De gemeente als organisatie

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert zijn een ambtelijke samenwerking aangegaan. De samenwerking vindt plaats via een zogeheten gemeenschappelijke regeling. Officieel: Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Kortweg: Werkorganisatie CGM.

De vorming van een gezamenlijke werkorganisatie draagt bij aan de verdere optimalisering en professionalisering van onze dienstverlening aan inwoners, ondernemers en aan de besturen van de drie individuele gemeenten. Behoud van de gemeentelijke couleur locale is daarbij een uitgangspunt, net als kwaliteitsverbetering en efficiencyverhoging in een open, zakelijke en burgergerichte organisatie.

In de drie Noord-Oost Brabantse gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert samen wonen zo’n 48.000 inwoners. Voor de werkorganisatie CGM zijn ongeveer 350 ambtenaren (300 fte) actief.

Kijk voor meer informatie over de werkorganisatie CGM op www.cgm.nl.