Gemeenteraad

Gemeenteraad

Wie zitten er in de gemeenteraad?

Raadsinformatie

U vindt hier de vergaderkalender, de vergaderstukken en overige raadsinformatie zoals raadsinformatiebrieven en schriftelijke vragen.

Vergaderingen volgen

Live vergaderingen volgen of eerder opgenomen vergaderingen terugkijken.

Werkwijze

Informatie over de taken van de gemeenteraad.

Meedoen

De raad is er voor u! Daarom wil de raad u graag betrekken bij het besluitvormingsproces.

Commissieleden

Wie zitten er in de commissies?

Griffie

De griffier ondersteunt de raad en zorgt dat u in contact komt met de gemeenteraad.

Begroting en Jaarstukken

Op deze pagina vindt u per jaar de begroting en jaarstukken.

Samenwerking Land van Cuijk / Rekenkamercommissie

De vijf gemeentes in het Land van Cuijk werken intensief samen en hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie.