andere bevolkingssamenstelling, wonen, werk, inkomen en leefbaarheid.

Wat gaan wij doen

Wij vertellen over de leefbaarheidsmonitor en wijkatlas. Deelnemers kunnen vragen stellen, dragen inhoudelijk bij en delen hun ideeën. Deelnemers ontmoeten elkaar en kunnen hun netwerk uitbouwen. Samen inspiratie en motivatie opdoen om zelf aan de slag te gaan.

Voor wie

Vakgenoten van gemeenten, bewoners(organisaties) en andere geïnteresseerden.

Datum & Tijd

Donderdag 18 maart 19.30 - 21.00 uur.

Hoe kunt u deelnemen

Het is een digitale Zoommeeting. Na aanmelding ontvang u een link om deel te nemen. Aanmelding: guido.roelofs@cgm.nl Vragen over het programma: 06-47349265

Alvast een blik werpen?

De leefbaarheidsmonitor en de wijkatlas zijn digitaal te bekijken op: Leefbaarheidsmonitor Meierijstad & Wijkatlas; Wijkfoto Heusden; Heusden in cijfers

Programma

 1. Opening
 2. Opfrisser Programma Leefbaarheid in de dorpen
 3. Leefbaarheidsmonitor
 4. Wijkatlas

Pauze                   

 1. Vragen en antwoorden
 2. Vervolg en contact
 3. Sluiting
]]> 2021-03-02T13:09:56 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Inwoners en Ondernemers/Cuijk onderneemt/Nieuwsbrief Leefbaar in de dorpen/Atlas met kader.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/inspiratiesessie-leefbaarheidsmonitor-en-wijkatlas,-18-maart-2021
<![CDATA[Minister Carola Schouten in gesprek met burgerinitiatief Langenboom]]> Minister Carola Schouten

Carola Schouten is geïnteresseerd in burgerinitiatieven en de kracht die daarvan uit gaat. Het Dorpsplan Langenboom is verkozen uit een lijst van projecten omdat het zo’n mooi, belangrijk en door burgers gedragen initiatief is. Ivonne van der Horst (voorzitter) heeft namens Stichting Eigen Kweek op 28 januari deelgenomen aan een (digitale) talkshow met minister Carola Schouten. Ivonne van der Horst vertelt over haar gesprek met Carola Schouten.

“Carola Schouten is goed op de hoogte van alle initiatieven die spelen. Zij is er trots op dat zoveel mensen zich actief inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp of stad. Ze beseft heel goed dat het vaak een zaak van lange adem is om iets voor elkaar te krijgen. Ik vertelde haar dat we al twee jaar bezig zijn, maar dat de beslissende raadsvergadering nu echt in zicht komt. Wij zijn het erover eens dat het uiteindelijk succes wordt bereikt als iedereen elkaar wat gunt. Met gunnen staat of valt alles. Carola Schouten zei dat burgers in relatie tot de overheid dat wel eens als lastig ervaren. Dat komt omdat bij de overheid de regels vaak voorop staan. Het is waardevol als de overheid probeert regels te doorbreken of maatwerkoplossingen vindt voor vernieuwing en verbetering van de leefomgeving. Hiervan zijn goede voorbeelden in het land te vinden.

Carola Schouten vertelde dat ze de energie van Dorpsplan Langenboom bijna kon voelen. Omdat het plan van de burgers zelf komt. Zij weten het beste wat er nodig is in een dorp. De plannen van burgers sluiten het beste aan bij wat er leeft. Zij is blij dat de ondersteuning vanuit de Regio Deal ons daarbij een handje helpt. Wij hebben dat bevestigd: de Regio Deal biedt steun, erkenning, publiciteit en een netwerk aan belangrijke contacten.

Brede welvaart

Tenslotte spraken wij over de betekenis van dorpsplannen. Die reikt volgens Carola Schouten veelal verder dan één dimensie. Bijna altijd worden er meerdere belangrijke gebieden gediend. In Langenboom is dat een hele lijst:

Carola Schouten noemt dat: Brede Welvaart. Als je een fijne en gezonde leefomgeving hebt, kun je het leven veel beter aan. Het is natuurlijk een heel groot compliment dat de minister erkent hoe belangrijk ons dorpsplan is.  Dat geldt natuurlijk ook voor vergelijkbare initiatieven in Nederland.  Minister Carola Schouten heeft ons veel succes gewenst bij het realiseren van het plan”.

Meer informatie

Eigen Kweek organiseerde een drietal video-meetings over het Dorpsplan Langenboom. De sessies werden goed bezocht en toonden de betrokkenheid van de dorpsgenoten. Op de website Stichting Eigen Kweek staat een samengevoegd verslag van de 3 meetings. Op deze site kunt u meer vinden over het Dorpsplan Langenboom.

]]> 2021-03-02T13:00:06 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Inwoners en Ondernemers/Cuijk onderneemt/Nieuwsbrief Leefbaar in de dorpen/Logo Eigen kweek met kader.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/minister-carola-schouten-in-gesprek-met-burgerinitiatief-langenboom
<![CDATA[Klimaatplein Heusden: Eigenaarschap bij bewoners]]> Vincent Snels is één van de initiatiefnemers van Klimaatplein Heusden. Hij deelt in zijn artikel de ambities en inzet van Klimaatplein Heusden.

Initiatiefgroep Klimaatplein

Foto: Initiatiefgroep Klimaatplein Heusden

Samenwerken en samen werken aan het klimaat

Klimaatplein Heusden is een platform dat in december 2018 is gevormd door enthousiaste en bevlogen inwoners en lokale ondernemers uit de verschillende kernen van de gemeente Heusden. Klimaatplein Heusden verbindt de mensen in de kernen die streven naar een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. Daarbij hebben wij  aandacht voor de volgende opgaven: energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. We willen samenwerken en samen werken met andere betrokken inwoners en andere lokale en regionale belanghebbenden om dit te realiseren.

Eigenaarschap bij bewoners, dat is het fundament

In elke gemeenschap, buurt, dorp of wijk zijn er inwoners en ondernemers die begaan zijn met hun eigen toekomst en de toekomst van hun leefomgeving. Die zich ervan bewust zijn dat ze zelf verantwoordelijkheid kunnen of moeten nemen voor hun toekomst. Dat ze die kunnen beïnvloeden. Het besef is er dat overheden lokaal, nationaal en mondiaal niet zonder hen die verantwoordelijkheid nemen de veranderingen voor elkaar krijgen.

Het aangrijpingspunt bij het Klimaatplein Heusden ligt bij het geloof dat de inwoner of ondernemer op zijn woon- of werkplek ervaart dat hij voor zijn eigen welbevinden op de opgaven moet anticiperen. De leden denken vanuit hun behoeften, zij benaderen onderwerpen holistisch en maken stappen als hun basisbehoeften (zoals veiligheid, gezondheid) zijn ingevuld.

Als er geen belemmering tot deelname is dan vormt de hele leefomgeving en leefwereld de situatie waaraan opgaven worden ontleend en benoemd.

In acht kernen en wijken hebben zij elkaar gevonden. Ze werken samen aan de opgaven, omdat ze ervan overtuigd zijn samen verder te komen dan alleen. Zij maken op de lokale leest geschoeid en op de maat van hun gemeenschap toegesneden plannen en voeren die uit. Initiatiefnemers uit deze kernen en wijken komen samen in Klimaatplein Heusden.

Klimaatplein Heusden faciliteert inwoners van kernen en wijken die in hun eigen omgeving aan de slag zijn of gaan. Dat doen wij met: kennis en ervaring uitwisselen, gemeenschappelijke taken oppakken of ondersteunen, netwerken ontwikkelen en aanspreekpunten of vertegenwoordigers in de kernen en wijken instellen. Klimaatplein Heusden laat de verantwoordelijkheid bewust bij inwoners en ondernemers in de kernen en wijken. Zij kennen de lokale behoeften, mogelijkheden en kansen het beste.

Aansprekende activiteiten van kernen en wijken die op dit moment plaatsvinden zijn: toekomstscenario’s uitwerken voor verduurzamen, toekomstvisie voor de kern opstellen, training van energiecoaches, opzetten van dorpscoöperaties en energiecoöperaties, verkenning voor warmtenet doen, plan voor een buurtwarmtepomp uitwerken.

Klimaatplein Heusden organiseert activiteiten namens kernen en wijken: reactie formuleren op visie op zonnevelden en windvisie gemeente, mobiele tentoonstelling opzetten door basisschool, bijdrage organiseren vanuit bewoners aan omgevingsvisie, oprichten gebiedscoöperatie, uitvoeren RRE regeling en aanbieden en uitvoeren van warmtescans voor woningeigenaren.

Logo Klimaatplein

De bolletjes in het logo staan voor de elf kernen Heusden, die  met elkaar verbonden zijn in het Klimaatplein Heusden. Tezamen vormen zij een boom als symbool voor de duurzaamheidsopgaven waaraan zij werken. De boom staat in de vruchtbare grond van de gemeente Heusden die vanuit de gedachtegang van ‘mogelijk maken’ ondersteunt.

]]> 2021-03-02T11:46:23 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Inwoners en Ondernemers/Cuijk onderneemt/Nieuwsbrief Leefbaar in de dorpen/Logo Klimaatplein Heusden 2.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/klimaatplein-heusden-eigenaarschap-bij-bewoners
<![CDATA[Basisdocumenten Leefbaarheid in de dorpen]]> Logo Leefbaarheid in de dorpen

Hier vindt u alle basisdocumenten met informatie over Leefbaarheid in de dorpen.

]]> 2021-03-02T08:00:00 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Inwoners en Ondernemers/Cuijk onderneemt/Nieuwsbrief Leefbaar in de dorpen/Documenten blauw met kader 2.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/basisdocumenten-leefbaarheid-in-de-dorpen
<![CDATA[Wethouders Grave en Cuijk vertellen over de Raamvallei in 2021]]> In de vorige nieuwsbrief keken oudgedienden Jos van den Boogaart - wethouder van gemeente Mill en Sint Hubert - en Ernest de Groot - dagelijks bestuurder van waterschap Aa en Maas - terug op de geboekte resultaten van het gebiedsplan in 2020. Ditmaal nemen wethouder Lemmen van gemeente Grave en wethouder Sölez van de gemeente Cuijk ons mee in wat er op de planning staat voor de Raamvallei in 2021.

Wethouder Sölez

Eerst even voorstellen

Theo Lemmen (VVD) nam op 16 april 2020 het stokje over van Ben Peters als wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling voor de gemeente Grave. Met een lange carrière in het bedrijfsleven, hoofdzakelijk in de afvalgerelateerde sector, is hij naar eigen zeggen geen raspoliticus, maar een pragmaticus die van aanpakken houdt. Als inwoner van Escharen was hij al voor zijn ambt bekend met de Raamvallei en maakt hij geregeld een wandeling langs de Raam. In mei 2020 trad David Sölez (ABC) aan als wethouder bij de gemeente Cuijk, als opvolger van Gerard Stoffels. Vanuit intrinsieke motivatie was hij al jaren een actief lid van ABC voor hij benaderd werd om wethouder te worden. Sölez ziet zichzelf als een verbinder en gelooft dat veel mooie zaken beginnen bij een goed gesprek. Voor zijn ambt als wethouder was hij als ondernemer werkzaam in de juridische sector. Hij is opgegroeid in Cuijk en veel in de Verborgen Raamvallei geweest, al realiseerde hij zich dat destijds nog niet.

Recreatie en toerisme

Voor de gemeenten liggen de kansen in 2021 vooral op het gebied van recreatie en toerisme. Wethouder Lemmen: “Ons doel in de Raamvallei is om koppelkansen optimaal te benutten, zodat het resultaat groter is dan de som der delen. Denk aan activiteiten met lunchen of dineren en overnachtingen. Daarmee zorg je ervoor dat mensen niet alleen deze kant op komen, maar ook langer willen blijven. Je moet dan wel het grote geheel zien. De Raam begint niet in Grave en eindigt daar ook niet. Daarom doen we dit samen.” Dit beaamt wethouder Sölez: “Op recreatief-toeristisch gebied zoeken we naar verbinding, letterlijk en figuurlijk. Door koppelkansen te benutten, maar ook door in 2021 het recreatieve netwerk onder de loep te nemen. Het fietsknopensysteem zit goed in elkaar, dus daar wil je naadloos op aansluiten. Daarnaast willen we het aantal wandelknooppunten intensiveren. Daarmee zorgen we niet alleen dat het gebied zelf goed bereikbaar is, maar ook dat je binnen het gebied eenvoudig van de ene naar de andere trekpleister komt. De Kraaijenbergse Plassen vormen bijvoorbeeld een belangrijke publiekstrekker. Door dit veelzijdige gebied te koppelen aan de Raamvallei, creëren we een grotere meeropbrengst.” Ook op kleinere schaal heeft verbinding de aandacht. Wethouder Sölez: “Bij de Zevenhutten worden in 2021 percelen omgezet in natuur. Daarbij heb ik voorgesteld een struinpad aan te leggen, zodat de vele hardlopers in dat gebied voortaan een complete ronde kunnen maken. En vergeet de landgoederen niet. Zij spelen eveneens een belangrijke rol. Als gemeente doen wij ons uiterste best om ruimte te bieden aan creatieve initiatieven, door constructief mee te denken en waar mogelijk planologische medewerking te verlenen.”

Natuurontwikkeling

Een andere belangrijke opgave voor 2021 is het realiseren van een Ecologische Verbindingszone (EVZ) bij de Graafsche Raam. De oevers worden daar nieuw ingericht met beplanting en poelen. Ook komt er een vispassage en een dassenloopbuis. De belangrijkste speler in dit geheel is waterschap Aa en Maas. Wethouder Sölez vertelt: “Het inrichten van EVZ’s is een regionale opgave om ervoor te zorgen dat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen voor voedsel en voorplanting. Door het menselijk handelen kunnen zij soms geïsoleerd raken. Dat gaat tegen de natuur in, en bedreigt het voortbestaan van bepaalde soorten. Dat moeten we zien te voorkomen.” Wethouder Lemmen vult aan: “We zijn het er allemaal over eens dat we verantwoord moeten omgaan met de natuur, maar ik zie het ook als mijn taak om kritisch te blijven op de plannen die we maken. Als advocaat van de duivel vraag ik bijvoorbeeld: en hoe zorgen we er dan voor dat de populaties onder controle blijven, als het zo goed gaat met die dieren? De oplossingen van nu moeten niet de problemen van later worden. Natuurontwikkeling is belangrijk, maar we hebben meer belangrijk opgaves liggen. Het samenwerkingsverband zal in 2021 weer doen wat het moet doen, namelijk zorgen dat de verschillende belangen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Wij vinden agrarische belangen net zo belangrijk als natuurontwikkeling. En die botsen nogal eens. We moeten zorgen dat we niet afhankelijk worden van andere landen voor onze voedselvoorziening en dat is wel het langetermijnrisico als je doorslaat naar één kant. Lokaal produceren en consumeren heeft de voorkeur, want de lokale economie is van levensbelang. Alleen al voor de cohesie in een gemeenschap.”

Waterberging

De laatste prominente opgave van de Verborgen Raamvallei in 2021 is het regelen van waterberging, om de veiligheid van stad Grave te waarborgen. Dit is een complexe opgave met belangrijke rollen voor de Raam, de dijkverzwaring en de meanderende Maas, die nu haar eindfase ingaat. Wethouder Lemmen: “In 1995 dreigde er een soort watersnoodramp. Ik woonde toen in Culemborg en was een van de 200.000 Nederlanders die moest evacueren. Ik heb dus die dreiging van dichtbij meegemaakt. Ik heb zelf gezien dat het water 3-4 cm onder de dijk stond, en toch heb ik gek genoeg nooit een gevoel angst gehad. De meeste Nederlanders hebben die angst overigens niet. Dat zit in onze Hollandse nuchterheid, maar waarschijnlijk ook in vertrouwen in het Waterschap. Zij houden zich met het water bezig, wij maken de uitvoering mede mogelijk.” Dat geldt ook voor de gemeente Cuijk, vertelt Sölez. “De waterveiligheidsopgave is hier minder urgent dan in Grave, maar heeft uiteraard hoge prioriteit. Daarnaast faciliteren wij de maatregelen die onze buren behoeden voor problemen op dat gebied.”Beiden wethouders zijn ervan overtuigd dat de plannen voor 2021 het gebied echt gaan ophalen. Een belangrijke stap richting de toekomst.

]]> 2021-02-18T13:19:46 https://www.cuijk.nl/wethouders-grave-en-cuijk-vertellen-over-de-raamvallei-in-2021
<![CDATA[Statement voorzitters Brabantse veiligheidsregio’s over carnaval]]> Carnaval komt steeds dichterbij, en het risico van het coronavirus is nog alom aanwezig. 12 januari 2021 hebben de drie voorzitters van de veiligheidsregio’s in Brabant al iets gezegd over carnaval 2021. Er gaat definitief een streep door. Zoals de Brabantse Carnaval Federatie en alle verenigingen al zagen aankomen.

We lezen net als u in de media over de zorg van de carnavalsfederatie en verschillende carnavalsverenigingen. Wij hebben natuurlijk ook contact met deze partijen. Tegelijk zien we in onze regio’s een enorm begrip en bereidwilligheid om samen het coronavirus eronder te krijgen. Veel inwoners vinden het uiteraard jammer dat deze carnavalsdagen anders beleefd gaan worden dan voorgaande jaren.

We moeten voorkomen dat enkele signalen nu ineens alle aandacht krijgen. Ons beeld is namelijk dat veel carnavalsvierders carnaval thuis en in eigen huishouden zullen vieren. Met mogelijkheden die er dan zijn, zoals bijvoorbeeld een online aanbod via lokale televisie of carnavalsverenigingen. En volgens de corona- afspraken die we in Nederland op dat moment kennen. Wat we in Brabant doen, net als de rest van Nederland, is ons door deze coronaperiode heenslaan, met veerkracht en creativiteit.

Verder willen hierop nu niet vooruitlopen. Het kabinet moet nog besluiten over het maatregelenpakket dat in de voorjaarsvakantie van kracht is. Desalniettemin is onze boodschap nog net zo duidelijk als in januari. Deze maatregelen blijven nodig zodat we samen corona eronder gaan krijgen!

Denk na, en organiseer niet een groot feest en ga er ook niet heen. Neem je verantwoordelijkheid. Ook in deze tijd. Zodat we hopelijk volgend jaar weer echt met zijn allen voluit carnaval kunnen vieren.

]]> 2021-02-04T09:59:13 https://www.cuijk.nl/nieuws/statement-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s-over-carnaval
<![CDATA[Ondernemers en zzp'ers]]>

De Nederlandse regering heeft vergaande maatregelen ingesteld om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. We zijn ons ervan bewust dat dit ook grote gevolgen heeft voor ondernemers en zzp'ers. Het kabinet heeft inmiddels een pakket maatregelen aangekondigd voor ondernemers en zzp'ers. Ook lokaal heeft de  gemeente enkele maatregelen getroffen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Ook voor sportverenigingen en accommodaties heeft deze tijd veel gevolgen. Zij kunnen op deze pagina meer informatie vinden.

Heeft u ondanks onderstaande informatie toch nog vragen, of wilt u als ondernemer uw zorgen delen met de gemeente? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@cgm.nl. Wij beantwoorden uw e-mail binnen twee werkdagen.

Bent u specifiek op zoek naar informatie over de Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers)? De Tozo bestaat uit twee onderdelen: Uitkering voor levensonderhoud en Lening voor bedrijfskapitaal. Kijk hier voor beide onderdelen van de Tozoregeling.

]]> 2021-01-28T14:01:00 https://www.cuijk.nl/corona-ondernemers-en-zzp-ers
<![CDATA[Statement voorzitters Brabantse veiligheidsregio's n.a.v. landelijke persconferentie]]> Ook wij hebben vandaag naar de persconferentie van het kabinet gekeken en geluisterd. En ook wij hebben op ons moeten laten inwerken wat er gezegd is. De zorg om de mutaties van het virus is groot, bij de experts en bij het kabinet. Die zorg delen wij. We zien in landen om ons heen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Portugal en Spanje, wat de impact van de Britse variant is: piekende besmettingen, ziekenhuizen die de continue stroom van patiënten niet aan kunnen met keuzes voor artsen en verpleegkundigen op de intensive care tot gevolg. Ook andere mutaties zijn aan een opmars bezig. En er is maar één manier om te voorkomen dat dit zwarte scenario zich ook in Nederland, in Brabant voltrekt. Het aantal besmettingen moet naar beneden. Niet mondjesmaat, niet gestaag. Maar acuut en zo snel mogelijk.

De afgelopen maanden hebben wij veel van u gevraagd. En wij zijn er trots op hoe Brabanders zich overeind blijven in deze crisis. Het merendeel van u houdt zich aan de regels. U bent zich bewust van uw handelen, van wat u doet en wat u beter kunt laten. Toch vragen wij opnieuw om uw hulp en inzet. De besmettingscijfers, de opnamecijfers in de ziekenhuizen en op de intensive care afdelingen moeten rap naar beneden. Dat kunnen we alleen samen! En let daarbij op mensen in uw omgeving.

Brabanders, De toon vandaag is somber en ernstig. Er is echter, zoals gezegd, ook licht aan het einde van de tunnel. We zijn gestart met vaccineren. Rond de zomer zal de meerderheid van de volwassen Nederlanders ingeënt zijn. De druk op de zorg zal de komende maanden langzaam maar zeker afnemen. Maatregelen zullen versoepeld worden. Maar niet nu. Nu vragen we u opnieuw om de mouwen op te stropen en met ons dit virus te lijf te gaan. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

]]> 2021-01-20T18:00:00 https://www.cuijk.nl/nieuws/statement-voorzitters-brabantse-veiligheidsregio-s-n-a-v-landelijke-persconferentie
<![CDATA[Voorwoord wethouder Jilisen]]>

Beste ondernemers van gemeente Cuijk,

Ook in 2021 staan er, naast de inzet ten aanzien van de voortdurende Corona-crisis, weer verschillende economische ontwikkelingen op de agenda. Juist in 2021 staat centrumontwikkeling hoog op de prioriteitenlijst. Samen met Centrummanagement werken we, ondanks de Coronacrisis, aan de toekomst van het centrumgebied. Daarnaast hebben wij eind vorig jaar het vertrouwen gegeven aan Duurzaam Bedrijven Overleg Land van Cuijk om op alle bedrijventerreinen in Cuijk parkmanagement te realiseren. Daarbij wordt ingezet op de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen in Cuijk.

Naast deze twee ontwikkelingen krijgt de Havenontwikkeling een vervolg, zal het platform AgriFood Tech sterker onder de aandacht gebracht worden, intensiveren we onze economische samenwerking in de regio NoordOost Brabant, sluiten we aan bij de economische activiteiten ontwikkelt door de Regiodeal, blijven we de kansen die liggen in Cuijk, cq. het Land van Cuijk voor de Euregio promoten en nog veel meer".

Via deze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte en zetten we de laatste economische nieuwsfeiten voor u op een rij. Ook  informeren wij u over regelingen en subsidiemogelijkheden. Wellicht biedt u dat inspiratie voor het komende jaar.

Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

Maarten Jilisen, wethouder Economie

]]> 2021-01-20T12:19:25 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Meerten Jilisen met kader.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/voorwoord-wethouder-jilisen
<![CDATA[Vraag TVL aan: loket sluit op 29 januari om 17:00 uur]]> Wilt u als ondernemer subsidie Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor Q4 2020? Dit kan nog tot 29 januari 2021, 17.00u!

Met de adviestool is in 3 stappen te zien of u  in aanmerking komt voor TVL, een opslag en welk bedrag u mogelijk kunt aanvragen.

Wacht daar niet mee. Na 29 januari 17:00 uur is TVL Q4 niet meer aan te vragen. Meer informatie

]]> 2021-01-20T11:16:37 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Vraag TVL aan Grave.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/vraag-tvl-aan-loket-sluit-op-29-januari-om-17-00-uur
<![CDATA[Winkel dicht? Behoud je omzet!]]> Hoe kun je je zaak ontwikkelen en omzet blijven draaien nu je winkel gesloten is?

De maatregelen tijdens deze 2e lockdown zijn niet mis. Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten, maar hier en daar verschijnen berichten van ondernemers die binnen de letters van de wet toch open blijven of zich aanpassen en met creatieve oplossingen komen. Zo behouden ze toch een deel van hun omzet én, misschien wel net zo belangrijk, blijven ze in staat om hun klanten te bereiken. Hoe wisten zij hun creatieve idee zo snel om te zetten in een concreet plan? Lees hier meer over de tips.

]]> 2021-01-20T11:14:37 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Winkel dicht 2.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/winkel-dicht-behoud-je-omzet
<![CDATA[De ‘coolste toren’ van de regio komt op Bedrijvenpark Laarakker]]> Een paar maanden geleden startte Coenen Boxmeer met de bouw van een ultra modern, geautomatiseerd koel- en vrieshuis op Bedrijvenpark Laarakker. Dat ze de “coolste toren’ van de regio gaan bouwen is niet te missen.

De 35 meter hoge toren aan de A73 is van mijlenver te zien. Deze maand zijn de eerste stellingen geplaatst. Medio juli gaat de verhuizing plaatsvinden. Lees hier meer.

]]> 2021-01-20T11:12:05 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/De coolste toren 2.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/de-coolste-toren-van-de-regio-komt-op-bedrijvenpark-laarakker
<![CDATA[SDE+ toegekend en niet mogelijk om dit jaar te installeren ? Uitstel aanvragen kan]]> Alle projecten met een SDE+-beschikking kennen een realisatietermijn. Dit is een uiterste datum waarop het project moet zijn gerealiseerd. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een project niet tijdig wordt gerealiseerd. U kunt uitstel aanvragen van 1 jaar via een ontheffing. De ontheffing dient te worden aangevraagd bij RVO.nl.

Heeft u SDE aangevraagd voor uw zon-op-dak-project? Het bedrijf Connectic neemt contact met u op namens de gemeente om te informeren tegen welke knelpunten u aanloopt bij het realiseren van uw zon-op-dak project. We willen graag dit jaar kijken hoe we u kunnen ondersteunen om die knelpunten op te lossen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Duurzaamheid, mevrouw Marlous Goeman, via tel. 0485 396 600.

]]> 2021-01-20T11:10:03 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/SDE Gravr.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/sde-toegekend-en-niet-mogelijk-om-dit-jaar-te-installeren-uitstel-aanvragen-kan
<![CDATA[De Week van de Circulaire Economie: 1 t/m 6 februari 2021]]> Activiteiten in de Week van de Circulaire Economie

Maandag 1 tot en met zaterdag 6 februari 2021 is het de Week van de Circulaire Economie. Het Versnellingshuis Nederland Circulair! organiseert deze week nu voor de 6e keer. Het doel van de week is professionals mee te nemen naar een circulaire economie. Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium. Ook ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan. U kunt zich als ondernemer inschrijven voor diverse activiteiten. Het volledige programma vindt u op www.deweekvandecirculaireeconomie.nl.

Om u een voorbeeld te geven, de RVO organiseert bijvoorbeeld de volgende (online) events:

2 februari - financiele ondersteuning bij circulair ondernemen

3 februari - direct aan de slag met circulair inkopen

4 februari - grenzeloos circulair

Hulp bij circulair ondernemen

Circulair ondernemen is niet eenvoudig. Zeker niet als je niet goed weet waar te beginnen of hoe je volgende stap eruit moet zien. Precies daarom is er Het Versnellingshuis. Bij hen vind je experts en kennis om je verder te helpen. Hier versterk je je netwerk en doe je inspiratie op om zelf aan de slag te gaan. Wil je liever samen met ons aan de slag? Ze bieden kosteloos advies. Lees meer

]]> 2021-01-20T11:09:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Circulaire economie 2.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/de-week-van-de-circulaire-economie-1-t-m-6-februari-2021
<![CDATA[Innovatiecentra in Noordoost-Brabant: Locatie Beers]]> In Noordoost-Brabant is het agrifoodcluster omvangrijk, divers en bevat verschillende toonaangevende bedrijven. Agrifood bedrijven werken veel samen met bedrijven uit de maakindustrie, de verpakkingsindustrie en logistiek. Noordoost-Brabant is daarmee een ideale plek om verbeteringen en vernieuwingen in de keten van boer tot bord te ontwikkelen en toe te passen. Het is niet voor niets dat er steeds meer innovatiecentra in de regio komen. Zo ook in Land van Cuijk en specifiek in Beers. Lees er hier meer over.

]]> 2021-01-20T11:07:55 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Innovatiecentra Agrofood Capital.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/innovatiecentra-in-noordoost-brabant-locatie-beers
<![CDATA[Proefveld AgroProeftuin de Peel zoekt pionier: Schrijf deze maand in]]> Voedselveranderaars die op zoek zijn naar testvelden voor innovaties in kringlooplandbouw kunnen hiervoor deze maand een voorstel indienen bij Agro Proeftuin de Peel. Op de proeflocatie aan de Middenpeelweg (Zeeland) zijn nog proefvelden beschikbaar.

Op deze proeflocatie kunnen bijvoorbeeld alternatieve teeltmethoden worden getest. Of andere praktijkproeven die erop gericht zijn om de landbouw te verduurzamen. De proeflocatie is 35 hectare groot en heeft percelen van elk ruim 2 hectare.

Heb je een vernieuwend idee? Die je voorstel in voor 1 februari 2021 Meer informatie.

]]> 2021-01-20T11:01:54 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Proefveld Grave.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/proefveld-agroproeftuin-de-peel-zoekt-pionier-schrijf-deze-maand-in
<![CDATA[Land van Cuijk eerste regio met digitale vakantiebeurs]]> Op 29 januari 2021 opent officieel de Land van Cuijk Vakantiebeurs de digitale deuren. In de week ervoor mag een aantal genodigden, waaronder de deelnemers zelf, al de online beursvloer bekijken. Het Land van Cuijk is de eerste toeristische regio in Nederland die een eigen online vakantiebeurs organiseert.

Inmiddels hebben zich 20 ondernemers en organisaties aangemeld, die zich tijdens de online vakantiebeurs gaan presenteren. Nieuwsgierig welke ondernemers meedoen ? Lees hier meer.

]]> 2021-01-20T10:58:47 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Vakantiebeurs Grave.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/land-van-cuijk-eerste-regio-met-digitale-vakantiebeurs
<![CDATA[Financiering voor projecten met impact: lokaal, duurzaam en toekomstbestendig]]> Voor alle ondernemers met duurzame ambities is er het BNG Duurzaamheidsfonds. Dit fonds financiert zakelijke projecten die een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

Het devies: alles is mogelijk, als het maar maatschappelijke impact heeft. Investeren in een van de verschillende thema’s zoals mobiliteit, energie, leefomgeving, geeft je bedrijf een boost en heeft een positief effect op je imago.

Daarnaast levert het ook direct een besparing op die vaak snel is terugverdiend. Jij blij, de wereld blij. Een mooie win-win. Meer informatie.

]]> 2021-01-20T10:54:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Financiering Grave.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/financiering-voor-projecten-met-impact-lokaal,-duurzaam-en-toekomstbestendig
<![CDATA[Links Coronaregelingen voor u op een rij]]>
 • KVK Coronaloket
 • Check hier je regelingen
 • Veelgestelde ondernemersvragen
 • rvo.nl/coronavirus
 • Coronavirus en ondernemerschap
 • Liquiditeitenbeheer voor ondernemers: je betalingsverplichtingen onder controle
 • Coronaregelingen en financiële planning: coronaregelingen en financiële planning
 • Branches over de 1,5 meter economie: Branches over de 1,5 meter economie
 • NOW: NOW regeling
 • TOZO: TOZO regeling
 • BMKB-C: BMK-C regeling
 • TVL: TVL
 • KKC krediet: KKC
 • ]]> 2021-01-20T10:28:04 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/2021-01/Grave/Links Coronaregelingen Grave.png https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/links-coronaregelingen-voor-u-op-een-rij
  <![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over verlenging lockdown]]> Beste Brabanders,

  Wat hadden wij het nieuwe jaar anders willen beginnen. Allemaal hoopten wij dat 2021 van start kon gaan met versoepelingen van de coronamaatregelen. Helaas; de realiteit is dat het aantal besmettingen nog steeds te langzaam daalt, evenals de opnames in de ziekenhuizen. Ondanks de lockdown die sinds 16 december 2020 geldt, ondanks de inzet van zoveel van u. We snakken allemaal naar meer ruimte, letterlijk en figuurlijk, maar het zit er op dit moment simpelweg niet in.

  Het kabinet heeft aangekondigd de huidige lockdown te verlengen met nog eens drie weken. En ook al weten we inmiddels hoe het werkt, en is het wellicht niet een totale verrassing, het valt je toch weer rauw op het dak.

  Hoe langer deze crisis duurt, hoe lastiger het wordt om de moed er in te houden. Er wordt al maanden veel van ons gevraagd en dat begint zijn tol te eisen. Wij zien uw vermoeidheid, wij zien uw worstelingen. Maar er is ook licht aan het eind van deze coronatunnel: de vaccinaties zijn vorige week begonnen. Het begin van het onder controle krijgen van deze pandemie. Maar zover is het nog niet. Het opduiken van mutaties van het coronavirus zoals de zeer besmettelijke Britse variant baren zorgen. Als je de berichten uit het Verenigd Koninkrijk hoort en ziet, dan begrijp je waarom het bittere noodzaak is om vol te blijven houden. En dat betekent, u kunt het inmiddels wel dromen, naast de hygiëne maatregelen: hou afstand, blijf en werk thuis en beperk het aantal sociale contacten.

  Een verlenging van drie weken betekent definitief een streep door carnaval 2021. Zoals de Brabantse Carnaval Federatie en alle verenigingen al zagen aankomen. Het is dus niet onverwacht maar evengoed een grote teleurstelling voor velen van u. Het enige dat wij nu kunnen doen, is doorbijten. Vol blijven houden met de blik gericht op beter tijden. Want die komen. Ook deze storm zal gaan liggen. En dan kunnen wij Brabanders weer leven zoals wij dat het liefste doen: dicht bij elkaar.

  ]]> 2021-01-13T10:36:06 https://www.cuijk.nl/nieuws/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-verlenging-lockdown
  <![CDATA[Winnares EnergieBespaarPoster-actie verrast]]> winnares energie actie

  De gelukkige winnares van de EnergieBespaarPoster-actie voor gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert is bekend: mevrouw Chavanu uit Langenboom! Afgelopen donderdag stond een monteur bij haar op de stoep om haar cv-installatie ‘waterzijdig in te regelen’. Een prijs ter waarde van €500, waarmee mevrouw jaarlijks zo’n €100-150 euro gaat besparen op haar energierekening. Daarom is haar, namens de drie gemeenten en Brabant Woont Slim, ook een (be)spaarvarken en een bos bloemen overhandigd. Hoewel waterzijdig inregelen erg onbekend is, is het voor heel veel huishoudens interessant.

  De EnergieBespaarPoster-actie

  In september 2o2ohebben gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert in samenwerking met Brabant Woont Slim een voucheractie georganiseerd. In deze actie kregen woningeigenaren een brief op de mat met een voucher ter waarde van €45 om duurzame producten te kopen in de webshop van Brabant Woont Slim. Deze actie was een groot succes; de voorraad was eind september al op. Bijna 2500 huishoudens hebben hun voucher verzilverd. Bij de brief zat ook een EnergieBespaarPoster met tips en maatregelen om snel geld te besparen op de energierekening. Deelnemers die deze poster invulden, ophingen en deelden met Brabant Woont Slim maakten kans op het inregelen van hun cv (installatie) door een gecertificeerde installateur.

  Blij verrast

  De winnares had nog nooit van waterzijdig inregelen gehoord, maar was blij verrast met de prijs: “Ik vond het ontzettend leuk. Ik heb meegedaan, omdat ik erg geïnteresseerd ben in duurzaam wonen en benieuwd was naar wat wij in dit oudere huis allemaal kunnen doen. De monteur heeft me uitgelegd hoe waterzijdig inregelen werkt en het lijkt mij heel zinvol. Een mooie aanvulling op wat we al gedaan hebben.” Mevrouw Chavanu is geen onbekende met duurzame maatregelen. In haar vorige woning in Grave was ze naar eigen zeggen de eerste in de hele gemeente met zonnepanelen op haar dak. In haar huidige woning in Langenboom heeft ze ook zonnepanelen, spouwmuurisolatie, duurzame beglazing, en nu dus een perfect afgestelde cv-installatie. Maar waarom zou je je cv waterzijdig laten inregelen? Wat houdt dat in? 

  Waarom waterzijdig inregelen

  In 80% van de gebouwen is de cv-installatie niet ingeregeld. Dit betekent dat de warmte van de cv-ketel niet gelijkmatig verspreid wordt over de verwarmingselementen (denk aan radiatoren, convectoren of vloerverwarming). Dit heeft twee negatieve gevolgen:

  1. Het kost u geld. De cv-ketel moet meer gas gebruiken om uw woning te verwarmen, en dat resulteert in een hogere energierekening.
  2. U levert in op comfort, omdat de verschillende ruimtes in uw woning niet gelijktijdig op temperatuur komen. Wellicht is het u al opgevallen dat sommige ruimtes traag of onvoldoende opwarmen. Niet prettig.

  Waterzijdig inregelen vermindert deze problemen, waardoor u geld bespaart en comfortabeler woont.

  Hoe werkt waterzijdig inregelen

  Het principe van ‘waterzijdig inregelen’ is het beste uit te leggen met behulp van een voorbeeld. Stelt u zich een kraan voor met daaraan een horizontale leiding. Deze leiding heeft twee openingen naast elkaar. Onder beide openingen staat een emmer. Wanneer u de kraan openzet, zal de emmer die het dichtste bij de kraan staat het snelst gevuld zijn. De tweede emmer raakt pas later vol, terwijl de eerste emmer al overstroomt. Om de emmers even snel gevuld te krijgen, zal de doorstroom moeten veranderen. Ditzelfde geldt voor het warme water dat vanuit uw cv naar bijv. uw radiatoren wordt geleid. Waterzijdig inregelen stelt de radiatoren zo af dat ze ongeveer even snel warm worden. Zo heeft u ook een comfortabelere leefomgeving. Dit is voor veel mensen een belangrijke reden om hun cv af te laten stellen.

  Wat kost het

  De kosten van het waterzijdig inregelen van uw cv-installatie zijn situatieafhankelijk en variëren per aanbieder. Factoren die de prijs beïnvloeden zijn onder andere het aantal radiatoren, vloerverwarming en de aanwezigheid van dubbel instelbare radiatorkranen. Gemiddeld kost waterzijdig inregelen tussen de € 300,- en € 500,- per woning. De klus duurt ongeveer drie tot vier uur en heeft een gemiddelde terugverdientijd van 3 tot 5 jaar.

  Betrouwbaar advies

  Wilt u uw cv-installatie waterzijdig laten inregelen of heeft u andere plannen om uw woning te verduurzamen? Het energieloket Brabant Woont Slim kan u gratis advies geven en betrouwbare aanbieders aandragen. Plan snel een (online) adviesgesprek in via www.brabantwoontslim.nl/cuijksenergiehuis.nl.

  ]]> 2020-12-21T16:43:53 https://www.cuijk.nl/waterzijdig-inregelen
  <![CDATA[Statement voorzitters Veiligheidsregio's over de aangekondigde lockdown]]> Beste Brabanders,

  Wat hadden we met zijn allen gehoopt dit te kunnen voorkomen. Wat hebben we ons best gedaan om dit af te wenden. Maar we kunnen het niet ontkennen: de besmettingscijfers blijven oplopen, de ziekenhuisopnamen nemen nog elke dag toe. Het coronavirus dwingt ons eens te meer tot een pas op de plaats, op misschien wel het moeilijkste moment van het jaar: vlak voor de Kerstdagen. Het kabinet ontkomt er niet aan het stevigste pakket aan maatregelen tot nu toe op te leggen. Wij ontkomen daar niet aan.

  Dat is een hard gelag voor ons allen. Het coronavirus houdt ons nu al maanden in zijn greep. Al maanden staan onze zorgmedewerkers in de frontlinie. Dag in dag uit zorgen zij voor onze dierbaren, zonder dat zij ook maar de kans hebben gehad om op adem te komen van de eerste golf in het voorjaar. Wat daarbij zorgen baart is de toename van het aantal jonge(re) patiënten in het ziekenhuis. Het virus kan iedereen treffen. De reguliere zorg is in het gedrang, er zijn enorme achterstanden. Het moge duidelijk zijn: de zorg moet ontlast worden, de eindeloze toestroom van patiënten moet stoppen. Nu.

  De maatregelen die er nu liggen, hebben op ons allemaal een enorme impact. Het vraagt veel van ons allen, na een toch al intensief jaar. Maar het is geen kwestie van willen, het is een kwestie van moeten. We zien dat mensen soms de randen van de regels opzoeken. Dat is onacceptabel. De cijfers liegen er namelijk niet om: Brabant kleurt diep rood op de kaart.

  Wederom herhalen wij dus onze oproep: hou vol. Ook nu, juist nu. We moeten met zijn allen door de zure appel heen bijten, in de wetenschap dat er licht gloort aan het einde van deze tunnel. Volgend jaar wordt er gestart met vaccineren. Maar ook dan blijft het volgen van de maatregelen van belang. We hopen het virus in 2021 langzaam maar zeker onder controle te krijgen. Maar zover is het helaas nog niet.

  Brabanders,

  Het jaar loopt ten einde. Een jaar dat grotendeels in het teken heeft gestaan van een ongrijpbaar virus, waar wij met zijn allen tegen hebben gestreden. Nu wordt er van ons gevraagd er een extra schep bovenop te doen. Het komt er nu op aan.

  ]]> 2020-12-15T10:21:45 https://www.cuijk.nl/nieuws/statement-voorzitters-veiligheidsregio-s-over-de-aangekondigde-lockdown
  <![CDATA[test voor sport]]>

  test voor sport

  ]]> 2020-12-15T10:10:49 https://www.cuijk.nl/nieuwsbrief-sportverenigingen-cuijk/test-voor-sport
  <![CDATA[Maart 2021]]>

  Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die zich actief inzet voor eigen dorp of wijk. De verhalen die hierin staan zijn bedoeld om te inspireren, ideeën op te doen, te leren van elkaar en om onderlinge contacten te leggen.

  Wil je je eigen verhaal delen met anderen, heb je vragen, tips, ideeën, stuur dan een mail naar: Guido.Roelofs@cgm.nl

  Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door Programmateam Leefbaarheid in de dorpen waarin gemeenten samenwerken met onder andere de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant en de provincie Noord-Brabant.

  ]]> 2020-12-15T10:10:49 https://www.cuijk.nl/nieuwsbrief-01-2021
  <![CDATA[Januari 2021]]>

         Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2020-11-25T00:00:00 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Bestuur en organisatie/College/Jilisen, Maarten wethouder 2020.jpg https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt-nieuwsbrief-01-2021/januari-2021
  <![CDATA[De enquête over de nieuwe gemeente Land van Cuijk is online]]> Het is zover! De enquête over de nieuwe gemeente Land van Cuijk is online. Alle inwoners van de toekomstige gemeente Land van Cuijk kunnen meepraten. Wat vind jij belangrijk in jouw dorp? En hoe wil je met de gemeente samenwerken om jouw ideeën te realiseren? Doe mee en laat het ons weten! De enquête is te vinden op www.gemeentelandvancuijk.nl.

  Zodra het weer mogelijk is, zetten we het gesprek voort tijdens bijeenkomsten. De input die je nu via deze enquête levert, is hier een belangrijk onderdeel van. Ook worden de resultaten gebruikt voor het inrichten van de nieuwe gemeentelijke organisatie.

  De afgelopen tijd hebben veel inwoners verteld waarom zij het belangrijk vinden mee te praten. En dat is mooi, want we zijn straks met z’n allen inwoners van de gemeente Land van Cuijk, dus ieders mening telt!

  Burgemeester Antoine Walraven van de gemeente Mill en Sint Hubert: “We hebben gekozen om samen een grotere gemeente te vormen, omdat deze grootte ons meer slagkracht geeft. Maar vanaf het begin hebben we ook gezegd: we doen het op zo’n manier, dat de 29 dorpen centraal staan en we dicht bij onze inwoners blijven”.

  Wethouder Bouke de Bruin, gemeente Boxmeer: “En dat betekent ook ruimte geven aan alle goede energie die er in dorpen en inwoners zit. We willen de nieuwe gemeente zo inrichten, dat er een goed klimaat is voor initiatieven van dorpen, verenigingen en individuele inwoners”. 

  Als je meedoet aan deze enquête maak je natuurlijk ook kans op mooie gemeente Land van Cuijk-prijzen. Eind december worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Voor nu: bedankt dat je meepraat via deze enquête, we zetten het gesprek graag snel voort!

  Compulatie van inwoners

  ]]> 2020-11-16T15:55:21 https://www.cuijk.nl/de-enquete-gemeente-lvc-is-online
  <![CDATA[Tweetalig kleur-, handwerk- en puzzelboekje]]> Logo deelnemers dynamic borders

  Als onderdeel van het grensoverschrijdende project Dynamic Borders is er een tweetalig kleur-, handwerk- en puzzelboekje ontwikkeld.

  Buurtkinderen ontdekken de projectregio

  De hoofdrolspelers Lisa en Jan - twee buurkinderen, bij wie de Duits-Nederlandse grens door hun tuinen loopt - ontdekken de projectregio met geheel nieuwe ogen. Spelenderwijs leren ze de projectpartners uit Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze kennen. Op hun fantastische tocht tussen Rijn en Maas varen ze op een magische, papieren zeilboot, praten ze met dieren, vliegen ze op betoverde fietsen, worden ze ridders en prinsessen en ontdekken ze de lekkerste lekkernijen van de regio. Het praktijkboekje nodigt basisschoolleerlingen uit om te kleuren, inkt te maken van bloemen en te raden waar het eten vandaan komt dat nodig is voor de heerlijke pannenkoeken, waarvoor ook een recept met regionale ingrediënten bestaat. Aan het einde van de reis is één ding zeker: er valt hier nog veel te ontdekken.

  Eenvoudige en korte teksten

  Het boekje is pedagogisch op kinderen getest en is goed ontvangen door kinderen aan de Duitse en Nederlandse kant. De eenvoudige en korte teksten, de afbeeldingen en de puzzels laten de kinderen de aantrekkingskracht van hun eigen regio ontdekken. De regio rond de partnergemeenten kenmerkt zich door een afwisselende natuur met veel water, bos en heide.

  Totstandkoming

  In samenwerking met het bedrijf Kompliment - Design & Marketing uit Goch zijn de projectpartners erin geslaagd een boekje uit te geven dat kinderen ook dichterbij brengt bij wat er midden in Europa te beleven is en toch ver weg van de drukte van alledag in de ongerepte natuur.  De focus ligt ook op “eten”. Want de kinderen moeten ook zeker genieten van de regionale lekkernijen zoals asperges of aardbeien.

  De boekjes worden binnenkort door de zes partnergemeenten verspreid onder de basisscholen in hun eigen gemeente. Tenslotte wil men de kinderen iets bijbrengen over het project, de regio en de regionale specialiteiten. Het deelnameboekje is als download beschikbaar op de website www.dynamic-borders.eu.

  De totstandkoming van het Duits-Nederlandse boekje is een schoolvoorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking: hier worden kinderen, die de toekomst van de regio zijn, op een speelse manier in meegenomen.

  Het INTERREG-project Dynamic Borders

  In het INTERREG-project Dynamic Borders werken de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze grensoverschrijdend samen. Samen pakken ze de vraagstukken arbeidsmarkt, toerisme en agrifood op.  Het project, dat wordt uitgevoerd in het kader van INTERREG Deutschland-Nederland, wordt financieel ondersteund door de betrokken gemeenten en bedrijven, maar ook door de provincies Limburg, Noord-Brabant en het MWEIM NRW (Ministerie van Economie, Energie, Industrie, MKB en Ambachten).  Dynamic Borders wordt ondersteund door het INTERREG-projectmanagement van de Euregio Rijn-Waal in Kleve.

  Cover van het kleurboek

  ]]> 2020-10-09T09:12:53 https://www.cuijk.nl/nieuws/tweetalig-kleur-,-handwerk-en-puzzelboekje
  <![CDATA[Gemeente Cuijk sponsort bijzondere bijenkast]]> bijenkast met medewerkers van Arista Bee Research

  Sinds donderdagochtend 20 augustus 2020 prijkt in de tuin van de Pater Oblaten - Grotestraat te Cuijk -  een gloednieuwe bijenkast met bijzondere bijen. De kast van stichting Arista Bee Research is gesponsord door de gemeente Cuijk en officieel geopend door wethouder Sölez. “Bijen spelen als bestuivers een fundamentele rol in de voedselvoorziening van mens en dier. Hun voortbestaan is van invloed op ons voortbestaan. Daarom steunen wij de activiteiten van stichting Arista Bee Research. Het is erg mooi om dat op deze tastbare manier te kunnen doen, met een eigen kast middenin de gemeente, in de kleuren van ons gemeentewapen.”

  Dat de insectenpopulatie in de wereld afneemt, is bij veel mensen bekend. Het gebruik van allerlei bestrijdingsmiddelen, de monocultuur in intensieve landbouw en de verschraling van het landschap helpen onze kleine aardbewoners niet. Toch schuilt, wanneer het aankomt op het voortbestaan van de honingbij, een groter gevaar. Waar onze wereld in de ban is van het coronavirus, staat de wereld van de bijen onder druk door de parasitaire mijt ‘Varroa destructor’.

  De naam zegt het eigenlijk al: de Varroa destructor mijt is bijzonder destructief. Het is de hoofdoorzaak van het verzwakken en de sterfte van honingbijvolken. De exotische mijt komt oorspronkelijk uit Azië maar heeft inmiddels bijna alle bijenvolken in Europa en Amerika besmet. Ze veroorzaken ernstige bijenziektes. Dit een grote bedreiging voor de productie van onze voedselgewassen.

  Resistentie

  Een klein deel van de Westerse honingbijen heeft erfelijke gedragseigenschappen die de volken resistent maakt tegen de Varroa mijt. De stichting Arista Bee Research heeft (op basis van onderzoek van de USDA) een methode ontwikkeld om op termijn volledig resistente volken te telen en zo de honingbij te redden. Bedrijven en stichtingen kunnen dit teeltprogramma steunen door bijenkasten te adopteren en op eigen terrein te plaatsen

  Gemeente Cuijk sponsort

  De gemeente Cuijk is een van de sponsoren van het programma van Arista. De bijenkast van de gemeente staat in de tuin van de Pater Oblaten, in de Grotestraat in Cuijk. De beplanting volgt dit najaar. De locatie van de kast is zorgvuldig gekozen, een meter van het wandelpad en met de vliegrichting van het pad af. Zo veroorzaken de bijen geen overlast, maar dragen ze wel bij aan het redden van hun eigen soort. Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje. De tuin is openbaar toegankelijk. Voor meer informatie over de bijenkast kijkt u op www.aristabeeresearch.org.

  Zelf helpen

  Wilt u de bijen een handje helpen? Zorg dan van de lente tot en met de herfst voor gevarieerde bloeiende beplanting in uw tuin. Ook rommelhoekjes en bijenhotels doen het goed. Dorstige bijen kunt u doorgaans verblijden met een bakje water met stenen of knikkers erin, zodat ze veilig kunnen drinken. Een uitgeputte bij gevonden? Een beetje poedersuikerwater helpt ze mogelijk weer op de been! Samen helpen we de bij!

  ]]> 2020-08-20T16:33:28 https://www.cuijk.nl/nieuws/gemeente-cuijk-sponsort-bijzondere-bijenkast
  <![CDATA[Pas op voor criminele investeerders]]> Je kunt maar één keer nee zeggen

  Wordt jouw bedrijf ook hard geraakt door de coronacrisis? En heb jij een aanbod gekregen voor een lening of een investering? Of wil er iemand tegen betaling of onduidelijke voorwaarden je helpen bij het regelen van de steunmaatregelen van de overheid? Let dan op! Voor je het weet is jouw zaak het toneel van drugshandel of illegaal gokken.

  Hoe herken je een criminele investeerder

  Geen weg meer terug

  Wanneer je als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. Je loopt grote risico’s. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Je kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Je kunt maar één keer nee zeggen!

  Wat kun je doen

  Doe melding

  Vertrouw je het niet? Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).

  Klik op de afbeelding voor de infografic (PDF)

  Flyer pas op voor criminele investeerders

  ]]> 2020-07-23T10:45:43 https://www.cuijk.nl/pas-op-voor-criminele-investeerders
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Jilisen]]>

  Beste ondernemers van gemeente Cuijk,

  Afgelopen week vond voor de eerste keer een 1,5-meter-bedrijfsbezoek van het college plaats. In deze nieuwsbrief leest u meer over dit bezoek. Het is even wennen om op 1,5 meter afstand in gesprek te zijn, maar toch ook weer erg prettig om nader kennis te maken met de mensen achter de onderneming.

  Als college kijken we met een goed gevoel terug op de afgelopen 3 maanden. We hebben alle zeilen bijgezet om u als ondernemer door deze periode heen te helpen. Maar we zijn nog niet klaar. Er zijn namelijk nog steeds branches die niet of niet volledig aan de slag zijn. Ook daar moeten we oog voor blijven houden.

  Daarnaast hebben we nog geen volledig beeld over de gevolgen die ons nog te wachten staan. Dus we blijven u informeren over ondersteuningsmogelijkheden en daarnaast pakken we ook de draad weer op met lokaal economisch nieuws.  

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Maarten Jilisen, wethouder Economie

  Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2020-07-03T15:55:00 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Bestuur en organisatie/College/Jilisen, Maarten wethouder 2020.jpg https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt-nieuwsbrief-06-07/voorwoord-wethouder-jilisen
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Jilisen]]>

  Beste ondernemers van gemeente Cuijk,

  Ook in de gemeente Cuijk merken we dat we steeds meer op weg zijn naar het "nieuwe normaal". Aan het begin en eind van de dag is de gang naar de bedrijventerreinen in Cuijk weer flink aan het toenemen. Ook in het centrum is weer "bedrijvigheid" waar te nemen. Dat neemt niet weg dat we nog steeds alle zeilen bijzetten om u te ondersteunen daar waar mogelijk.

  Uiteraard gaan de reguliere zaken ook gewoon door. We merken dat de bouwaanvragen niet teruggelopen zijn. Ook zijn we als gemeente bezig om de pijlers voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk op te bouwen. Uiteraard wordt u daar als ondernemer ook bij betrokken, want onze dienstverlening houden wij graag hoog in het vaandel. Volgt u de laatste ontwikkelingen in de lokale media en laat u horen, want gemeente Land van Cuijk wordt ook uw gemeente.

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Maarten Jilisen, wethouder Economie

  Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2020-06-17T15:55:00 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Bestuur en organisatie/College/Jilisen, Maarten wethouder 2020.jpg https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt-nieuwsbrief-22-06/voorwoord-wethouder-jilisen
  <![CDATA[Hulp en contact bij eenzaamheid]]> Het kabinet roept Nederlanders op om sociaal contact zo veel mogelijk te mijden vanwege het coronavirus. Voor veel mensen is het plotselinge 'sociaal isolement' door het coronavirus best lastig. Het is vooral belangrijk dat we daarom een beetje op elkaar letten. Als u klachten heeft wordt het u ten sterkste afgeraden op bezoek te gaan. Maar gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden om op elkaar te letten.

  Heeft u zelf behoefte aan contact? Landelijk en lokaal zijn er verschillende initiatieven waar u contact mee kunt opnemen voor een praatje of voor advies.

  Hulpvorm

  Vorm van contact

  ANBO hulplijn

  De speciale telefoonlijn van het ANBO is bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur.

  0348-466666

  Corona Quarantaine Contact van de KRO-NCRV

  Samen met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, brengt de KRO-NCRV mensen samen via het Corona Quarantaine contact.

  Meer informatie vind u op de website www.kro-ncrv.nl/corona.

  www.kro-ncrv.nl/corona

  Corona Loket

  Als je angstig, gestrest of somber bent vanwege het coronavirus kan je tussen 8.30 en 17.00u bellen.

   

  020-2444888

  Hulplijn voor Mantelzorgers in Covid19 crisis

  Als mantelzorger wil je natuurlijk weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare dierbare. Wat kan wel en wat kan niet?

  Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgelijk.nl/mantelzorg-en-coronacrisis/.

  088-5054331

  Jongeren Appke

  Jongeren kunnen dagelijks tussen 9.00 en 21.00u contact opnemen met een jongerenwerker met alle vragen via whatsapp.

  06-20260829

  Mooiland Kletslijn

  Mooiland heeft de kletslijn opgezet voor mensen die behoefte hebben aan sociaal contact. Medewerkers van Mooiland nemen twee keer per week telefonisch contact op. Voor meer informatie kunt u mailen naar kcc@mooiland.nl met in de titel: Kletslijn.

  kcc@mooiland.nl

  Online dorpsplatform

  Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van boodschappen of het uitlaten van uw hond? Of heeft u zelf wat tijd over om anderen te helpen? Biedt u als ondernemer aangepaste diensten aan? Juist nu is het belangrijk dat onze inwoners elkaar weten te vinden. Als gemeente ondersteunen wij een digitaal platform dat speciaal voor deze situatie is opgezet. Met de website www.samencuijk.nl is er een centraal punt waar iedereen tijdens de coronacrisis een hulpvraag kan plaatsen of een aanbod kan doen om mensen te helpen.

  www.samencuijk.nl

  Rode Kruis hulplijn

  De Rode Kruis hulplijn kan gebeld worden bij behoefte aan een luisterend oor, advies of extra hulp omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit.

  De hulplijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

  070-4455888

  Sociom Maatschappelijk werk

  Stress, gevoelens van eenzaamheid of andere problemen in het dagelijks leven zoals boodschappen, medicijnen, een praatje of eenzaamheid voor zichzelf of anderen. Maatschappelijk werk van Sociom is op werkdagen bereikbaar via het centrale
  telefoonnummer .

   0485-700500

  Zilverlijn Nationaal Ouderenfonds

  De Zilverlijn is een speciale belservice voor ouderen. U kunt zich aanmelden of meer informatie opvragen via de website www.ouderenfonds.nl/aanmeldenzilverlijn of door te bellen.

  ]]> 2020-06-15T12:53:00 https://www.cuijk.nl/corona-hulp-contact-eenzaamheid
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Jilisen]]>

  Beste ondernemers van gemeente Cuijk,

  Het is fijn om te melden dat vanaf 1 juni 2020 de versoepeling van de maatregelen van start is gegaan. De verschillende vraagstukken die daarbij op u en ons afkwamen zijn praktisch en soms innovatief opgepakt. Zoals Cuijk Doet!

  We zien dat de Cuijkse Ondernemers niet bij de pakken blijven neerzitten en er flink de schouders onder zetten om nieuwe wegen te vinden in deze “crisistijd”, zoals het een ondernemer betaamt. Wij zijn trots op u dat u in een dergelijke situatie de zaken zo voortvarend, binnen de mogelijkheden en vaak ook gezamenlijk blijft oppakken. Chapeau!

  Via deze nieuwsbrief brengen wij u weer de laatste ontwikkelingen op economisch vlak. Een steuntje in uw rug.

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Maarten Jilisen, wethouder Economie

  Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2020-06-03T15:55:00 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Bestuur en organisatie/College/Jilisen, Maarten wethouder 2020.jpg https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt-nieuwsbrief-08-06/voorwoord-wethouder-jilisen
  <![CDATA[Stop criminele weldoeners in de horeca]]> Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar je loopt een groot risico als er vervolgens dit soort illegale activiteiten in jouw zaak plaatsvinden.

  Zo kun je juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

  Ongevraagd contact

  Komen er mensen ongevraagd jouw horecazaak binnen of nemen ze telefonisch contact met je op?

  Investeerders

  Wil je gaan samenwerken met een investeerder of jouw bedrijf verkopen?

  verdachte situaties

  En als je het niet vertrouwt?

  Zie je verdachte situaties in jouw omgeving, herken je de signalen die worden beschreven of ben je benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem of via 0800-7000.

  Infographic

  Bekijk hier de infographic Pas op voor criminele investeerders in de horeca (PDF).

  Logo RIEC

  ]]> 2020-05-26T16:26:31 https://www.cuijk.nl/stop-criminele-weldoeners-in-de-horeca
  <![CDATA[Samenwerken, omdenken en zorgen voor elkaar - #DASLIEF]]> Geweldig om te zien hoe Brabanders niet bij de pakken neer gaan zitten maar hartverwarmende acties op poten zetten om elkaar de coronacrisis door te helpen. Brabanders die, nu meer dan ooit, doen waar we in Brabant goed in zijn. Laat u inspireren ! Hierbij een greep uit alle mooie, bijzondere maar vooral hartverwarmende initiatieven.

  ]]> 2020-04-10T07:00:00 /bestanden/shared/afbeeldingen CGM/Nieuwsbrieven corona/samenwerken.jpg https://www.cuijk.nl/nieuwsbrieven/samenwerken,-omdenken-en-zorgen-voor-elkaar-daslief
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Jilisen]]>

  Beste ondernemers van gemeente Cuijk,

  Ook deze week ontvangt u een nieuwsbrief vanuit uw gemeente. Wij willen u actief blijven informeren over de lokale, regionale en landelijke ondernemersregelingen rond de Coronacrisis. Maar ook aandacht geven aan initiatieven die kunnen bijdragen om zo goed mogelijk door deze tijd heen te komen of straks, als er weer een versoepeling van regels komt, een goede start te maken en de economie weer zo snel mogelijk op gang te krijgen.

  Samen slaan we ons hier doorheen!

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Maarten Jilisen, wethouder Economie

  Vragen? Ga naar Ondernemersloket

  ]]> 2020-04-02T15:55:00 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Bestuur en organisatie/College/Jilisen, Maarten wethouder 2020.jpg https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt-nieuwsbrief-20-04/voorwoord-wethouder-jilisen
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Jilisen]]>

  Beste ondernemers van gemeente Cuijk,

  Het feit dat we in Cuijk samen de coronacrisis het hoofd bieden, is de afgelopen week wel gebleken. Zo vond donderdag in de Raadzaal van gemeente Cuijk het eerste webinar voor de leden van de Bedrijventerreinverenigingen in de gemeente plaats. De parkmanagementorganisatie heeft vanuit DBO dit initiatief opgestart in nauwe samenwerking met de gemeente. Het allereerste webinar besteedde aandacht aan efficiënte HR-tips in deze crisistijd. Het was prettig om op deze manier na te gaan wat er leeft. Het volgende webinar staat al weer op de rol.

  Ook is het goed om te merken dat in de verschillende branches toegewerkt wordt naar de 1,5 meter samenleving. Deze flexibiliteit is zo kenmerkend voor ondernemerschap. Niet bij de pakken neer zitten, maar kijken wat er wél mogelijk is.

  Als gemeente blijven we ook niet stil zitten. Iedere week zijn er nieuwe ontwikkelingen waar we zo snel en secuur mogelijk op inspelen, met als doel om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

  Samen slaan we ons hier doorheen! Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Maarten Jilisen, wethouder Economie

  Vragen? Ga naar Ondernemersloket

  ]]> 2020-04-02T15:55:00 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Bestuur en organisatie/College/Jilisen, Maarten wethouder 2020.jpg https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt-nieuwsbrief-27-04/voorwoord-wethouder-jilisen
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Jilisen]]>

  Beste ondernemers van gemeente Cuijk,

  Met de versoepeling van de maatregelen komen er weer verschillende vraagstukken op u als ondernemer af. Als gemeentelijke organisatie streven we er naar om hier praktisch mee om te gaan, zonder de gezondheidsrisico’s uit het oog te verliezen. Veel creatieve oplossingen worden binnen onze gemeente bedacht om toch weer zo goed mogelijk te kunnen ondernemen. Enkele branches hebben het erg zwaar. Ook hier hebben we oog voor.

  Samen met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Cuijk zijn wij bijvoorbeeld in nauw overleg om te kijken welke mogelijkheden er voor de horeca ondernemers zijn. Zo zal ik binnenkort de Horeca-ondernemers een bezoek brengen om ze persoonlijk een hart onder de riem te steken. Als gemeente kunnen we niet alles oplossen, maar we hebben gemerkt dat persoonlijke aandacht ook veel betekent voor de ondernemers. Ook proberen wij zo goed mogelijk met alle ondernemers en alle actieve ondernemerscollectieven in contact te blijven. Samen bundelen we krachten en zoeken wij de verbinding met ondernemend Cuijk. Samen slaan we ons hier doorheen!

  Blijf gezond, houd afstand en zorg goed voor elkaar!

  Maarten Jilisen, wethouder Economie

  Vragen? Neem contact op via uw Ondernemersloket

  ]]> 2020-04-02T15:55:00 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Bestuur en organisatie/College/Jilisen, Maarten wethouder 2020.jpg https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt-nieuwsbrief-18-05/voorwoord-wethouder-jilisen
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Jilisen]]>

  Beste ondernemers van gemeente Cuijk,

  Door het coronavirus is ook in gemeente Cuijk het leven de afgelopen weken enorm veranderd. Dit betekent veel voor onze inwoners, maar zeker ook voor onze bedrijven, grote en kleine ondernemers en ZZP’ers in alle sectoren. We hebben de afgelopen weken voor u klaargestaan om vragen te beantwoorden en te kijken waar we u met bestaande of nieuwe regelingen kunnen ondersteunen. Inmiddels hebben we als gemeente al ruim 400 aanvragen ontvangen. Sinds 31 maart hebben we de tools van Rijksoverheid en de softwareontwikkelaars aangereikt gekregen en keihard gewerkt om alle 

  aanmeldingen en aanvragen ook technisch te kunnen verwerken. Een team van medewerkers staat voor u klaar om samen met u ervoor te zorgen dat we deze moeilijke tijd doorkomen. Daarnaast staan we in nauw contact met Centrummanagement Cuijk en de Bedrijventerreinverenigingen om u ook via deze weg te ondersteunen en te informeren. In deze nieuwsbrief vindt u de doorverwijzing naar de landelijke en lokale regelingen waar u gebruik van kunt maken en waar we u als gemeente mee ondersteunen. Onze website wordt steeds bijgewerkt met de meest actuele maatregelen en voor ondernemers relevante informatie.

  Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen deze crisis het hoofd kunnen bieden, door elkaar te helpen waar mogelijk, flexibel te zijn en ondernemerschap in te zetten. Ik wens u veel sterkte en houd uzelf en uw naasten gezond. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.  

  Maarten Jilisen, wethouder Economie

  ]]> 2020-04-02T15:55:00 /bestanden/cuijk/afbeeldingen/Bestuur en organisatie/College/Jilisen, Maarten wethouder 2020.jpg https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt-nieuwsbrief-coronacrisis/voorwoord-wethouder-jilisen
  <![CDATA[Voorwoord wethouder Jilisen]]> Beste ondernemers van gemeente Cuijk,

  We zijn nu reeds enkele weken actief in de strijd tegen het coronavirus. Ondanks soms hele vervelende situaties zitten onze ondernemers niet bij de pakken neer. Ze zijn actief en creatief.  We zien dan ook verschillende prachtige en succesvolle ondernemersacties in deze crisisperiode in de gemeente Cuijk. 

  Inmiddels is de Paasperiode aangebroken. Normaal voor diverse ondernemers een moment om een hele goede omzet te behalen en voor andere juist een tijd van bezinning, samen met het gezin. Maar “normaal” bestaat nu even niet. Er zijn nu andere zaken die aandacht nodig hebben. We worden op dit moment zo opgeslokt door de waan van de dag, dat we deze periode van bezinning bijna vergeten.  

  Niet alleen in uw bedrijf worden nu alle zeilen bijgezet. Ook bij de gemeente is dat het geval. Onze teams staan u graag terzijde en zetten de schouders er flink onder. Inmiddels zijn er voor gemeente Cuijk honderden digitale aanvragen voor ondersteuning afgehandeld en vele vragen beantwoord. 

  Het werken op afstand is voor een gemeente geen dagelijkse kost. Toch is dat binnen onze CGM organisatie heel snel opgepakt om de dienstverlening van de 3 gemeenten waaronder Cuijk goed overeind te houden en u zo snel mogelijk te voorzien van de benodigde middelen. 

  We blijven als gemeente onze faciliterende rol pakken. Zo gaan we volgende week samen met Duurzaam Bedrijven Overleg starten met webinars en kunnen zo direct ons steentje bijdragen. Ook hebben we als gemeente verschillende acties ondernomen of gaan die oppakken om onze ondernemers te ondersteunen. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over en treft u nog informatie aan die u kan helpen deze crisis door te komen.

  Ik wens u veel sterkte en houd uzelf en uw naasten gezond. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.  

  Maarten Jilisen, wethouder Economie

  ]]> 2020-04-02T15:55:00 https://www.cuijk.nl/cuijk-onderneemt-nieuwsbrief-13-04/voorwoord-wethouder-jilisen
  <![CDATA[Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert: Uitstel betaling gemeentelijke belastingen]]> Landelijk kunnen ondernemers en zzp-ers een beroep doen op (inkomens)ondersteuning. Maar ook lokaal willen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert de helpende hand bieden. Bent u als ondernemer of zzp-er in  financiële problemen gekomen door de gevolgen van de coronacrisis, dan kunt u voor gemeentelijke vorderingen schriftelijk uitstel van betaling aanvragen. Wij gaan daar tijdens deze crisis flexibel mee om en willen samen met u kijken wat nodig en mogelijk is.

  Bij uitstel van betaling kunt u denken aan onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclamebelasting en toeristenbelasting.

  Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dien dan uw verzoek in:

  ]]> 2020-03-26T12:38:59 https://www.cuijk.nl/oud-nieuws/2020/cuijk,-grave,-mill-en-sint-hubert-uitstel-betaling-gemeentelijke-belastingen
  <![CDATA[Johan Postma kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris gemeente Land van Cuijk i.o.]]> Johan Postma wordt de kwartiermaker en beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De stuurgroep gemeente Land van Cuijk i.o. heeft besloten hem per 1 april 2020 te benoemen. Momenteel is Johan Postma directeur van Werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

  Als kwartiermaker wordt Johan Postma eindverantwoordelijk voor de inrichting van de nieuwe ambtelijke organisatie per 1 januari 2022 en gaat hij leiding geven aan het projectbureau en de projectorganisatie. Daarnaast is hij algeheel projectleider voor de herindeling tussen de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

  Naast kwartiermaker wordt Johan Postma beoogd gemeentesecretaris voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk i.o.

  Werkervaring

  Johan Postma heeft in eerdere functies in  Leidschendam-Voorburg, Leeuwarden en als kwartiermaker veiligheidsregio’s bij de Landelijke Meldkamer Organisatie als eindverantwoordelijk directeur veel ervaring opgedaan met het leiden van veranderingsprocessen.

  Johan Postma

  ]]> 2020-03-09T15:35:31 https://www.cuijk.nl/nieuws/johan-postma-kwartiermaker-en-beoogd-gemeentesecretaris-gemeente-land-van-cuijk-i-o