Coalitieprogramma 2018 - 2022

In maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen voor de bestuursperiode 2018­ - 2022 plaatsgevonden. Voortvloeiend uit de uitslag zijn er gesprekken gevoerd om te komen tot een coalitie. Dit heeft geleid tot de vorming van een coalitie tussen de partijen Liberaal LVC, ABC en CDA. Gezamenlijk hebben deze drie partijen het coalitieprogramma “Samen bouwen aan de duurzame toekomst” opgesteld.