Commissieleden

De Cuijkse raad kent drie raadscommissies. Iedere fractie, die in raad vertegenwoordigd is, heeft twee zetels. Kies voor een commissie voor informatie over de samenstelling (in bewerking, de commissieleden worden later dit jaar benoemd).

Nevenfuncties van raads- en commissieleden (PDF) moeten openbaar worden gemaakt. Dit overzicht is gebaseerd op de van de leden ontvangen informatie.