Structuurvisie

In de Structuurvisie wordt op hoofdlijnen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling voor de komende periode weergegeven. Naast een aantal hoofdkeuzes gaat de Structuurvisie onder meer in op ruimtelijke ontwikkelingen die bijdragen aan het realiseren van de ambities op het gebied van Recreatie & Toerisme, Wonen & Leefbaarheid en Werken & Economie. Zo ontstaat een leidraad die zowel burgers, ondernemers en gemeente duidelijkheid geven over het ruimtelijk beleid tot 2030.

De Structuurvisie is een groot bestand. Vandaar dat dit is opgeknipt in vier delen:

Op de afbeelding ziet u een plattegrond van de Structuurvisie.