Beleid en regelgeving

Beleidsnotities

Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente.

Burgerbegroting gemeente Cuijk

De gemeente Cuijk wil graag gaan werken met een burgerbegroting, zoals ook afgesproken in het coalitieprogramma. Door een burgerbegroting kunnen we burgers méér te betrekken bij de gemeente en de politiek.

Structuurvisie

In de Structuurvisie wordt op hoofdlijnen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de komende periode weergegeven.

Verordeningen

De verordeningen van de gemeente Cuijk zijn door de gemeenteraad vastgesteld en bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden.