Commissieleden

De Cuijkse raad kent drie raadscommissies. Iedere fractie, die in raad vertegenwoordigd is, heeft twee zetels. Kies voor een commissie voor informatie over de samenstelling.

Nevenfuncties van raads- commissieleden (PDF) moeten openbaar worden gemaakt. Dit overzicht is gebaseerd op de van de leden ontvangen informatie.