College van burgemeester en wethouders

Samenstelling college

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de raad uit.

Openbare besluitenlijsten

Hier vindt u de openbare besluitenlijsten waarin u kunt lezen over welke onderwerpen het college van burgemeester en wethouders welk besluit genomen heeft.

Coalitieakkoord en collegeakkoord 2014 - 2018

De fracties ABC, CDA, VVD en PvdA hebben samen het coalitieakkoord `Zichtbaar naar een nieuwe balans` (PDF) vastgesteld. Dit coalitieakkoord is verder uitgewerkt in het collegeprogramma `Aan de slag` (PDF).